Seniorzy będą testować urządzenia telemedyczne Comarch Healthcare

Comarch Healthcare uruchamia program telemedyczny dla seniorów, w ramach którego osoby powyżej 65. roku życia będą miały okazję zapoznać się z rozwiązanymi firmy w obszarze Zdalnej Opieki Medycznej. Inicjatywę wspiera Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, dr Anna Okońska-Walkowicz.

Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, dr Anna Okońska-Walkowicz

 

Program Telemedyczny dla Seniorów ruszy w sierpniu tego roku. Jako pierwsze testowane będzie rozwiązanie NoMED-AF, pozwalające na wczesne wykrywanie niemego migotania przedsionków (Atrial Fibrilation, AF), jednego z najczęstszych rodzajów zaburzeń rytmu serca, na które w szczególności narażone są osoby starsze.

Jak zaznacza dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, pomysł na współpracę z Comarch Healthcare i zaproszenie osób 65+ do spotkania z nową technologią zrodził się w związku z postępującymi zmianami demograficznymi oraz potrzebą zagospodarowania ogromnego potencjału edukacyjnego, jaki tkwi w osobach wykształconych przed laty.

Odpowiadając na zmianę potrzeb zdrowotnych, wynikających z postępującego starzenia się społeczeństwa, Comarch Healthcare uruchomił ofertę Zdalnej Opieki Senioralnej, wspierającą postępowanie z pacjentami starszymi przebywającymi w naturalnym środowisku domowym, jak i w rożnych zinstytucjonalizowanych placówkach (domy opieki, centra aktywizacji dziennej osób starszych, ośrodki pomocy społecznej).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać