Technologiczne skrzydło dla „Małopolskiego Tele-Anioła” od Comarch
Mieszkańcy Małopolski nadal mogą zgłaszać się do programu społecznego „Małopolski TeleAnioł”. Dzięki dodatkowym środkom finansowym projekt został przedłużony  i będzie działał do 2022. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu będą mieli zapewnione całodobowe usługi teleopiekuńcze dzięki zastosowaniu opasek, posiadających zintegrowany telefon, moduł GPS i umożliwiających szybki kontakt z ratownikami medycznymi poprzez przycisk SOS.

 

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Program ruszył w 2018 roku i do tej pory opieką zostało objętych ok. 6000  seniorów z Małopolski a 200 z nich, według szacunków, udział w projekcie uratował życie. Dzięki zastosowaniu technologii informatycznej do stałego monitoringu parametrów życiowych oraz szybkiej reakcji ratowników medycznych pomoc mogła zostać zapewniona na czas.

Dostawcą części usług teleinformatycznych związanych z programem „Małopolski Tele-Anioł” od początku programu jest Comarch Healthcare. Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, jeden z partnerów projektu, który jest odpowiedzialny za prowadzenie telecentrum, przedłużyło umowę ze spółką informatyczną na kolejne 1,5 roku.

W ramach umowy firma uruchomiła kompleksowy system teleinformatyczny, którego podstawą jest platforma do telemonitoringu Comarch e-Care. Comarch Healthcare dostarczył także zestawy do teleopieki (opaski telemetryczne) oraz wyposażył telecentrum w Suchej Beskidzkiej w infrastrukturę sprzętowo-sieciową. Spółka zapewnia również utrzymanie tego telecentrum na czas projektu.

Tele-Anioł na sygnale

Opaski telemetryczne zostały wyposażone w autorskie oprogramowanie firmy Comarch Dzięki temu użytkownicy mają możliwość szybkiego kontaktu z ratownikami medycznymi z telecentrum w Suchej Beskidzkiej w sytuacjach niepokojących lub w momencie gorszego samopoczucia, naciskając przycisk SOS. Zgłoszenie alarmowe przyjmowane jest przez pracowników, którzy mogą podjąć natychmiastowe działanie i skontaktować się z pacjentem lub wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc na numer alarmowy.

System Comarch objął również uczestników projektu całodobowym zdalnym monitoringiem podstawowych parametrów życiowych. Informacje o stanie zdrowia automatycznie przesyłane są do platformy Comarch e-Care, którą obsługują pracownicy telecentrum w Suchej Beskidzkiej. Ratownicy medyczni na bieżąco analizują wyniki przeprowadzanych badań i w przypadku niepokojących sygnałów stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia osób włączonych do programu, samodzielnie mogą skontaktować się z danym podopiecznym i sprawdzić jego aktualne samopoczucie. W przypadkach wymagających interwencji mogą wezwać pogotowie ratunkowe.

Bezpieczeństwo podopiecznych

System pozwala również, za pośrednictwem wbudowanego w opaskę czujnika GPS, na geolokalizację osób biorących udział w programie. Ta funkcjonalność ułatwia odnalezienie pacjentów, którzy opuścili miejsce zamieszkania, a ich stan zdrowia (np. demencja, choroba Alzheimera) uniemożliwia samodzielny powrót. Wówczas rodzina lub opiekunowie mogą zwrócić się do operatorów systemu o pomoc w namierzeniu i odnalezieniu zaginionej osoby. Opaska zbiera dane lokalizacyjne, a system wbudowany w urządzenie, przesyła te informacje do platformy teleinformatycznej.

Wdrożona infrastruktura sprzętowo-sieciowa w telecentrum zapewnia ciągłą dostępność oferowanych usług teleopieki. Umożliwia to sprawne działanie personelu telecentrum w opiece nad podopiecznymi włączonymi do projektu, również w dobie aktualnie panującej pandemii.

Opaska wraz z możliwością komunikacji dwustronnej obniża poziom wykluczenia społecznego osoby starszej. Zdarza się, że to właśnie opaska jest jedyną formą kontaktu Podopiecznego ze światem zewnętrznym, na którą może zadzwonić również jego rodzinna.

Jednym z dodatkowych elementów systemu jest aplikacja mobilną Comarch CareMate, która po uprzednim kontakcie z telecentrum umożliwia równolegle otrzymywanie danych zarejestrowanych przez telecentrum oraz opaskę na urządzenie mobilne uprawnionego Opiekuna. - opisuje Artur Słupecki, Kierownik Projektu w Comarch.

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” realizowany jest przez samorząd województwa małopolskiego  w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na stronie:  https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać