Teleopiekuńcze opaski Comarch dla bezpieczeństwa pracowników ArcelorMittal Poland

Aż 130 pracowników koksowni ArcelorMittal Poland w Zdzieszowicach korzysta już z opasek bezpieczeństwa od Comarch. Urządzenia pomagają monitorować stan ich zdrowia oraz sygnalizują wszelkie niepokojące odstępstwa od normy podczas codziennej pracy. Pilotażowy system telemonitoringu może zagościć także w innych lokalizacjach firmy.

ArcelorMittal jako firma odpowiedzialna społecznie inwestuje nie tylko w działania prośrodowiskowe, ale także w te na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. Wśród najnowszych inicjatyw przedsiębiorstwa znalazło się wdrożenie inteligentnych rozwiązań telemetrycznych w zdzieszowickiej koksowni.

Opaski bezpieczeństwa dostarczone przez Comarch wykrywają pogorszenie się stanu zdrowia pracownika oraz sygnalizują, gdy zdrowie lub życie jest zagrożone. Urządzenia zintegrowano z platformą teleopieki Comarch, gdzie wyniki pomiarów są odpowiednio analizowane. Opaski wyposażono też w funkcję kaskadowego dzwonienia na trzy numery alarmowe oraz powiadomienia o podejrzeniu upadku czy bezruchu. 

Dla Comarch jest to pierwszy taki projekt, który zakładał dostosowanie platformy teleopiekuńczej do potrzeb klienta spoza branży medycznej – zaznacza Magdalena Kamińska, młodsza kierowniczka projektu w Comarch. – Wymagania stawiane przez branżę przemysłową są zupełnie inne ze względu na odmienną specyfikę użytkowników oraz środowisko, w jakim działają opaski. Na potrzeby tego projektu język platformy dostosowaliśmy do wymagań branży niemedycznej. Specjalnie dla ArcelorMittal do opasek dodaliśmy również funkcję wykrywania zbyt długiego czasu bez wykonywania ruchu. Aby platforma teleopiekuńcza mogła odpowiednio funkcjonować w koksowni, rozszerzyliśmy ją także o system Asset Tracking, pozwalający na lokalizację opasek w budynkach – tam, gdzie system GPS nie wystarczy – podkreśla.

Współpraca z ArcelorMittal Poland to niezbity dowód na to, że produkty medyczne, po odpowiedniej personalizacji, są w stanie wesprzeć bezpieczeństwo pracy także w niemedycznych przedsiębiorstwach i że są potrzebne. Z radością patrzymy w przyszłość na kolejne tego typu współprace.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać