Asset Tracking w medycynie

Liczny personel, wysoka rotacja pacjentów oraz gromadzenie coraz większej ilości specjalistycznych narzędzi, leków i dokumentacji, to atrybuty charakterystyczne dla placówek medycznych. Im większa instytucja, tym więcej czasu potrzeba na znalezienie ruchomej aparatury medycznej oraz utrzymanie porządku w dokumentacji, dlatego tak ważną rolę w usprawnieniu prac i zarządzaniu placówkami medycznymi, odgrywają nowoczesne systemy lokalizacji.

Aktywne systemy lokalizacyjne

Aktywne systemy lokalizacyjne zapewniają sprawną organizację zarządzania zasobami medycznymi. Każdy z nich wymaga odpowiedniej identyfikacji. Układ lokalizacyjny wykrywa ich faktyczne położenie i dostarcza powiadomienia za pośrednictwem sieci lub aplikacji, w tym samym czasie personel medyczny otrzymuje informacje o wskazanym miejscu sprzętu.

Asset Tracking (system lokalizacyjny) stworzony w laboratoriach Comarch, usprawnia procesy zarządzania zasobami szpitalnym. Usługa pomaga śledzić, monitorować i analizować stan oraz obieg zasobów ludzkich i materialnych w czasie rzeczywistym. W tym przypadku mamy do czynienia z systemami pasywnymi i aktywnymi. Aktywne to takie, które na bieżąco informują o położeniu osoby, bądź aparatury, poprzez stałe nadawanie odpowiedniego sygnału. Elementy, które powinny zostać zlokalizowane wyposażane są w Beacony, czyli małe, proste nadajniki wykorzystujące technologię Bluetooth Low Energy (BLE), natomiast w miejscach określających lokalizację instalowane są tzw. Huby, zapewniające dwustronną komunikację pomiędzy urządzeniami a specjalistyczną platformą zarządzającą tymi urządzeniami w chmurze. Gdy do Huba dociera sygnał nadawany przez Beacona wiadomo, iż lokalizowany przedmiot, bądź osoba znajdują się w pomieszczeniu gdzie zainstalowany został Hub.

Wykorzystanie Beaconów w Asset Tracking

Beacony mogą występować w różnych formach, w zależności od zapotrzebowania. Do wartościowego sprzętu medycznego można przykleić Beacony o plastikowej obudowie wielkości paczki zapałek. Pacjenci i personel mogą wybrać najwygodniejsze rozwiązanie w postaci bransoletki wyposażonej dodatkowo w czujnik temperatury, akcelerometr i przycisk awaryjny. Czujnik temperatury informuje o tym czy bransoletka jest faktycznie noszona, akcelerometr ma za zadanie zaalarmować system automatycznie, gdy pacjent nagle straci przytomność i upadnie, natomiast przycisk awaryjny pozwala wezwać pomoc leżącemu pacjentowi, gdy ten poczuje się źle. Nie da się zaprzeczyć, że największą zaletą systemów aktywnych, jest dokładna lokalizacja, bez konieczności przechowywania i analizowania danych historycznych. Dodatkowo, dzięki wskazywaniu jedynie bieżącego miejsca nadajnika, personel lokalizowany jest z poszanowaniem zasad prywatności.

Pasywne systemy lokalizacyjne jako rozbudowana wersja aktywnej metody

W związku z tym, że systemy aktywne potrzebują zasilania, a konieczność zastosowania baterii wpływa na wagę i rozmiary nadajnika, należało opracować inny system umożliwiający identyfikowanie dokumentacji medycznej, lekarstw, czy narzędzi chirurgicznych. W takim celu opracowano pasywne systemy lokalizacji, które doskonale sprawdzają się w powyższych przypadkach.

Elementy, które powinny zostać zlokalizowane wyposażane są w etykiety RFID (Radio Frequency IDentification), natomiast w punktach oznaczających lokalizację, instalowane są Huby wyposażone w czytniki RFID. Do lokalizacji elementów stosuje się także przenośne wersje tych samych czytników. Etykieta RFID to niewielka naklejka, która może zastąpić stosowane do tej pory kody kreskowe. Aby nadać sygnał lokalizujący, pasywna etykieta RFID, potrzebuje energii, którą czerpie z pola magnetycznego wytwarzanego przez czytnik. Warunkiem identyfikacji jest jego bliska obecność, dlatego w pasywnych systemach lokalizacji tworzone są bramki kontrolne, instalowane w wąskich przejściach, na przykład przy framugach drzwi.

Korzyści z zastosowania pasywnych systemów lokalizacyjnych

Do głównych zalet systemów pasywnych można zaliczyć: niewielkie rozmiary i koszty pojedynczej etykiety oraz odporność na czynniki zewnętrzne takie jak wysoka/niska temperatura, wilgotność, a także bardzo duża odporność mechaniczna. Atrybuty te sprawiają, iż systemy pasywne z powodzeniem stosowane są w dokumentacji medycznej i archiwach, gdzie brak sortowania alfabetycznego zmniejsza ilość miejsca potrzebnego do archiwizacji dokumentów i zapewnienia, że osoba niepowołana (bez czytnika) nie będzie w stanie odnaleźć dokumentacji po nazwisku. Dodatkowo, możliwe jest także ustawianie powiadomień/alarmów, gdy dokumenty nie zostaną zwrócone w odpowiednim czasie.

Systemy pasywne w placówkach medycznych

Wśród innych popularnych zastosowań systemów pasywnych, można wymienić m.in. kontrolę zestawów narzędzi chirurgicznych i zestawów ratunkowych. Kluczowym jest, aby zestaw był kompletny. Wyposażając narzędzia chirurgiczne w moduły RFID, jesteśmy w stanie szybko i bez rozpakowywania zestawu, sprawdzić przy pomocy czytnika kompletność potrzebnych narzędzi, ponadto otrzymujemy informację o tym kiedy ostatnio były sterylizowane oraz jaką datę ważności mają przechowywane lekarstwa. Dzięki takiemu sprawdzeniu stanu narzędzi np. po operacji, możliwe jest określenie, czy wszystkie narzędzia zostały zabrane z sali, eliminując problem gubienia sprzętu.

Asset Tracking znajduje skuteczne zastosowanie jako system do lokalizacji lekarstw, dzięki rozwiązaniu możemy monitorować oraz redukować ich stany magazynowe, unikać wyrzucania produktów farmakologicznych z powodu ich przeterminowania oraz skrócić czas potrzebny personelowi szpitalnemu na ich odnalezienie. Znakując je etykietami, jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować stan ilościowy. W związku z czym w pierwszej kolejności wykorzystujemy te lekarstwa, które mają najkrótszy termin ważności, a w przypadku wycofania z użytku konkretnego wyrobu medycznego, jesteśmy w stanie sprawnie zlokalizować miejsca, w których się znajduje i zastąpić go innym. Sprawnie wdrożone systemy lokalizacyjne z całą pewnością usprawniają codzienną pracę personelu medycznego, poprawiając jakość opieki nad pacjentami, pomagają również podejmować zespołom trafniejsze decyzje, a także wpływają na jakość gromadzenia i dostępu do przechowywanych danych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać