Papierowa kontra Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (INFOGRAFIKA)

edm infografika

 

Papierowa kontra Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – INFOGRAFIKA

Czy warto wdrożyć w placówce medycznej Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM)? Mamy nadzieję, że w odpowiedzi na to pytanie pomoże poniższe zestawienie ukazujące różnice pomiędzy  tradycyjną dokumentacją w formie papierowej oraz e-dokumentacją.

ORGANIZACJA

Dokumenty w formie papierowej nierzadko ulegają zagubieniu pomiędzy placówkami medycznymi, w wyniku czego dokumentacja staje się z czasem niekompletna. W rezultacie pacjenci niepotrzebnie poddawani są ponownie tym samym badaniom i zabiegom.   

EDM porządkuje dane pacjentów. Dzięki dostępowi do kompletnej wiedzy na temat ich stanu zdrowia i historii choroby, placówki medyczne są w stanie wyeliminować zbędne powtarzanie się badania, co zwiększa ogólny dostęp do poszczególnych lekarzy i świadczeń medycznych.DOSTĘP

Dostęp lekarzy do tradycyjnych dokumentów jest ograniczony do miejsca ich przechowywania oraz godzin pracy personelu medycznego.

Przechowywane w Chmurze dokumenty w formie elektronicznej są dostępne wszędzie i zawsze pod warunkiem uzyskania połączenia z Internetem.


 
PRZESYŁANIE DANYCH

Przesyłanie dokumentów za pomocą tradycyjnej poczty lub faxu jest nieefektywne, marnuje drogocenny czas lekarza i pacjenta.
 
Wprowadzenie EDM umożliwia szybkie i bezpieczne udostępnianie dokumentacji medycznej za pomocą elektronicznych kanałów wymiany danych.PRZECHOWYWANIE

Placówki medyczne korzystające z papierowej dokumentacji medycznej zmuszone są do utrzymywania rozległych magazynów potrzebnych do jej przechowywania.

EDM przechowywana jest na wirtualnych serwerach dzięki czemu nie wymaga oddzielnych pomieszczeń magazynowych.KOSZTY

Papierowa dokumentacja medyczna generuje wysokie koszty stałe spowodowane przez konieczność utrzymywania znacznej powierzchni potrzebnej do jej przechowywania oraz zatrudniania dodatkowego personelu odpowiedzialnego za zarządzanie dokumentami.

Początkowe koszty związane z wdrożeniem systemu EDM rekompensują oszczędności uzyskane w długim okresie czasu m.in. dzięki optymalizacji pracy personelu placówki medycznej i wyeliminowaniu konieczności utrzymywania powierzchni potrzebnej do przechowywania stosów papierowych dokumentów.BEZPIECZEŃSTWO

Dokumenty w formie papierowej narażone są na fizyczne zniszczenie w wyniku błędu ludzkiego lub katastrofy naturalnej. Mogą m.in. ulec spaleniu, zalaniu przez wodę lub zostać skradzione.

Nowoczesne rozwiązania z zakresu cyber bezpieczeństwa pozwalają skutecznie chronić EDM przed kradzieżą. Dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie grozi zniszczenie w wyniku czynników zewnętrznych takich jak np.  pożar czy powódź.CZAS

Przeszukiwanie papierowej dokumentacji medycznej jest niewygodne i czasochłonne. Niekompletność dokumentów wydłuża proces leczenia, marnuje czas personelu medycznego oraz chorego.  

Dzięki błyskawicznemu dostępowi do danych jaki zapewnia EDM skróceniu ulega proces diagnozy i możliwe jest szybsze podjęcie właściwego leczenia. Skutkuje to poprawą skuteczności terapii.ŚRODOWISKO NATURALNE

Co roku zużywa się miliony ton drewna wykorzystywane do produkcji papieru, z którego powstaje tradycyjna dokumentacja medyczna.

EDM jest całkowicie przyjazna dla środowiska. Jej powstawanie nie jest uzależnione od dostępu do surowców naturalnych.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać