Poznaj 7 kluczowych funkcjonalności Optimed NXT

7 elementów wyróżniających system do zarządzania placówką medyczną. Poznaj 7 kluczowych funkcjonalności Optimed NXT.

 

Optimed NXT najlepszy system do zarządzania placówką medyczną

 

System Optimed NXT 

 

1. Różne metody dostarczenia oprogramowania 

W ramach wdrożenia systemu istnieje możliwość wyboru sposobu instalacji i udostępniania oprogramowania. Pierwsza z możliwości wykorzystuje infrastrukturę Klienta. W tym przypadku system instalowany jest na lokalnych serwerach. Innym rozwiązaniem jest udostępnienie systemu jako usługi. W takiej konfiguracji aplikacja i baza danych instalowane są w Comarch Data Center. Niezależnie od wybranej opcji dostęp do aplikacji z punktu widzenia użytkowników jest tak samo łatwy.

 

2. Dostęp do systemu online 

Prezentowane rozwiązanie działa jako aplikacja webowa. Oznacza to, że dostęp do systemu na stanowiskach roboczych wymaga jedynie przeglądarki internetowej. Do pracy z systemem nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania, dzięki czemu aplikacja jest zawsze aktualna. Dostęp do systemu mają użytkownicy posiadający zestawy uprawnień. Dzięki takiemu rozwiązaniu są oni w stanie realizować wyłącznie określone czynności. Użytkownicy mogą korzystać z rozwiązania na komputerach, laptopach oraz tabletach. Dostęp możliwy jest w każdym miejscu szpitala oraz poza nim, zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa.

 

3. Dane w jednym miejscu

System wykorzystuje relacyjną bazę danych, przy pomocy dedykowanego interfejsu programistycznego (API) oraz szyny integracyjnej. Osoby zalogowane, posiadające odpowiedni dostęp, operują na tych samych danych. W przypadku wprowadzanych zmian pozostali użytkownicy są o nich na bieżąco informowani. Dzięki zastosowanym technologiom Optimed NXT działa wydajnie nawet przy bardzo dużej skali przetwarzanych danych zaciągniętych z innych systemów. 

 

4. Import danych

Automatyzacja importu danych m.in. w formatach XLS, XML lub CSV pozwala na łatwe i sprawne wdrożenie aplikacji w nowych lokalizacjach. Dzięki możliwości wykonywania testowych importów spada liczba błędów wynikająca z migracji danych. Dodatkowo w ramach przesyłu informacji realizowana jest walidacja danych, która kończy się  wygenerowaniem szczegółowego raportu. Raport taki zawiera zarówno ostrzeżenia, jak i informacje o błędach uniemożliwiających zaimportowanie konkretnych danych.

 

5. Bezpieczeństwo

Dane medyczne są szczególnie wrażliwe z punktu widzenia ich ochrony. Sama aplikacja daje możliwość dostępu do informacji przy pomocy szyfrowanego połączenia. Uprawnienia użytkowników w zakresie dostępu do funkcji systemu i dokumentacji podlegają szczegółowej kontroli. 

Zastosowane mechanizmy bezpieczeństwa:

  • Szyfrowanie połączenia na linii przeglądarka - serwer,
  • Kontrola uprawnień pozwala precyzyjnie określić do jakich elementów i danych w systemie użytkownik ma dostęp. Każdy kto w danej chwili jest zalogowany (lekarz, pielęgniarka, pracownik rejestracji, administrator) może korzystać z tej samej aplikacji w zakresie przydzielonych uprawnień. Uprawnienia tworzone są dla określonych ról personelu z możliwością tworzenia wyjątków dla pojedynczych użytkowników,
  • Audyt zmian pozwala na ewidencjonowanie kto, kiedy i co zmienił, również z podglądem wcześniej wprowadzonych danych w ramach dokumentacji. Poza tym, system rejestruje inne czynności (takie jak np. logowanie do systemu czy odczyt danych konkretnego pacjenta),
  • Kopia zapasowa zapewnia bezpieczeństwo danych w razie awarii, 
  • Cyfrowy podpis pozwala na prowadzenie wiarygodnej elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

6. Elastyczne definiowanie formularzy

Dokumentacja medyczna prowadzona jest na podstawie mechanizmu definiowania formularzy. Dokumentacja jest dopasowana pod konkretne specjalizacje jednostek - jeżeli z typu jednostki wynika konieczność przeprowadzenia np. dodatkowego badania, karta takiego badania może być dostępna tylko w tej jednostce. Duży nacisk postawiony został na ułatwienia przy wypełnianiu prowadzonej w systemie dokumentacji. Uzupełniając dowolny dokument użytkownik posiada dostęp do danych z wcześniejszych wizyt lub wcześniejszego okresu hospitalizacji. Poza tym, istnieje możliwość konfigurowania szablonów, standardowych treści oraz zarządzania wartościami pól formularzy, przez co wypełnienie niektórych dokumentów sprowadza się do paru kliknięć. Stworzone w ten sposób dokumenty można wyeksportować do formatu PDF (np. w celu wydrukowania lub podpisania elektronicznie).

 

7. Raporty

Wraz z systemem Optimed NXT dostarczany jest zestaw ogólnych raportów. Część raportów dostępna jest w aplikacji w postaci interaktywnej, gdzie na bazie otrzymanych wyników istnieje możliwość podjęcia od razu odpowiednich akcji. Pozostałe raporty zazwyczaj tworzone są poprzez wyeksportowanie odpowiednich danych do formatów PDF lub XLS. Wygląd takich raportów może być dostosowany do potrzeb Klienta. System posiada również wbudowany mechanizm tworzenia zestawień – Generator Raportów, za pomocą którego użytkownik jest w stanie stworzyć raport z wybranych, interesujących go danych. Zakres takiego raportu jest dowolny, co pozwala na stworzenie rozmaitych zestawień uwzględniających indywidualne potrzeby Klienta.

 

 

Przejdź na dedykowaną stronę, aby dowiedzieć się więcej o systemie Optimed NXT >> 

Zobacz film z wdrożenia Optimed NXT w Podmiocie Leczniczym Copernicus Sp. z o.o. >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać