Wyróżniki systemu Optimed NXT

Obszary zastosowania

Szpitale

Przychodnie zdrowia

Gabinety lekarskie

Pracownie

Zalety rozwiązania

Przyjazna technologia

Prosta instalacja i aktualizacja aplikacji dzięki technologii webowej. Intuicyjny interfejs
i łatwość obsługi pozwala na szybkie wdrożenie personelu do pracy.

Bezpieczeństwo danych

Wysokie standardy bezpieczeństwa, unikalne loginy, hasła i skalowalne uprawnienia zapewniają danym odpowiednią ochronę. 

Zgodność ze standardami

Systemy są zgodne z najnowszymi standardami wymiany danych, takimi jak HL7CDA, profile IHE (XDS.b, XCA), zgodny z architekturą
i rekomendacjami IHE.

Ścisła integracja z systemem EDM

Prowadzenie i archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej w integralnym rozwiązaniu Comarch EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Szybkość i łatwość obsługi

Proste uzupełnianie formularzy dzięki inteligentnym podpowiedziom. Możliwość wykorzystania danych pacjenta w kolejnych działaniach – poprzez kopiowanie informacji
z poprzednich wizyt.

e-Rejestracja przez Portal Pacjenta

Możliwość zdalnego umawiania pacjentów na wizyty wraz z dodatkowym, rozszerzonym pakietem
e-usług, jak np. Płatności czy e-Ankiety.

Dowiedz się więcej

Elastyczność

Pełna konfigurowalność pozwala na dostosowanie dokumentacji, formularzy
i wydruków do specyficznych potrzeb każdej jednostki medycznej.

Niezależność

System dostosowany do pracy na stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy operacyjne: MS Windows, LINUX, MacOS. Nie wymaga instalowania dodatkowych pluginów.

Moduły podstawowe

Rejestracja

Moduł umożliwia przeprowadzenie procesu rejestracji pacjentów, planowanie wizyt i uzupełnianie danych.

Przyjęcia do szpitala

Moduł pozwala na ewidencję zgłoszeń pacjentów do szpitala
w ramach pobytu i przyjęcia do szpitala.

Oddział

Moduł odpowiedzialny za rejestrację informacji medycznych związanych z leczeniem pacjenta na oddziale.

Gabinety

Moduł przeznaczony dla lekarza, który pozwala na obsługę zaplanowanych wizyt. Umożliwia podgląd wyników badań.

Zlecenia medyczne

Moduł realizuje przesyłanie zleceń lekarskich do odpowiednich jednostek szpitala bądź zewnętrznych, np. RIS.

Rozliczenia z NFZ

Moduł umożliwia i wspomaga rozliczanie zakładu opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

EDM

Bezpieczne repozytorium dokumentacji medycznej, wytwarzanie i przechowywanie zgodnie z przepisami prawa.

e-Usługi

Zintegrowane usługi, jak np. Portal Pacjenta, które ułatwiają komunikację z pacjentami
i usprawniają zarządzanie placówką.

Moduły dodatkowe

Wybierz rodzaj placówki aby zapoznać się z dodatkowymi modułami.

Przychodnia zdrowia

 1. Optimed NXT Poradnia
 2. Moduł ułatwiający zarządzanie rejestracją pacjentów na wizyty poprzez m.in.: podgląd grafików pracy, zaawansowane wyszukiwanie wolnych terminów, wyszukiwanie pacjentów wg konkretnych kryteriów czy odwołanie wizyty z podaniem przyczyny. Zapewnia sprawne prowadzenie gabinetu dzięki możliwości podglądu listy wizyt, odnotowywania wykonanych pacjentowi elementów diagnostyki i leczenia, wygodnej obsłudze standardowych dokumentów: karty wizyty, oświadczeń pacjenta czy skierowań. 

  Zapewnia możliwość wystawiania e-Recept, e-Skierowań i e-ZLA. Moduł ułatwia także rozliczenia z NFZ oraz obsługę pacjentów obsługiwanych poza umową z NFZ.

  Szczegółowy zakres funkcji dostępny poprzez kontakt z konsultantem.

 3. Stomatologia
 4. Moduł wspomagający pracę gabinetu stomatologicznego. Pozwala na gromadzenie i podgląd danych całego procesu leczenia pacjenta oraz wystawianie recept i skierowań. Umożliwia ewidencję przeglądu uzębienia z wykorzystaniem schematu zębów.

  Umożliwia rozliczenie świadczeń z NFZ jak i płatnikiem komercyjnym.

 5. Okulistyka
 6. Moduł, który zapewnia filtrację listy pacjentów, podlgąd listy wizyt na kolejne dni, wyświetlanie informacji na temat wizyty, odnotowywania wykonanych pacjentowi elementów diagnostyki i leczenia.

  Ułatwia obsługę dokumentacji gabinetu okulistycznego - badanie okulistyczne, przegląd okulistyczny. 

  Umożliwia wystawienie recepty na okulary oraz innych recept i skierowań. 

 7. Ginekologia
 8. Moduł ułatwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej związanej z prowadzeniem ciąży oraz prowadzenie innej prawnie wymaganej dokumentacji z zakresu ginekologii.  

 9. Pracownia RIS
 10. Radiologiczny System Informatyczny, który stanowi integralną część z systemem HIS, ale także może w pełni niezależnie zarządzać działem diagnostyki obrazowej. Moduł umożliwia komunikację z urządzeniami diagnostycznymi. Zapewnia rejestrację pacjentów, tworzenie zleceń, planowanie kroków badań, wykonywanie opisów badań, ich zatwierdzanie, konsultowanie i przechowywanie oraz generowanie raportów. Pozwala tworzyć indywidualne listy zadań, zarządzać zasobami i zautomatyzować obieg zleceń, a także zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.

 11. Pracownia nieobrazowa
 12. Pozwala na przyjmowanie zleceń procedur oraz planowanie ich realizacji z poziomu Pracowni. Dwustronna komunikacja pomiędzy gabinetami i Pracownią. Oznaczanie realizacji i dostęp do wyników i opisów badań z poziomu gabinetu zlecającego.

   

 13. Punkt pobrań
 14. Moduł umożliwiający wyszukiwanie skierowań na badania korzystając z wielu kryteriów, rejestrowanie informacji o pobraniu materiału, dający podgląd informacji o pobranej próbce.

  Umożliwia rozliczanie realizowanych badań.

 15. Rozliczenia komercyjne
 16. Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych umożliwiające wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.

 17. Medycyna pracy
 18. Moduł jest kompleksowym rozwiązaniem zarówno dla gabinetów i poradni medycyny pracy jak i dla ośrodków szczebla wojewódzkiego.

 19. Medycyna szkolna
 20. Moduł jest kompleksowm i dedykowanym rozwiązanie dla gabinetów podstawowej opieki medycznej realizowanej w ramach medycyny szkolnej.

Optimed NXT Poradnia

Moduł ułatwiający zarządzanie rejestracją pacjentów na wizyty poprzez m.in.: podgląd grafików pracy, zaawansowane wyszukiwanie wolnych terminów, wyszukiwanie pacjentów wg konkretnych kryteriów czy odwołanie wizyty z podaniem przyczyny. Zapewnia sprawne prowadzenie gabinetu dzięki możliwości podglądu listy wizyt, odnotowywania wykonanych pacjentowi elementów diagnostyki i leczenia, wygodnej obsłudze standardowych dokumentów: karty wizyty, oświadczeń pacjenta czy skierowań. 

Zapewnia możliwość wystawiania e-Recept, e-Skierowań i e-ZLA. Moduł ułatwia także rozliczenia z NFZ oraz obsługę pacjentów obsługiwanych poza umową z NFZ.

Szczegółowy zakres funkcji dostępny poprzez kontakt z konsultantem.

Stomatologia

Moduł wspomagający pracę gabinetu stomatologicznego. Pozwala na gromadzenie i podgląd danych całego procesu leczenia pacjenta oraz wystawianie recept i skierowań. Umożliwia ewidencję przeglądu uzębienia z wykorzystaniem schematu zębów.

Umożliwia rozliczenie świadczeń z NFZ jak i płatnikiem komercyjnym.

Okulistyka

Moduł, który zapewnia filtrację listy pacjentów, podlgąd listy wizyt na kolejne dni, wyświetlanie informacji na temat wizyty, odnotowywania wykonanych pacjentowi elementów diagnostyki i leczenia.

Ułatwia obsługę dokumentacji gabinetu okulistycznego - badanie okulistyczne, przegląd okulistyczny. 

Umożliwia wystawienie recepty na okulary oraz innych recept i skierowań. 

Ginekologia

Moduł ułatwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej związanej z prowadzeniem ciąży oraz prowadzenie innej prawnie wymaganej dokumentacji z zakresu ginekologii.  

Pracownia RIS

Radiologiczny System Informatyczny, który stanowi integralną część z systemem HIS, ale także może w pełni niezależnie zarządzać działem diagnostyki obrazowej. Moduł umożliwia komunikację z urządzeniami diagnostycznymi. Zapewnia rejestrację pacjentów, tworzenie zleceń, planowanie kroków badań, wykonywanie opisów badań, ich zatwierdzanie, konsultowanie i przechowywanie oraz generowanie raportów. Pozwala tworzyć indywidualne listy zadań, zarządzać zasobami i zautomatyzować obieg zleceń, a także zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.

Pracownia nieobrazowa

Pozwala na przyjmowanie zleceń procedur oraz planowanie ich realizacji z poziomu Pracowni. Dwustronna komunikacja pomiędzy gabinetami i Pracownią. Oznaczanie realizacji i dostęp do wyników i opisów badań z poziomu gabinetu zlecającego.

 

Punkt pobrań

Moduł umożliwiający wyszukiwanie skierowań na badania korzystając z wielu kryteriów, rejestrowanie informacji o pobraniu materiału, dający podgląd informacji o pobranej próbce.

Umożliwia rozliczanie realizowanych badań.

Rozliczenia komercyjne

Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych umożliwiające wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.

Medycyna pracy

Moduł jest kompleksowym rozwiązaniem zarówno dla gabinetów i poradni medycyny pracy jak i dla ośrodków szczebla wojewódzkiego.

Medycyna szkolna

Moduł jest kompleksowm i dedykowanym rozwiązanie dla gabinetów podstawowej opieki medycznej realizowanej w ramach medycyny szkolnej.

Szpital

 1. Apteka
 2. Moduł przystosowany do obsługi średnich i dużych aptek szpitalnych (posiadających wiele magazynów), umożliwiający również samodzielne prowadzenie ewidencji dla każdego magazynu apteki.

 3. EDM
 4. Comarch EDM to system informatyczny służący do zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych. Centralny dostęp do dokumentów pochodzących z różnych systemów oferuje sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworząc bezpieczne, kompletne archiwum dokumentów. To innowacyjne rozwiązanie wspiera lekarzy w postawieniu właściwej diagnozy oraz zapewnia pacjentom i pracownikom medycznym oszczędność czasu. Zgodność systemu Comarch EDM z 9 profilami integracyjnymi została potwierdzona przez IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).
 5. Apteczki oddziałowe
 6. Moduł pozwala na zarządzanie lekami w poszczególnych jednostkach szpitala z możliwością rozdziału leków na pacjenta. Moduł znacząco wpływa na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem leków.
 7. Magazyn komisowy
 8. Moduł umożliwiający ewidencjonowanie depozytów pacjentów.
 9. RIS
 10. Radiologiczny System Informatyczny, który stanowi integralną część z systemem HIS, ale także może w pełni niezależnie zarządzać działem diagnostyki obrazowej. Moduł umożliwia komunikację z urządzeniami diagnostycznymi. Zapewnia rejestrację pacjentów, tworzenie zleceń, planowanie kroków badań, wykonywanie opisów badań, ich zatwierdzanie, konsultowanie i przechowywanie oraz generowanie raportów. Pozwala tworzyć indywidualne listy zadań, zarządzać zasobami i zautomatyzować obieg zleceń, a także zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.
 11. Rehabilitacja (szpitalna, ambulatoryjna, domowa)
 12. Moduł służący do obsługi pracowni, ośrodka dziennego, oddziału dziennego rehabilitacji oraz poradni rehabilitacji. Aplikacja pozwala na rejestrację pacjenta w poradni, ewidencje danych medycznych zebranych podczas wizyty, a także zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych do pracowni z uwzględnieniem harmonogramów pracy. Moduł umożliwia również ewidencję wykonanych zabiegów.
 13. Blok operacyjny i porodowy
 14. Moduł pozwala na obsługę wielu bloków operacyjnych. Ze względu na uniwersalność modułu możliwe jest jego zastosowanie zarówno do sal operacyjnych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznie wyposażonych (np. porodowych), jak i do mniejszych gabinetów zabiegowych.
 15. Punkt pobrań
 16. Moduł zapewnia, że badanie zlecone przez lekarza nie jest automatycznie wysyłane do laboratorium, ale wstrzymywane do czasu, gdy materiał zostanie pobrany od pacjenta. Po pobraniu materiału i oklejeniu probówki kodem kreskowym następuje, zeskanowanie numeru zlecenia i kodu materiału. Po zatwierdzeniu zlecenie zostaje automatycznie wysłane do laboratorium.
 17. Stacja dializ
 18. Moduł bądź niezależnie działający system wspierania planowania i rejestracji zabiegów hemodializy oraz prowadzenie protokołu realizacji hemodializy.
 19. Pracownie diagnostyczne
 20. Moduł zapewnia obsługę pracowni w zakresie rejestracji zgłoszeń dla pacjentów szpitala oraz poradni. Umożliwia przekazywanie wyników do jednostek zlecających oraz ewidencjonuje zakontraktowane usługi. Posiada wbudowane mechanizmy do integracji z oprogramowaniem specjalistycznym producentów sprzętu.
 21. Pracownie specjalistyczne
 22. Moduł obsługuje ponad 20 pracowni specjalistycznych (m.in. bank krwi, bank Komórek Macierzystych, pracownia serologiczna, patomorfologii, pracownia hemodynamiki i koronarografii). Umożliwia zlecanie badań, wpis wyników zależnie od rodzaju badania, integrację z urządzeniami pomiarowymi. Moduł jest zintegrowany z systemem HIS.
 23. Pracownia produkcji cytostatyków
 24. Jeden z nielicznych systemów w Polsce wspierający pracę farmaceutów w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Ma możliwość m.in. katalogowania leków, tworzenia i zarządzania schematami ich podań, zlecania wydań bądź przyjmowania zleceń na produkcję leku, przygotowywania i drukowania etykiet dla sporządzonych roztworów. System pozwala na produkcję leków metodą objętościową oraz grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej, umożliwiając również precyzyjną dokumentację procesu produkcji.
 25. Pracownia patomorfologii (HISTOMED)
 26. Moduł stanowi rozwiązanie zarówno dla niezależnych jednostek medycznych, jak i dla pracowni patomorfologii będących częściami szpitali. Aplikacja pozwala na tworzenie opisów wykonywanych badań, ich wydruki, przesłanie wyników drogą elektroniczną oraz tworzenie szerokiej gamy raportów. Umożliwia wymianę informacji z system obsługi szpitala na poziomie przekazywania zleceń wykonania badania i ich wyników. Zapewnia automatyczny przesył wyników do zdefiniowanych odbiorców posiadających certyfikat nadany przez system.
 27. Pracownia hemodynamiki i koronarografii
 28. Moduł pozwalający na pełne i zintegrowane zarządzanie pracownią hemodynamiki i koronarografii. Zapewnia schematyczny podgląd naczyń krwionośnych.
 29. Bank komórek macierzystych
 30. Moduł umożliwia znakowanie krwiotwórczych komórek macierzystych oraz komórek rozrodczych i zarodków. Rozwiązanie spełnia aktualne wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 31. Rozliczenia komercyjne
 32. Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych umożliwiające wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.
 33. Symulator JGP oraz ryczałtu
 34. Moduł opracowany w celu umożliwienia wyznaczenia potencjalnych grup JGP, na bazie wprowadzonego minimalnego zestawu danych o przebytej hospitalizacji. Symulator ryczałtu pozwala na usprawnienie samodzielnego prognozowania wysokości ryczałtu za wykonane świadczenia.
 35. Wizyty domowe
 36. Moduł wspierający personel medyczny w trakcie wizyt domowych u pacjentów. Podczas wizyty dane gromadzone są w trybie of-line. Moduł jest w pełni zintegrowany ze szpitalnym systemem HIS, pozwala na wymianę danych oraz synchronizację tych danych w ramach funkcjonujących w szpitalu punktów dostępowych WiFi.
 37. Diety
 38. Moduł służy do zlecania diet i posiłków dla poszczególnych pacjentów. Pozwala na opracowywanie jadłospisów na podstawie zleconych przez lekarza diet. Posiada możliwość tworzenia własnej bazy produktów, potraw i posiłków. Zawiera kalkulator żywieniowy, który wylicza składniki odżywcze przydzielone pacjentowi w ramach zleconej diety. Moduł pozwala na generowanie zestawień zleconych diet lub zestawień na potrzeby kuchni.
 39. Żywienie kliniczne (jelitowe i pozajelitowe)
 40. Moduł przeznaczony dla jednostek medycznych, w których prowadzone jest żywienie kliniczne. Rozwiązanie pomaga przygotować zestaw składników odżywczych, który stosuje się u chorych podczas żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego. Lekarze za pomocą prostego interfejsu mogą przygotowywać „mieszaniny żywieniowe” (odpowiednio dobrane ilości komponentów odżywczych: białek, węglowodanów, tłuszczy, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin, podawane w postaci zmieszanych ze sobą roztworów).
 41. Badania kliniczne
 42. Moduł umożliwia rejestrację pacjenta i jego statusu w ramach badania klinicznego oraz wykonania poszczególnych elementów leczenia (w tym zleceń). Ułatwia rozliczenia w ramach badania klinicznego przez podmiot finansujący. System zapewnia możliwość sporządzenia wykazu porad, hospitalizacji, badań diagnostycznych dla pacjentów objętych poszczególnymi badaniami klinicznymi za wybrany okres z uwzględnieniem statusu pacjenta w badaniu klinicznym. System jest w pełni integralny z innymi modułami systemu HIS.
 43. Medycyna pracy
 44. Moduł jest kompleksowym rozwiązaniem zarówno dla gabinetów i poradni medycyny pracy jak i dla ośrodków szczebla wojewódzkiego.
 45. Medycyna szkolna
 46. Moduł jest kompleksowm i dedykowanym rozwiązanie dla gabinetów podstawowej opieki medycznej realizowanej w ramach medycyny szkolnej.
Apteka

Moduł przystosowany do obsługi średnich i dużych aptek szpitalnych (posiadających wiele magazynów), umożliwiający również samodzielne prowadzenie ewidencji dla każdego magazynu apteki.

EDM
Comarch EDM to system informatyczny służący do zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych. Centralny dostęp do dokumentów pochodzących z różnych systemów oferuje sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworząc bezpieczne, kompletne archiwum dokumentów. To innowacyjne rozwiązanie wspiera lekarzy w postawieniu właściwej diagnozy oraz zapewnia pacjentom i pracownikom medycznym oszczędność czasu. Zgodność systemu Comarch EDM z 9 profilami integracyjnymi została potwierdzona przez IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).
Apteczki oddziałowe
Moduł pozwala na zarządzanie lekami w poszczególnych jednostkach szpitala z możliwością rozdziału leków na pacjenta. Moduł znacząco wpływa na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem leków.
Magazyn komisowy
Moduł umożliwiający ewidencjonowanie depozytów pacjentów.
RIS
Radiologiczny System Informatyczny, który stanowi integralną część z systemem HIS, ale także może w pełni niezależnie zarządzać działem diagnostyki obrazowej. Moduł umożliwia komunikację z urządzeniami diagnostycznymi. Zapewnia rejestrację pacjentów, tworzenie zleceń, planowanie kroków badań, wykonywanie opisów badań, ich zatwierdzanie, konsultowanie i przechowywanie oraz generowanie raportów. Pozwala tworzyć indywidualne listy zadań, zarządzać zasobami i zautomatyzować obieg zleceń, a także zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.
Rehabilitacja (szpitalna, ambulatoryjna, domowa)
Moduł służący do obsługi pracowni, ośrodka dziennego, oddziału dziennego rehabilitacji oraz poradni rehabilitacji. Aplikacja pozwala na rejestrację pacjenta w poradni, ewidencje danych medycznych zebranych podczas wizyty, a także zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych do pracowni z uwzględnieniem harmonogramów pracy. Moduł umożliwia również ewidencję wykonanych zabiegów.
Blok operacyjny i porodowy
Moduł pozwala na obsługę wielu bloków operacyjnych. Ze względu na uniwersalność modułu możliwe jest jego zastosowanie zarówno do sal operacyjnych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznie wyposażonych (np. porodowych), jak i do mniejszych gabinetów zabiegowych.
Punkt pobrań
Moduł zapewnia, że badanie zlecone przez lekarza nie jest automatycznie wysyłane do laboratorium, ale wstrzymywane do czasu, gdy materiał zostanie pobrany od pacjenta. Po pobraniu materiału i oklejeniu probówki kodem kreskowym następuje, zeskanowanie numeru zlecenia i kodu materiału. Po zatwierdzeniu zlecenie zostaje automatycznie wysłane do laboratorium.
Stacja dializ
Moduł bądź niezależnie działający system wspierania planowania i rejestracji zabiegów hemodializy oraz prowadzenie protokołu realizacji hemodializy.
Pracownie diagnostyczne
Moduł zapewnia obsługę pracowni w zakresie rejestracji zgłoszeń dla pacjentów szpitala oraz poradni. Umożliwia przekazywanie wyników do jednostek zlecających oraz ewidencjonuje zakontraktowane usługi. Posiada wbudowane mechanizmy do integracji z oprogramowaniem specjalistycznym producentów sprzętu.
Pracownie specjalistyczne
Moduł obsługuje ponad 20 pracowni specjalistycznych (m.in. bank krwi, bank Komórek Macierzystych, pracownia serologiczna, patomorfologii, pracownia hemodynamiki i koronarografii). Umożliwia zlecanie badań, wpis wyników zależnie od rodzaju badania, integrację z urządzeniami pomiarowymi. Moduł jest zintegrowany z systemem HIS.
Pracownia produkcji cytostatyków
Jeden z nielicznych systemów w Polsce wspierający pracę farmaceutów w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Ma możliwość m.in. katalogowania leków, tworzenia i zarządzania schematami ich podań, zlecania wydań bądź przyjmowania zleceń na produkcję leku, przygotowywania i drukowania etykiet dla sporządzonych roztworów. System pozwala na produkcję leków metodą objętościową oraz grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej, umożliwiając również precyzyjną dokumentację procesu produkcji.
Pracownia patomorfologii (HISTOMED)
Moduł stanowi rozwiązanie zarówno dla niezależnych jednostek medycznych, jak i dla pracowni patomorfologii będących częściami szpitali. Aplikacja pozwala na tworzenie opisów wykonywanych badań, ich wydruki, przesłanie wyników drogą elektroniczną oraz tworzenie szerokiej gamy raportów. Umożliwia wymianę informacji z system obsługi szpitala na poziomie przekazywania zleceń wykonania badania i ich wyników. Zapewnia automatyczny przesył wyników do zdefiniowanych odbiorców posiadających certyfikat nadany przez system.
Pracownia hemodynamiki i koronarografii
Moduł pozwalający na pełne i zintegrowane zarządzanie pracownią hemodynamiki i koronarografii. Zapewnia schematyczny podgląd naczyń krwionośnych.
Bank komórek macierzystych
Moduł umożliwia znakowanie krwiotwórczych komórek macierzystych oraz komórek rozrodczych i zarodków. Rozwiązanie spełnia aktualne wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Rozliczenia komercyjne
Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych umożliwiające wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.
Symulator JGP oraz ryczałtu
Moduł opracowany w celu umożliwienia wyznaczenia potencjalnych grup JGP, na bazie wprowadzonego minimalnego zestawu danych o przebytej hospitalizacji. Symulator ryczałtu pozwala na usprawnienie samodzielnego prognozowania wysokości ryczałtu za wykonane świadczenia.
Wizyty domowe
Moduł wspierający personel medyczny w trakcie wizyt domowych u pacjentów. Podczas wizyty dane gromadzone są w trybie of-line. Moduł jest w pełni zintegrowany ze szpitalnym systemem HIS, pozwala na wymianę danych oraz synchronizację tych danych w ramach funkcjonujących w szpitalu punktów dostępowych WiFi.
Diety
Moduł służy do zlecania diet i posiłków dla poszczególnych pacjentów. Pozwala na opracowywanie jadłospisów na podstawie zleconych przez lekarza diet. Posiada możliwość tworzenia własnej bazy produktów, potraw i posiłków. Zawiera kalkulator żywieniowy, który wylicza składniki odżywcze przydzielone pacjentowi w ramach zleconej diety. Moduł pozwala na generowanie zestawień zleconych diet lub zestawień na potrzeby kuchni.
Żywienie kliniczne (jelitowe i pozajelitowe)
Moduł przeznaczony dla jednostek medycznych, w których prowadzone jest żywienie kliniczne. Rozwiązanie pomaga przygotować zestaw składników odżywczych, który stosuje się u chorych podczas żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego. Lekarze za pomocą prostego interfejsu mogą przygotowywać „mieszaniny żywieniowe” (odpowiednio dobrane ilości komponentów odżywczych: białek, węglowodanów, tłuszczy, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin, podawane w postaci zmieszanych ze sobą roztworów).
Badania kliniczne
Moduł umożliwia rejestrację pacjenta i jego statusu w ramach badania klinicznego oraz wykonania poszczególnych elementów leczenia (w tym zleceń). Ułatwia rozliczenia w ramach badania klinicznego przez podmiot finansujący. System zapewnia możliwość sporządzenia wykazu porad, hospitalizacji, badań diagnostycznych dla pacjentów objętych poszczególnymi badaniami klinicznymi za wybrany okres z uwzględnieniem statusu pacjenta w badaniu klinicznym. System jest w pełni integralny z innymi modułami systemu HIS.
Medycyna pracy
Moduł jest kompleksowym rozwiązaniem zarówno dla gabinetów i poradni medycyny pracy jak i dla ośrodków szczebla wojewódzkiego.
Medycyna szkolna
Moduł jest kompleksowm i dedykowanym rozwiązanie dla gabinetów podstawowej opieki medycznej realizowanej w ramach medycyny szkolnej.

Pracownia

 1. Optimed NXT Pracownia RIS
 2. Moduł zawiera funkcje dedykowane pracowniom radiologicznym, m.in.: możliwość tworzenia typów zleceń złożonych, zawierających wiele badań, podglądu pozostałych dokumentów związanych z pacjentem podczas pracy z dokumentem zlecenia, oznaczenia priorytetu oraz typu  zlecenia/rozpoznania czy podejmowania badań do opisu z poziomu listy roboczej lub bezpośrednio dla wyszukanego pacjenta.

 3. Optimed NXT Pracownia nieobrazowa
 4. Moduł pozwalający na przyjmowanie zleceń procedur i planowanie ich realizacji z poziomu Pracowni. Zapewnia dwustronną komunikację pomiędzy gabinetami zlecającymi a Pracownią. Po wykonaniu badań, umożliwia oznaczenie ich realizacji i udziela dostępu do wyników i opisów badań z poziomu gabinetu zlecającego. 

Optimed NXT Pracownia RIS

Moduł zawiera funkcje dedykowane pracowniom radiologicznym, m.in.: możliwość tworzenia typów zleceń złożonych, zawierających wiele badań, podglądu pozostałych dokumentów związanych z pacjentem podczas pracy z dokumentem zlecenia, oznaczenia priorytetu oraz typu  zlecenia/rozpoznania czy podejmowania badań do opisu z poziomu listy roboczej lub bezpośrednio dla wyszukanego pacjenta.

Optimed NXT Pracownia nieobrazowa

Moduł pozwalający na przyjmowanie zleceń procedur i planowanie ich realizacji z poziomu Pracowni. Zapewnia dwustronną komunikację pomiędzy gabinetami zlecającymi a Pracownią. Po wykonaniu badań, umożliwia oznaczenie ich realizacji i udziela dostępu do wyników i opisów badań z poziomu gabinetu zlecającego. 

Rehabilitacja

 1. Zakład fizjoterapii
 2. Możliwość obsługi zleceń z jednostek wewnętrznych jak i zewnętrznych, konfigurowania domyślnych ICD-9 oraz kodów usług z umów NFZ i umów komercyjnych dla poszczególnych zabiegów, które będą automatycznie podpinane po realizacji zabiegów.  Moduł umożliwia również automatyczne planowanie cykli zabiegowych na bazie dostępności skonfigurowanych wcześniej zasobów, z wykorzystaniem zaawansowanych opcji wyszukiwania wg. wybranych kryteriów, generowanie podstawowych zestawień z wykonanych zabiegów, czy integracji Działu fizjoterapii z poradnią i oddziałem, co niesie za sobą automatyczne wysyłanie zleceń i odbieranie informacji o realizacji zlecenia na oddziały/poradnie. 

 3. Rehabilitacja dzienna i stacjonarna
 4. Moduł daje możliwość m.in stworzenia i korzystania z pakietów procedur ICD9 dla całego oddziału lub każdego użytkownika indywidualnie, wprowadzenia usług rozliczenowych z umów NFZ i umów komercyjnych do pobytu pacjenta czy zlecenia zabiegów do Działu Fizjoterapii ambulatoryjnej.

 5. Rehabilitacja Domowa
 6. Moduł zapewnia możliwość rejestracji danych pacjenta oraz zleceń na zabiegi, z przypisaniem pracownika do cyklu, oraz odnotowania realizacji zabiegów domowych nierozplanowanych w terminarzu.

 7. Rehabilitacja bez terminarza
 8. Możliwość zlecenia skonfigurowanego wcześniej pakietu zabiegów np. pakiet fizjoterapeutyczny, logopedyczny, psychologiczny. Możliwość realizacji zabiegów ze zleconego pakietu usług. Podczas realizacji możliwe jest wybranie zrealizowanych procedur medycznych ICD-9 spośród procedur z całego pakietu.

 9. Rehabilitacja ZUS
 10. Moduł umożliwia przyjęcie pacjenta i ewidencjonowanie odpowiednich danych na Oddziale oraz generowanie i wydruk zestawień dla ZUS w Dziale Fizjoterapii, m.in..: wykaz osób skierowanych na rehabilitację leczniczą, wniosek o skrócenie/przedłużenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS czy zestawienie wykonanych czynności w kolejnych dniach rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS. 

Zakład fizjoterapii

Możliwość obsługi zleceń z jednostek wewnętrznych jak i zewnętrznych, konfigurowania domyślnych ICD-9 oraz kodów usług z umów NFZ i umów komercyjnych dla poszczególnych zabiegów, które będą automatycznie podpinane po realizacji zabiegów.  Moduł umożliwia również automatyczne planowanie cykli zabiegowych na bazie dostępności skonfigurowanych wcześniej zasobów, z wykorzystaniem zaawansowanych opcji wyszukiwania wg. wybranych kryteriów, generowanie podstawowych zestawień z wykonanych zabiegów, czy integracji Działu fizjoterapii z poradnią i oddziałem, co niesie za sobą automatyczne wysyłanie zleceń i odbieranie informacji o realizacji zlecenia na oddziały/poradnie. 

Rehabilitacja dzienna i stacjonarna

Moduł daje możliwość m.in stworzenia i korzystania z pakietów procedur ICD9 dla całego oddziału lub każdego użytkownika indywidualnie, wprowadzenia usług rozliczenowych z umów NFZ i umów komercyjnych do pobytu pacjenta czy zlecenia zabiegów do Działu Fizjoterapii ambulatoryjnej.

Rehabilitacja Domowa

Moduł zapewnia możliwość rejestracji danych pacjenta oraz zleceń na zabiegi, z przypisaniem pracownika do cyklu, oraz odnotowania realizacji zabiegów domowych nierozplanowanych w terminarzu.

Rehabilitacja bez terminarza

Możliwość zlecenia skonfigurowanego wcześniej pakietu zabiegów np. pakiet fizjoterapeutyczny, logopedyczny, psychologiczny. Możliwość realizacji zabiegów ze zleconego pakietu usług. Podczas realizacji możliwe jest wybranie zrealizowanych procedur medycznych ICD-9 spośród procedur z całego pakietu.

Rehabilitacja ZUS

Moduł umożliwia przyjęcie pacjenta i ewidencjonowanie odpowiednich danych na Oddziale oraz generowanie i wydruk zestawień dla ZUS w Dziale Fizjoterapii, m.in..: wykaz osób skierowanych na rehabilitację leczniczą, wniosek o skrócenie/przedłużenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS czy zestawienie wykonanych czynności w kolejnych dniach rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS. 

Zintegruj Optimed NXT z Punktem Diagnostycznym

Integracja dwóch produktów Comarch e-Zdrowie to nie tylko komfort pacjenta podczas badania, ale również ułatwienie pracy personelu medycznego, który ma wgląd w wyniki badań z poziomu oprogramowania Optimed NXT.

Jedno miejsce, proste i szybkie pomiary podstawowych parametrów życiowych, dostęp do wyników przez pacjenta i pracowników medycznych.

Dowiedz się więcej 

Przykłady realizacji

Case Studies

 • Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie

  Zdalna obsługa pacjenta to obecnie rozwiązanie niezbędne dla sprawnego działania placówki medycznej. Wdrożenie systemu Comarch Optimed NXT w Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie pozwoliło zachować ciągłość działania jednostki i zapewnić bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów w okresie pandemii koronawirusa.

  Pobierz

  Poznaj rekomendacje naszych klientów

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

  Przejdź do formularza

  Proszę czekać