Niezawodny system klasy HIS (Hospital Information System)

Comarch Optimed NXT wspomaga i ułatwia pracę personelu medycznego. Pracownicy w różnych miejscach – w gabinecie, na oddziale, na bloku operacyjnym czy w pracowni obsługują oprogramowanie, którego interfejs jest bardzo podobny i tak samo intuicyjny. System jest również obsługiwany na tabletach, co pozwala lekarzom uzyskać dostęp do informacji na temat pobytu pacjenta wprost przy jego łóżku. Usprawnia to proces identyfikacji chorego poprzez skanowanie kodu z opaski informacyjnej, pozwala na szybkie zlecanie badań, odczytywanie wyników, zlecanie podań leków oraz ogranicza koszty związane z wydrukami papierowymi.

Zalety rozwiązania

Funkcjonalności

 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Podgląd historii modyfikacji i zmian dokumentów
 • Automatyczne powiadamianie użytkowników o zdarzeniach w czasie rzeczywistym
 • Responsywność aplikacji
 • Podgląd danych pacjenta: stan zdrowia na dany dzień, podgląd parametrów życiowych, wgląd w wykonane badania
 • Wbudowane mechanizmy autozapisu dla wszystkich dokumentów oraz tworzenie ich kopii roboczych
 • Możliwość niezależnego uzupełniania dokumentów przez poszczególne grupy personelu
 • Wbudowane dynamiczne raporty
 • Dostępność istotnych danych medycznych definiowanych przez lekarza
 • Predefiniowanie odpowiednich procedur (ICD9) do dowolnego dokumentu medycznego
 • Możliwość integracji z systemami różnych producentów

 

 

funkcjonalności systemu do zarządzania jednostką medyczną

Obszary zastosowania

Moduły podstawowe

Rejestracja

Moduł umożliwia przeprowadzenie procesu rejestracji pacjentów, planowanie wizyt i uzupełnianie danych.

Przyjęcia do szpitala

Moduł pozwala na ewidencję zgłoszeń pacjentów do szpitala w ramach pobytu i przyjęcia do szpitala.

Oddział

Moduł odpowiedzialny za rejestrację informacji medycznych związanych z leczeniem pacjenta na oddziale.

Gabinety

Moduł przeznaczony dla lekarza, który pozwala na obsługę zaplanowanych wizyt. Umożliwia podgląd wyników badań.

Zlecenia medyczne

Moduł realizuje przesyłanie zleceń lekarskich do odpowiednich jednostek szpitala bądź zewnętrznych, np. RIS.

Rozliczenia z NFZ

Moduł umożliwia i wspomaga rozliczanie zakładu opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lista modułów dodatkowych

 1. Apteka
 2. Moduł przystosowany do obsługi średnich i dużych aptek szpitalnych (posiadających wiele magazynów), umożliwiający również samodzielne prowadzenie ewidencji dla każdego magazynu apteki.
 3. Apteczki oddziałowe
 4. Moduł pozwala na zarządzanie lekami w poszczególnych jednostkach szpitala z możliwością rozdziału leków na pacjenta. Moduł znacząco wpływa na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem leków.
 5. Magazyn komisowy
 6. Moduł umożliwiający ewidencjonowanie depozytów pacjentów.
 7. EDM
 8. Comarch EDM to system informatyczny służący do zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych. Centralny dostęp do dokumentów pochodzących z różnych systemów oferuje sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworząc bezpieczne, kompletne archiwum dokumentów. To innowacyjne rozwiązanie wspiera lekarzy w postawieniu właściwej diagnozy oraz zapewnia pacjentom i pracownikom medycznym oszczędność czasu. Zgodność systemu Comarch EDM z 9 profilami integracyjnymi została potwierdzona przez IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).
 9. RIS
 10. Radiologiczny System Informatyczny, który stanowi integralną część z systemem HIS, ale także może w pełni niezależnie zarządzać działem diagnostyki obrazowej. Moduł umożliwia komunikację z urządzeniami diagnostycznymi. Zapewnia rejestrację pacjentów, tworzenie zleceń, planowanie kroków badań, wykonywanie opisów badań, ich zatwierdzanie, konsultowanie i przechowywanie oraz generowanie raportów. Pozwala tworzyć indywidualne listy zadań, zarządzać zasobami i zautomatyzować obieg zleceń, a także zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.
 11. Rehabilitacja (szpitalna, ambulatoryjna, domowa)
 12. Moduł służący do obsługi pracowni, ośrodka dziennego, oddziału dziennego rehabilitacji oraz poradni rehabilitacji. Aplikacja pozwala na rejestrację pacjenta w poradni, ewidencje danych medycznych zebranych podczas wizyty, a także zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych do pracowni z uwzględnieniem harmonogramów pracy. Moduł umożliwia również ewidencję wykonanych zabiegów.
 13. Blok operacyjny i porodowy
 14. Moduł pozwala na obsługę wielu bloków operacyjnych. Ze względu na uniwersalność modułu możliwe jest jego zastosowanie zarówno do sal operacyjnych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznie wyposażonych (np. porodowych), jak i do mniejszych gabinetów zabiegowych.
 15. Punkt pobrań
 16. Moduł zapewnia, że badanie zlecone przez lekarza nie jest automatycznie wysyłane do laboratorium, ale wstrzymywane do czasu, gdy materiał zostanie pobrany od pacjenta. Po pobraniu materiału i oklejeniu probówki kodem kreskowym następuje, zeskanowanie numeru zlecenia i kodu materiału. Po zatwierdzeniu zlecenie zostaje automatycznie wysłane do laboratorium.
 17. Stomatologia
 18. Moduł wspomagający pracę gabinetu stomatologicznego. Pozwala na gromadzenie i podgląd danych całego procesu leczenia pacjenta. Wykorzystuje model diagramu zębowego dla ułatwienia i usprawnienia pracy personelu. Umożliwia rozliczenie świadczeń z NFZ jak i płatnikiem komercyjnym.
 19. Stacja dializ
 20. Moduł bądź niezależnie działający system wspierania planowania i rejestracji zabiegów hemodializy oraz prowadzenie protokołu realizacji hemodializy.
 21. Pracownie diagnostyczne
 22. Moduł zapewnia obsługę pracowni w zakresie rejestracji zgłoszeń dla pacjentów szpitala oraz poradni. Umożliwia przekazywanie wyników do jednostek zlecających oraz ewidencjonuje zakontraktowane usługi. Posiada wbudowane mechanizmy do integracji z oprogramowaniem specjalistycznym producentów sprzętu.
 23. Pracownie specjalistyczne
 24. Moduł obsługuje ponad 20 pracowni specjalistycznych (m.in. bank krwi, bank Komórek Macierzystych, pracownia serologiczna, patomorfologii, pracownia hemodynamiki i koronarografii). Umożliwia zlecanie badań, wpis wyników zależnie od rodzaju badania, integrację z urządzeniami pomiarowymi. Moduł jest zintegrowany z systemem HIS.
 25. Pracownia produkcji cytostatyków
 26. Jeden z nielicznych systemów w Polsce wspierający pracę farmaceutów w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Ma możliwość m.in. katalogowania leków, tworzenia i zarządzania schematami ich podań, zlecania wydań bądź przyjmowania zleceń na produkcję leku, przygotowywania i drukowania etykiet dla sporządzonych roztworów. System pozwala na produkcję leków metodą objętościową oraz grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej, umożliwiając również precyzyjną dokumentację procesu produkcji.
 27. Pracownia patomorfologii (HISTOMED)
 28. Moduł stanowi rozwiązanie zarówno dla niezależnych jednostek medycznych, jak i dla pracowni patomorfologii będących częściami szpitali. Aplikacja pozwala na tworzenie opisów wykonywanych badań, ich wydruki, przesłanie wyników drogą elektroniczną oraz tworzenie szerokiej gamy raportów. Umożliwia wymianę informacji z system obsługi szpitala na poziomie przekazywania zleceń wykonania badania i ich wyników. Zapewnia automatyczny przesył wyników do zdefiniowanych odbiorców posiadających certyfikat nadany przez system.
 29. Pracownia hemodynamiki i koronarografii
 30. Moduł pozwalający na pełne i zintegrowane zarządzanie pracownią hemodynamiki i koronarografii. Zapewnia schematyczny podgląd naczyń krwionośnych.
 31. Bank komórek macierzystych
 32. Moduł umożliwia znakowanie krwiotwórczych komórek macierzystych oraz komórek rozrodczych i zarodków. Rozwiązanie spełnia aktualne wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 33. Rozliczenia komercyjne
 34. Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych umożliwiające wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.
 35. Symulator JGP oraz ryczałtu
 36. Moduł opracowany w celu umożliwienia wyznaczenia potencjalnych grup JGP, na bazie wprowadzonego minimalnego zestawu danych o przebytej hospitalizacji. Symulator ryczałtu pozwala na usprawnienie samodzielnego prognozowania wysokości ryczałtu za wykonane świadczenia.
 37. Wizyty domowe
 38. Moduł wspierający personel medyczny w trakcie wizyt domowych u pacjentów. Podczas wizyty dane gromadzone są w trybie of-line. Moduł jest w pełni zintegrowany ze szpitalnym systemem HIS, pozwala na wymianę danych oraz synchronizację tych danych w ramach funkcjonujących w szpitalu punktów dostępowych WiFi.
 39. Diety
 40. Moduł służy do zlecania diet i posiłków dla poszczególnych pacjentów. Pozwala na opracowywanie jadłospisów na podstawie zleconych przez lekarza diet. Posiada możliwość tworzenia własnej bazy produktów, potraw i posiłków. Zawiera kalkulator żywieniowy, który wylicza składniki odżywcze przydzielone pacjentowi w ramach zleconej diety. Moduł pozwala na generowanie zestawień zleconych diet lub zestawień na potrzeby kuchni.
 41. Żywienie kliniczne (jelitowe i pozajelitowe)
 42. Moduł przeznaczony dla jednostek medycznych, w których prowadzone jest żywienie kliniczne. Rozwiązanie pomaga przygotować zestaw składników odżywczych, który stosuje się u chorych podczas żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego. Lekarze za pomocą prostego interfejsu mogą przygotowywać „mieszaniny żywieniowe” (odpowiednio dobrane ilości komponentów odżywczych: białek, węglowodanów, tłuszczy, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin, podawane w postaci zmieszanych ze sobą roztworów).
 43. Badania kliniczne
 44. Moduł umożliwia rejestrację pacjenta i jego statusu w ramach badania klinicznego oraz wykonania poszczególnych elementów leczenia (w tym zleceń). Ułatwia rozliczenia w ramach badania klinicznego przez podmiot finansujący. System zapewnia możliwość sporządzenia wykazu porad, hospitalizacji, badań diagnostycznych dla pacjentów objętych poszczególnymi badaniami klinicznymi za wybrany okres z uwzględnieniem statusu pacjenta w badaniu klinicznym. System jest w pełni integralny z innymi modułami systemu HIS.
 45. Medycyna pracy
 46. Moduł jest kompleksowym rozwiązaniem zarówno dla gabinetów i poradni medycyny pracy jak i dla ośrodków szczebla wojewódzkiego.
 47. Medycyna szkolna
 48. Moduł jest kompleksowm i dedykowanym rozwiązanie dla gabinetów podstawowej opieki medycznej realizowanej w ramach medycyny szkolnej.

Apteka

Moduł przystosowany do obsługi średnich i dużych aptek szpitalnych (posiadających wiele magazynów), umożliwiający również samodzielne prowadzenie ewidencji dla każdego magazynu apteki.

Apteczki oddziałowe

Moduł pozwala na zarządzanie lekami w poszczególnych jednostkach szpitala z możliwością rozdziału leków na pacjenta. Moduł znacząco wpływa na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem leków.

Magazyn komisowy

Moduł umożliwiający ewidencjonowanie depozytów pacjentów.

EDM

Comarch EDM to system informatyczny służący do zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych. Centralny dostęp do dokumentów pochodzących z różnych systemów oferuje sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworząc bezpieczne, kompletne archiwum dokumentów. To innowacyjne rozwiązanie wspiera lekarzy w postawieniu właściwej diagnozy oraz zapewnia pacjentom i pracownikom medycznym oszczędność czasu. Zgodność systemu Comarch EDM z 9 profilami integracyjnymi została potwierdzona przez IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).

RIS

Radiologiczny System Informatyczny, który stanowi integralną część z systemem HIS, ale także może w pełni niezależnie zarządzać działem diagnostyki obrazowej. Moduł umożliwia komunikację z urządzeniami diagnostycznymi. Zapewnia rejestrację pacjentów, tworzenie zleceń, planowanie kroków badań, wykonywanie opisów badań, ich zatwierdzanie, konsultowanie i przechowywanie oraz generowanie raportów. Pozwala tworzyć indywidualne listy zadań, zarządzać zasobami i zautomatyzować obieg zleceń, a także zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.

Rehabilitacja (szpitalna, ambulatoryjna, domowa)

Moduł służący do obsługi pracowni, ośrodka dziennego, oddziału dziennego rehabilitacji oraz poradni rehabilitacji. Aplikacja pozwala na rejestrację pacjenta w poradni, ewidencje danych medycznych zebranych podczas wizyty, a także zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych do pracowni z uwzględnieniem harmonogramów pracy. Moduł umożliwia również ewidencję wykonanych zabiegów.

Blok operacyjny i porodowy

Moduł pozwala na obsługę wielu bloków operacyjnych. Ze względu na uniwersalność modułu możliwe jest jego zastosowanie zarówno do sal operacyjnych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznie wyposażonych (np. porodowych), jak i do mniejszych gabinetów zabiegowych.

Punkt pobrań

Moduł zapewnia, że badanie zlecone przez lekarza nie jest automatycznie wysyłane do laboratorium, ale wstrzymywane do czasu, gdy materiał zostanie pobrany od pacjenta. Po pobraniu materiału i oklejeniu probówki kodem kreskowym następuje, zeskanowanie numeru zlecenia i kodu materiału. Po zatwierdzeniu zlecenie zostaje automatycznie wysłane do laboratorium.

Stomatologia

Moduł wspomagający pracę gabinetu stomatologicznego. Pozwala na gromadzenie i podgląd danych całego procesu leczenia pacjenta. Wykorzystuje model diagramu zębowego dla ułatwienia i usprawnienia pracy personelu. Umożliwia rozliczenie świadczeń z NFZ jak i płatnikiem komercyjnym.

Stacja dializ

Moduł bądź niezależnie działający system wspierania planowania i rejestracji zabiegów hemodializy oraz prowadzenie protokołu realizacji hemodializy.

Pracownie diagnostyczne

Moduł zapewnia obsługę pracowni w zakresie rejestracji zgłoszeń dla pacjentów szpitala oraz poradni. Umożliwia przekazywanie wyników do jednostek zlecających oraz ewidencjonuje zakontraktowane usługi. Posiada wbudowane mechanizmy do integracji z oprogramowaniem specjalistycznym producentów sprzętu.

Pracownie specjalistyczne

Moduł obsługuje ponad 20 pracowni specjalistycznych (m.in. bank krwi, bank Komórek Macierzystych, pracownia serologiczna, patomorfologii, pracownia hemodynamiki i koronarografii). Umożliwia zlecanie badań, wpis wyników zależnie od rodzaju badania, integrację z urządzeniami pomiarowymi. Moduł jest zintegrowany z systemem HIS.

Pracownia produkcji cytostatyków

Jeden z nielicznych systemów w Polsce wspierający pracę farmaceutów w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Ma możliwość m.in. katalogowania leków, tworzenia i zarządzania schematami ich podań, zlecania wydań bądź przyjmowania zleceń na produkcję leku, przygotowywania i drukowania etykiet dla sporządzonych roztworów. System pozwala na produkcję leków metodą objętościową oraz grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej, umożliwiając również precyzyjną dokumentację procesu produkcji.

Pracownia patomorfologii (HISTOMED)

Moduł stanowi rozwiązanie zarówno dla niezależnych jednostek medycznych, jak i dla pracowni patomorfologii będących częściami szpitali. Aplikacja pozwala na tworzenie opisów wykonywanych badań, ich wydruki, przesłanie wyników drogą elektroniczną oraz tworzenie szerokiej gamy raportów. Umożliwia wymianę informacji z system obsługi szpitala na poziomie przekazywania zleceń wykonania badania i ich wyników. Zapewnia automatyczny przesył wyników do zdefiniowanych odbiorców posiadających certyfikat nadany przez system.

Pracownia hemodynamiki i koronarografii

Moduł pozwalający na pełne i zintegrowane zarządzanie pracownią hemodynamiki i koronarografii. Zapewnia schematyczny podgląd naczyń krwionośnych.

Bank komórek macierzystych

Moduł umożliwia znakowanie krwiotwórczych komórek macierzystych oraz komórek rozrodczych i zarodków. Rozwiązanie spełnia aktualne wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Rozliczenia komercyjne

Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych umożliwiające wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.

Symulator JGP oraz ryczałtu

Moduł opracowany w celu umożliwienia wyznaczenia potencjalnych grup JGP, na bazie wprowadzonego minimalnego zestawu danych o przebytej hospitalizacji. Symulator ryczałtu pozwala na usprawnienie samodzielnego prognozowania wysokości ryczałtu za wykonane świadczenia.

Wizyty domowe

Moduł wspierający personel medyczny w trakcie wizyt domowych u pacjentów. Podczas wizyty dane gromadzone są w trybie of-line. Moduł jest w pełni zintegrowany ze szpitalnym systemem HIS, pozwala na wymianę danych oraz synchronizację tych danych w ramach funkcjonujących w szpitalu punktów dostępowych WiFi.

Diety

Moduł służy do zlecania diet i posiłków dla poszczególnych pacjentów. Pozwala na opracowywanie jadłospisów na podstawie zleconych przez lekarza diet. Posiada możliwość tworzenia własnej bazy produktów, potraw i posiłków. Zawiera kalkulator żywieniowy, który wylicza składniki odżywcze przydzielone pacjentowi w ramach zleconej diety. Moduł pozwala na generowanie zestawień zleconych diet lub zestawień na potrzeby kuchni.

Żywienie kliniczne (jelitowe i pozajelitowe)

Moduł przeznaczony dla jednostek medycznych, w których prowadzone jest żywienie kliniczne. Rozwiązanie pomaga przygotować zestaw składników odżywczych, który stosuje się u chorych podczas żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego. Lekarze za pomocą prostego interfejsu mogą przygotowywać „mieszaniny żywieniowe” (odpowiednio dobrane ilości komponentów odżywczych: białek, węglowodanów, tłuszczy, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin, podawane w postaci zmieszanych ze sobą roztworów).

Badania kliniczne

Moduł umożliwia rejestrację pacjenta i jego statusu w ramach badania klinicznego oraz wykonania poszczególnych elementów leczenia (w tym zleceń). Ułatwia rozliczenia w ramach badania klinicznego przez podmiot finansujący. System zapewnia możliwość sporządzenia wykazu porad, hospitalizacji, badań diagnostycznych dla pacjentów objętych poszczególnymi badaniami klinicznymi za wybrany okres z uwzględnieniem statusu pacjenta w badaniu klinicznym. System jest w pełni integralny z innymi modułami systemu HIS.

Medycyna pracy

Moduł jest kompleksowym rozwiązaniem zarówno dla gabinetów i poradni medycyny pracy jak i dla ośrodków szczebla wojewódzkiego.

Medycyna szkolna

Moduł jest kompleksowm i dedykowanym rozwiązanie dla gabinetów podstawowej opieki medycznej realizowanej w ramach medycyny szkolnej.

Ponad 300 wdrożeń systemu Optimed NXT w Polsce!

Zapoznaj się z listą placówek medycznych, które wdrożyły system klasy HIS (Hospital Information System) stworzony przez Comarch Healthcare.

 

Dowiedz się więcej

system his comarch

Rekomendacje

  Proszę czekać

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.  Przejdź do formularza