Niezawodny system klasy HIS (Hospital Information System)

Comarch Optimed NXT wspomaga i ułatwia pracę personelu medycznego. Pracownicy w różnych miejscach – w gabinecie, na oddziale, na bloku operacyjnym czy w pracowni obsługują oprogramowanie, którego interfejs jest bardzo podobny i tak samo intuicyjny. System jest również obsługiwany na tabletach, co pozwala lekarzom uzyskać dostęp do informacji na temat pobytu pacjenta wprost przy jego łóżku. Usprawnia to proces identyfikacji chorego poprzez skanowanie kodu z opaski informacyjnej, pozwala na szybkie zlecanie badań, odczytywanie wyników, zlecanie podań leków oraz ogranicza koszty związane z wydrukami papierowymi.

Zalety rozwiązania

Szybkość i łatwość obsługi

Szybkie i proste uzupełnianie formularzy, a dane od pacjenta mogą być wykorzystane podczas następnych działań – poprzez kopiowanie informacji z poprzednich wizyt.

Elastyczność

Pełna konfigurowalność pozwala na dostosowanie dokumentacji, formularzy i wydruków do specyficznych potrzeb każdej jednostki medycznej.

Bezpieczeństwo danych

Dane medyczne są bezpieczne dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa, unikalnym logiom, hasłom oraz uprawnieniom.

Przyjazna technologia

Technologia webowa zapewnia prostą instalację i aktualizację aplikacji. Łatwość obsługi pozwala na szybkie wdrożenie personelu do pracy w systemie.

funkcjonalności systemu do zarządzania jednostką medyczną

Funkcjonalności

 • Intuicyjny interfejs użytkownika 
 • Podgląd historii modyfikacji i zmian dokumentów
 • Automatyczne powiadamianie użytkowników o zdarzeniach w czasie rzeczywistym 
 • Responsywność aplikacji 
 • W pełni konfigurowane, dynamiczne szablony dokumentów 
 • Podgląd danych pacjenta: stan zdrowia na dany dzień, podgląd parametrów życiowych, wgląd w wykonane badania 
 • Wbudowane mechanizmy autozapisu dla wszystkich dokumentów oraz tworzenie ich kopii roboczych 
 • Możliwość niezależnego uzupełniania dokumentów przez poszczególne grupy personelu
 • Wbudowane dynamiczne raporty 
 • Dostępność istotnych danych medycznych definiowanych przez lekarza
 • Predefiniowanie odpowiednich procedur (ICD9) do dowolnego dokumentu medycznego
 • Możliwość integracji z systemami różnych producentów

Nowe moduły systemu Optimed NXT

Lista modułów obsługujących szpital

 1. Izba Przyjęć
 2. Moduł pozwala na ewidencję zgłoszeń pacjentów do szpitala w ramach pobytu – przyjęcia do szpitala lub porady – wizyty w gabinecie lekarskim oraz realizuje wszystkie funkcje związane z pracą tej jednostki.
 3. Rejestracja
 4. Umożliwia przeprowadzenie procesu rejestracji pacjentów, planowanie wizyt uzupełnianie danych związanych z wizytą. System pozwala na pracę z wieloma poradniami i tworzenie Centralnej Rejestracji pacjentów.
 5. Oddział
 6. Moduł odpowiedzialny za rejestrację informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjenta na oddziale o dowolnej specjalności.
 7. Zlecenia
 8. Moduł realizuje przesyłanie zleceń lekarskich do odpowiednich jednostek szpitala bądź jednostek zewnętrznych, np. RIS, PACS, LIS oraz udostępnianie wpisanych tam wyników.
 9. Blok Operacyjny
 10. Pozwala na obsługę wielu bloków operacyjnych. Ze względu na uniwersalność modułu możliwe jest jego zastosowanie zarówno do sal operacyjnych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznie wyposażonych, jak i do mniejszych gabinetów zabiegowych.
 11. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 12. Pozwala na realizację działań polegających na szybszym i skróconym przyjęciu pacjenta na SOR, ocenie TRIAGE, wstępnej diagnostyce i wprowadzeniu niezbędnych danych do podjęcia niezbędnego leczenia.
 13. Apteka
 14. Przystosowany jest do obsługi średnich i dużych aptek szpitalnych (posiadających wiele magazynów), umożliwiając również samodzielne prowadzenie ewidencji dla każdego magazynu apteki.
 15. Apteczka Oddziałowa
 16. Pozwala na zarządzanie lekami w poszczególnych jednostkach szpitala z możliwością rozdziału leków na pacjenta. Moduł wpływa na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem leków.
 17. Rozliczenia z NFZ
 18. Umożliwia i wspomaga rozliczanie zakładu opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia – zarządza kontraktami, rozlicza świadczenia oraz monitoruje stan realizacji umowy.
 19. Gruper JGP
 20. Został opracowany w celu umożliwienia wyznaczenia potencjalnych grup JGP, na bazie wprowadzonego minimalnego zestawu danych o odbytej hospitalizacji.
 21. Integracja z systemami zewnętrznymi
 22. System ma możliwość integracji z systemami zewnętrznymi m.in. laboratoryjnymi, radiologicznymi, obrazowymi, administracyjnymi.

Izba Przyjęć

Moduł pozwala na ewidencję zgłoszeń pacjentów do szpitala w ramach pobytu – przyjęcia do szpitala lub porady – wizyty w gabinecie lekarskim oraz realizuje wszystkie funkcje związane z pracą tej jednostki.

Rejestracja

Umożliwia przeprowadzenie procesu rejestracji pacjentów, planowanie wizyt uzupełnianie danych związanych z wizytą. System pozwala na pracę z wieloma poradniami i tworzenie Centralnej Rejestracji pacjentów.

Oddział

Moduł odpowiedzialny za rejestrację informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjenta na oddziale o dowolnej specjalności.

Zlecenia

Moduł realizuje przesyłanie zleceń lekarskich do odpowiednich jednostek szpitala bądź jednostek zewnętrznych, np. RIS, PACS, LIS oraz udostępnianie wpisanych tam wyników.

Blok Operacyjny

Pozwala na obsługę wielu bloków operacyjnych. Ze względu na uniwersalność modułu możliwe jest jego zastosowanie zarówno do sal operacyjnych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznie wyposażonych, jak i do mniejszych gabinetów zabiegowych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pozwala na realizację działań polegających na szybszym i skróconym przyjęciu pacjenta na SOR, ocenie TRIAGE, wstępnej diagnostyce i wprowadzeniu niezbędnych danych do podjęcia niezbędnego leczenia.

Apteka

Przystosowany jest do obsługi średnich i dużych aptek szpitalnych (posiadających wiele magazynów), umożliwiając również samodzielne prowadzenie ewidencji dla każdego magazynu apteki.

Apteczka Oddziałowa

Pozwala na zarządzanie lekami w poszczególnych jednostkach szpitala z możliwością rozdziału leków na pacjenta. Moduł wpływa na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem leków.

Rozliczenia z NFZ

Umożliwia i wspomaga rozliczanie zakładu opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia – zarządza kontraktami, rozlicza świadczenia oraz monitoruje stan realizacji umowy.

Gruper JGP

Został opracowany w celu umożliwienia wyznaczenia potencjalnych grup JGP, na bazie wprowadzonego minimalnego zestawu danych o odbytej hospitalizacji.

Integracja z systemami zewnętrznymi

System ma możliwość integracji z systemami zewnętrznymi m.in. laboratoryjnymi, radiologicznymi, obrazowymi, administracyjnymi.

Moduły obsługujące pracownie szpitalne, kliniczne i prywatne

 • Cytostatyka

  System wspierający pracę farmaceutów w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych).

 • Stacja Dializ

  System wspiera planowanie i rejestrację zabiegów hemodializy, oraz prowadzenie protokołu realizacji hemodializy.

 • Rehabilitacja

  Moduł służący do obsługi pracowni, ośrodka dziennego, oddziału dziennego rehabilitacji oraz poradni rehabilitacji.

 • Histopatologia

  System HistoMed stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla niezależnych jednostek medycznych, jak i dla pracowni będących częściami szpitali.

  Obszary zastosowania

  Szpitale

  Przychodnie zdrowia

  Gabinety lekarskie

  Pracownie

  Ponad 90 wdrożeń systemu Optimed NXT w Polsce!

  Zapoznaj się z listą placówek medycznych, które wdrożyły system klasy HIS (Hospital Information System) stworzony przez Comarch Healthcare.

   

  Dowiedz się więcej

  system his comarch

  Rekomendacje

  Zobacz rekomendacje

   Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


   Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.   Przejdź do formularza