Comarch Optimed NXT

Niezawodny system klasy HIS (Hospital Information System)

Comarch Optimed NXT wspomaga i ułatwia pracę personelu medycznego. Pracownicy w różnych miejscach – w gabinecie, na oddziale, na bloku operacyjnym czy w pracowni obsługują oprogramowanie, którego interfejs jest bardzo podobny i tak samo intuicyjny. System jest również obsługiwany na tabletach, co pozwala lekarzom uzyskać dostęp do informacji na temat pobytu pacjenta wprost przy jego łóżku. Usprawnia to proces identyfikacji chorego poprzez skanowanie kodu z opaski informacyjnej, pozwala na szybkie zlecanie badań, odczytywanie wyników, zlecanie podań leków oraz ogranicza koszty związane z wydrukami papierowymi.

Zalety rozwiązania

Szybkość i łatwość obsługi

Jednym kliknięciem możemy uzupełnić całe formularze. Dane zebrane od pacjenta mogą być wykorzystane podczas następnych działań – poprzez kopiowanie informacji z poprzednich wizyt.

Elastyczność

Pełna konfigurowalność pozwala na dostosowanie dokumentacji, formularzy i wydruków do specyficznych potrzeb każdej poradni, pracowni i oddziału jednostki medycznej.

Bezpieczeństwo danych

Dane medyczne są bezpieczne dzięki niepowtarzalnym loginom i hasłom pracowników, a także dzięki nadawaniu odpowiednich uprawnień pozwalających na dostęp do wybranych informacji.

Przyjazna technologia

Technologia webowa zapewnia prostą instalację i aktualizację aplikacji. Łatwość obsługi pozwala na szybkie wdrożenie personelu do pracy w systemie.

funkcjonalności systemu do zarządzania jednostką medyczną

Funkcjonalności

 • intuicyjny interfejs użytkownika 
 • podgląd historii modyfikacji i zmian dokumentów
 • automatyczne powiadamianie użytkowników o zdarzeniach w czasie rzeczywistym 
 • responsywność aplikacji 
 • w pełni konfigurowane, dynamiczne szablony dokumentów 
 • podgląd danych pacjenta: stan zdrowia na dany dzień, podgląd parametrów życiowych, wgląd w wykonane badania 
 • wbudowane mechanizmy autozapisu dla wszystkich dokumentów oraz tworzenie ich kopii roboczych 
 • możliwość niezależnego uzupełniania dokumentów przez poszczególne grupy personelu
 • wbudowane dynamiczne raporty 
 • dostępność istotnych danych medycznych definiowanych przez lekarza
 • predefiniowanie odpowiednich procedur (ICD9) do dowolnego dokumentu medycznego
 • możliwość integracji z systemami różnych producentów

Lista modułów obsługujących szpital

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Moduł pozwala na ewidencję zgłoszeń pacjentów do szpitala w ramach pobytu – przyjęcia do szpitala lub porady – wizyty w gabinecie lekarskim oraz realizuje wszystkie funkcje związane z pracą tej jednostki.

Rejestracja

Rejestracja

Umożliwia przeprowadzenie procesu rejestracji pacjentów, planowanie wizyt uzupełnianie danych związanych z wizytą. System pozwala na pracę z wieloma poradniami i tworzenie Centralnej Rejestracji pacjentów.

Oddział

Oddział

Moduł odpowiedzialny za rejestrację informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjenta na oddziale o dowolnej specjalności.

Zlecenia

Zlecenia

Moduł realizuje przesyłanie zleceń lekarskich do odpowiednich jednostek szpitala bądź jednostek zewnętrznych, np. RIS, PACS, LIS oraz udostępnianie wpisanych tam wyników.

Blok Operacyjny

Blok Operacyjny

Pozwala na obsługę wielu bloków operacyjnych. Ze względu na uniwersalność modułu możliwe jest jego zastosowanie zarówno do sal operacyjnych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznie wyposażonych, jak i do mniejszych gabinetów zabiegowych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pozwala na realizację działań polegających na szybszym i skróconym przyjęciu pacjenta na SOR, ocenie TRIAGE, wstępnej diagnostyce i wprowadzeniu niezbędnych danych do podjęcia niezbędnego leczenia.

Apteka

Apteka

Przystosowany jest do obsługi średnich i dużych aptek szpitalnych (posiadających wiele magazynów), umożliwiając również samodzielne prowadzenie ewidencji dla każdego magazynu apteki.

Apteczka oddziałowa

Apteczka Oddziałowa

Pozwala na zarządzanie lekami w poszczególnych jednostkach szpitala z możliwością rozdziału leków na pacjenta. Moduł wpływa na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem leków.

Rozliczenia z NFZ

Rozliczenia z NFZ

Umożliwia i wspomaga rozliczanie zakładu opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia – zarządza kontraktami, rozlicza świadczenia oraz monitoruje stan realizacji umowy.

Gruper JGP

Gruper JGP

Został opracowany w celu umożliwienia wyznaczenia potencjalnych grup JGP, na bazie wprowadzonego minimalnego zestawu danych o odbytej hospitalizacji.

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integracja z systemami zewnętrznymi

System ma możliwość integracji z systemami zewnętrznymi m.in. laboratoryjnymi, radiologicznymi, obrazowymi, administracyjnymi.

Nowe moduły systemu Optimed NXT

Lista modułów obsługujących pracownie szpitalne, kliniczne i prywatne

Cytostatyka

Cytostatyka

System wspierający pracę farmaceutów w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Ma możliwość m.in. katalogowania leków, tworzenia i zarządzania schematami ich podań, zlecania wydań bądź przyjmowania zleceń na produkcję leku, przygotowywania i drukowania etykiet dla sporządzonych roztworów. System pozwala na produkcję leków metodą objętościową oraz grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej, umożliwiając precyzyjną dokumentację procesu produkcji.

Stacja Dializ

Stacja Dializ

System wspiera planowanie i rejestrację zabiegów hemodializy. Aplikacja posiada zaawansowany terminarz ze zmianami czasowymi oraz zdefiniowanymi aparatami, umożliwiający kopiowanie zabiegów na kolejne dni. Oprogramowanie daje możliwość odnotowywania stanu realizacji wizyt, zarządzania planowaniem zabiegami pacjenta, prowadzenia i drukowania protokołu realizacji hemodializy zawierającego m.in. przebieg dializy, podane leki, ultrafiltracje, poziom płynów dializacyjnych, stan antygenowy etc. System umożliwia dostęp do wyników badań pacjenta.

Rehabilitacja

Rehabilitacja

Moduł służący do obsługi pracowni, ośrodka dziennego, oddziału dziennego rehabilitacji oraz poradni rehabilitacji. Aplikacja pozwala na rejestrację pacjenta w poradni, ewidencję danych medycznych zebranych podczas wizyty, zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych do pracowni z uwzględnieniem harmonogramów pracy, jak również ewidencję wykonanych zabiegów.

Histopatologia

Histopatologia

Obsługujący pracownię patomorfologii system HistoMed stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla niezależnych jednostek medycznych, jak i dla pracowni będących częściami szpitali. Aplikacja pozwala na tworzenie opisów wykonywanych badań, ich wydruki a także automatyczne przesyłanie wyników do zdefiniowanych odbiorców drogą elektroniczną. Całość funkcjonalności dopełnia możliwość tworzenia raportów i faktur w oparciu o edytowalny słownik cen oferowanych badań.

Obszary zastosowania

 • Szpitale
 • Przychodnie zdrowia
 • Gabinety lekarskie
 • Pracownie

system szpitalny his

Ponad 80 wdrożeń systemu Optimed NXT w Polsce!

Zapoznaj się z listą placówek medycznych, które wdrożyły system klasy HIS (Hospital Information System) stworzony przez Comarch Healthcare.

Dowiedz się więcej

system his comarch

Wdrożenie systemu Optimed NXT w Podmiocie Leczniczym Copernicus

 

Wdrozenie-Comarch-Optimed-Copernicus

Wdrożenie systemu Optimed NXT w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym

 

Wdrozenie-Comarch-Optimed

Największym atutem systemu informatycznego jest szybkość przekazywanych danych, ich dostępność, łatwość archiwizowania oraz wyszukiwania kiedy są potrzebne. Dla pacjentów oznacza to, po pierwsze, szybszą diagnostykę, krótsze leczenie, krótsze pobyty w szpitalu, łatwiejszy dostęp do informacji medycznych, które są zgromadzone w archiwach przychodni, szpitali (…)

 

Jacek Wójcik, Zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Elbląski Szpital Specjalistyczny 

 

 

 

 

Personel pielęgniarski Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego bardzo pozytywnie odniósł się do informatyzacji i wykorzystuje teraz system Optimed jako narzędzie w swojej codziennej pracy zawodowej. Dokumentacja prowadzona w wersji elektronicznej gwarantuje czytelność wpisów, identyfikację personelu, archiwizację dokumentacji i tworzenie bazy danych medycznych dla personelu medycznego.

 
Arletta Peplińska, Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, 
Elbląski Szpital Specjalistyczny 

Zobacz również

Comarch Business Intelligence

Portfolio narzędzi umożliwiających analizę danych wytwarzanych przez placówkę medyczną.

Sprawdź

Comarch Hospital Telemetry Assistant

System telemetryczny opracowany z myślą o hospitalizowanych pacjentach, wymagających całodobowej obserwacji.

Sprawdź

Comarch ERP

Oprogramowanie ułatwiające zarządzanie częścią administracyjną placówki medycznej.

Sprawdź

oprogramowanie dla szpitala

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.