System informatyczny Optimed NXT w obszarze zakażeń - jedyny taki moduł w Polsce!

O wypowiedź poprosiliśmy dr Krystynę Paszko – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki oraz Konsultanta Zespołów Kontroli Zakażeń w Podmiocie Leczniczym Copernicus Sp. z o.o., która wniosła ogromny wkład pracy w powstanie modułu.

Moduł Optimed NXT, dotyczący zakażeń, pozwala generować raporty, czyli wykonywać analizy umożliwiające ocenę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w szpitalu, ale również pozwala na czynne monitorowanie zakażeń. 

 

kontrola zakażeń optimed NXT

 

1. Jak wyglądała ocena zakażeń w szpitalu przed wdrożeniem?

K.P: Zespół Kontroli Zakażeń działa w Szpitalu św. Wojciecha (wchodzącym w skład Podmiotu Leczniczego Copernicus Sp. z o.o.) od ponad piętnastu lat. Do tej pory był to system mieszany czynno-bierny, tzn. część przypadków była rejestrowana na bieżąco, natomiast pozostałe po wypisie chorego ze szpitala. Rejestracja zakażeń szpitalnych opierała się głównie na wynikach badań mikrobiologicznych. Pozostałe sytuacje zgłaszane były przez pielęgniarki łącznikowe lub lekarzy prowadzących na podstawie ustalonych kryteriów, sugerujących wystąpienie zakażenia szpitalnego. 

 

2. Dlaczego moduł dotyczący zakażeń jest tak istotny w szpitalu?

K.P: W sektorze ochrony zdrowia również występuje prawo konkurencji, w związku z tym placówki medyczne są oceniane przez pacjentów pod względem jakości leczenia. Jednym z kryteriów jest ilość, jak i rodzaj zakażeń szpitalnych. Zakażenia szpitalne nabyte przez chorego podczas hospitalizacji można zmierzyć i stanowią rzetelny parametr. Tak więc aby ustalić prawidłowe działania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych zarówno tych związanych z czynnikami ryzyka ze strony pacjenta, jak i opieko-zależnych musimy poznać skalę zjawiska występowania zakażeń szpitalnych. Rejestracja zakażeń jest więc pierwszym i najważniejszym etapem skutecznych programów poprawy jakości. Co oczywiście ma również wymiar ekonomiczny.

 

3. Jakie informacje są analizowane w module?

K.P: Moduł jest obsługiwany przez lekarzy na oddziałach oraz pracowników Zespołu Kontroli Zakażeń. Dane są pozyskiwane bezpośrednio z innych modułów obsługiwanych przez personel medyczny, dzięki wpisywanym do sytemu parametrom, takim jak: temperatura ciała, obserwacja miejsca operowanego, obserwacja pacjenta z wkłuciem centralnym, itp. Moduł Optimed NXT w obszarze zakażeń funkcjonuje w bardzo rozległym zakresie, przetwarzając wiele zróżnicowanych parametrów. Następnie, dane mogą zostać poddane analizie, a wyniki z niej są przedstawiane w raportach.  

 

kontrola zakażeń w szpitalu - optimed nxt

 

4. Komu pomaga w pracy?

K.P: Tak, jak wspominałam wcześniej, moduł jest obsługiwany przez personel medyczny ze wszystkich grup zawodowych. Pozwala on nie tylko na oszczędność czasu oraz spójność wpisów (eksportowanie informacji z innych dokumentów, m.in. czynników ryzyka). To także uszczelnienie systemu i uniezależnienie od zaangażowania personelu na poszczególnych  oddziałach, ponieważ system sam wychwytuje informacje rozpoznane jako alert. Jest to  bardzo istotne z punktu widzenia pracowników Zespołu Kontroli Zakażeń.  Pozwala także na stosowanie jednolitych definicji zakażeń oraz bieżący wgląd w dokumentację pacjenta w dowolnym momencie (także archiwalnej). Wreszcie ,,podpowiada” jak długo stosowane są pewne procedury medyczne, np. drenaż pęcherza moczowego. Podsumowując, można powiedzieć, że pomaga nie tylko personelowi, ale także pacjentom, bo taki jest cel monitorowania zakażeń. 

 

5. Jakie informacje można otrzymać z raportów?

K.P: Zacznę może od rejestrów wymaganych przepisami prawa takich jak: rejestr alertów patogenów, zakażeń szpitalnych czy ognisk epidemicznych wraz z przypisanymi kartami zakażeń. Moduł pozwala także na generowanie analiz. Należy tu wymienić m.in. analizy rodzajów zakażeń szpitalnych oraz czynników alarmowych na poszczególnych oddziałach i występujące w związku z tym trendy, analizy czynników ryzyka wystąpienia zakażenia zarówno przy przyjęciu pacjenta do szpitala jak i w trakcie hospitalizacji, analizy alertów sugerujących wystąpienie zakażenia szpitalnego. Generowane analizy uwzględniają liczbę hospitalizacji, czas pobytu w szpitalu oraz czas narażenia na określony czynnik ryzyka.

 

6. Na czym polega unikatowość modułu stosowanego w Podmiocie Leczniczym Copernicus Sp. z o.o. ?

K.P: Jedną z najistotniejszych zalet systemu jest możliwość czynnego monitorowania zakażeń. Zespół Kontroli Zakażeń definiuje kryteria w postaci alertów, które sugerują wystąpienie zakażenia. Pozwala to na identyfikowanie zakażeń szpitalnych w danym momencie. Nieoceniona jest także możliwość wykonywania analiz w dowolnym przedziale czasowym oraz monitorowanie procedur inwazyjnych takich jak drenaż pęcherza moczowego czy respiratoterapia.

 

Zobacz film podsumowujący wdrożenie Optimed NXT w Podmiocie Leczniczym Copernicus Sp. z o.o. >>

 

Przejdź do zakładki Kotrola Zakażeń, aby dowiedzieć się więcej o module >>

 

 

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać