Transformacja cyfrowa a szpital i pacjenci

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju licznych rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia. Ich potencjał tworzy unikalną szansę na przygotowanie i rozbudowę katalogu nowatorskich rozwiązań w obszarze profilaktyki, diagnozy, terapii, rehabilitacji i sprawowania szeroko rozumianej opieki nad pacjentami. Wykorzystanie innowacji technologicznych i modeli sztucznej inteligencji wydaje się być przyszłością opieki zdrowotnej, która dzięki temu staje się coraz bardziej prewencyjna, spersonalizowana i precyzyjna. 

Wczesna diagnostyka prewencyjna i terapia chorób cywilizacyjnych w oparciu o medycynę spersonalizowaną i zasady Evidence Based Medicine, to tylko jedne z licznych korzyści ucyfrowienia sektora ochrony zdrowia, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że 80% jego wydatków dystrybuowanych jest w kierunku walki z chorobami cywilizacyjnymi. Transformacja cyfrowa to szereg korzyści w perspektywie długoterminowej z jednoczesną falą natychmiastowych wyzwań. Szpitale muszą być przygotowane na wzrost nakładów finansowych. Bowiem rozwiązania z branży IT to jedne z najbardziej kosztochłonnych inwestycji. Ponadto niezbędne jest do tego zaangażowanie kadry wspierającej testowanie i implementację narzędzi cyfrowych w placówce szpitalnej – zarówno na gruncie administracyjnym, jak i medycznym – oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Cyfryzacja ochrony zdrowia to wyzwanie inwestycyjne, legislacyjne i kadrowe, dostrzegane w Polsce, jak również w innych krajach Unii Europejskiej, która odpowiada na nie cyfrową elektroniczną transgraniczną usługą zdrowotną, mającą na celu zapewnienie obywatelom UE ciągłości opieki medycznej we wszystkich jej krajach. Skuteczna cyfryzacja oprócz wstępnego nakładu dóbr materialnych i niematerialnych to również współpraca pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne a sektorem publicznym, instytucjami naukowo-badawczymi, przemysłem farmakologicznym. Bez wątpienia stanowi jednak przyszłość opieki zdrowotnej, będąc nomen omen lekiem na niedobory kadrowe, które coraz częściej doprowadzają do utrudnień w zapewnieniu ciągłości procesu leczenia i udzielania świadczeń.

Galopująca cyfryzacja sektora ochrony zdrowia to korzyści zarówno dla szpitali, jak i dla pacjentów. Nie bez znaczenia pozostaje w tym miejscu kwestia gromadzenia dokumentacji medycznej, która będąc w postaci elektronicznej powinna być szybko transferowana na linii szpital-inny podmiot-pacjent. Szybka i skuteczna wymiana informacji to jeden z kluczowych elementów usprawnienia procesu diagnozy i terapii, jak również oszczędność czasu i wyeliminowanie błędów wynikających z czynnika ludzkiego w tym procesie. 

Więcej na temat cyfryzacji ochrony zdrowia dowiesz się podczas wystąpienia Tomasza Kopca w webinarze "Pieniądze w medycynie - na co wydać, a na czym oszczędzić".

Zapisz się na webinar

Digitalizacja ochrony zdrowia to przede wszystkim postęp, który w perspektywie może doprowadzić do redukcji kosztów i problemów kadrowych, zwiększyć szanse na szybsze leczenie, a przede wszystkim podnieść jakość świadczonych usług, na czym zyska pacjent, niejednokrotnie zagubiony i zapomniany w systemie. 

Autor: Tomasz Kopiec

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać