W jaki sposób system informatyczny może usprawnić zarządzanie instytucją ratownictwa medycznego?

Organizacja pracy w ratownictwie medycznym.

Każda osoba pracująca w ratownictwie medycznym wie, jak istotna jest dobra organizacja. Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia w warunkach pozaszpitalnych. Po otrzymania zgłoszenia dyspozytor musi przekazać informacje do konkretnego ZRM. Zespół musi jak najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia, a następnie osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przetransportować z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Czasem pacjent jest transportowany z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala udzielającego świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub zachorowania (np. do centrum urazowego, ośrodka oparzeniowego, ośrodka kardiologii interwencyjnej). W sytuacji kiedy ważna jest każda minuta nie może być wątpliwości, co do priorytetu zgłoszeń, składu ZRM, transportu, który zostanie wykorzystany, informacji na temat miejsca zdarzenia i pacjenta.

 

Zarządzanie pracą instytucji ratownictwa medycznego.

Technologia wychodzi naprzeciw potrzebom instytucji ratownictwa medycznego i umożliwia szybszą i bardziej efektywną organizację pracy w ratownictwie medycznym. Oprogramowanie medyczne Optimed NXT umożliwia zarządzanie pracą instytucji ratownictwa medycznego poczynając od zarządzania personelem ratowniczym, a kończąc na zarządzaniu zleceniami medycznymi. W skład oprogramowania Ratownictwo Medyczne Optimed NXT wchodzi 5 modułów usprawniających zarządzanie placówką:

 • Moduł ewidencji personelu medycznego
 • Moduł ewidencji środków transportu medycznego
 • Moduł zarządzania zespołami wyjazdowymi
 • Moduł zarządzania zgłoszeniami ratowniczymi
 • Moduł zarządzania zleceniami ratowniczymi

 

ratownictwo-medyczne

 

Ewidencja personelu medycznego

Dyspozytorzy, koordynatorzy, lekarze, ratownicy medyczni i wiele innych osób niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania instytucji ratownictwa medycznego. Ewidencja personelu medycznego udostępnia możliwość zarządzania personelem pracującym w jednostce ratownictwa medycznego. Bezpośrednio w oknie dostępna jest lista pracowników obecnie zarejestrowanych w systemie wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi danej osoby: imię, nazwisko, stanowisko, które zajmuje dana osoba oraz jednostka organizacyjna, w której aktualnie został zarejestrowany. Dzięki temu wiadomo, kogo i gdzie należy szukać w razie konieczności.

Ewidencja środków transportu medycznego

W zależności od zdarzenia niezbędni są nie tylko konkretni specjaliści, ale również odpowiedni transport medyczny. Istotne jest czy instytucja ratownictwa medycznego dysponuje jedynie samochodami, czy również śmigłowcem. System ewidencji środków transportu umożliwia przechowywanie oraz wizualizację środków transportu medycznego wykorzystywanego w jednostkach ratownictwa medycznego. Oprócz faktu istnienia transportu, system umożliwia zdefiniowanie podstawowych parametrów każdego środka.

Zarządzanie zespołem wyjazdowym

W skład ZRM musi wchodzić min. 2-3 osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W zależności czy jest to zespół specjalistyczny, podstawowy czy lotniczy muszą to być: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny i/lub zawodowy pilot. Ważne jest aby zespoły były odpowiednio zdefiniowane oraz przydzielone do konkretnych środków transportu. W ramach systemu Ratownictwo Medyczne udostępniony został moduł zarządzania zespołami medycznymi w zakresie możliwości:

 • Definiowania zespołów medycznych jako zespołu ratowniczego przydzielonego do środka transportu
 • Definiowania podstawowych parametrów zespołu wyjazdowego jak np. nazwa, zmiana, opis, kierownik zespołu itp.
 • Edytowania, usuwania zespołów wyjazdowych
 • Możliwość definiowania zmian pracy dla zespołów wyjazdowych oraz wizualizacji aktualnie dostępnych zespołów

Zarządzanie zgłoszeniami ratowniczymi
Zgłoszenia mają różny stopień pilności i charakter – dotyczą jednej lub większej liczby osób, wymagają konkretnego rodzaju transportu (transport lądowy/powietrzny), czasem wystarczy podstawowy ZRM, innym razem niezbędny jest specjalistyczny ZRM. W celu prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego, moduł Ratownictwo Medyczne udostępnia funkcjonalność zarządzania zgłoszeniami medycznymi, wprowadzanymi przez dyspozytora w trakcie kontaktu z wzywającym do zdarzenia. Moduł udostępnia ewidencję wszelkich informacji o zgłoszeniu, uwzględniając:

 • Dane podstawowe o zgłoszeniu (kod pilności, datę zgłoszenia, jednostkę przyjmującą, numer, powód, opis wezwania itp.)
 • Lokalizacje zgłoszenia
 • Dane dotyczące wzywającego
 • Dane dotyczące pacjenta
 • Ewidencja decyzji dotyczącej zgłoszenia (zatwierdzenie/ odrzucenie zgłoszenia)

Zarządzanie zleceniami medycznymi

Kiedy już wiadomo kto, z kim i czym dotrze do miejsca zdarzenia, a także mamy wszystkie dane dotyczące zgłoszenia to pozostaje organizacja wyjazdu i nadzorowanie obsługi zlecenia. Ratownictwo Medyczne – Zarządzenie zleceniami stanowi ostateczny węzeł obsługi zgłoszeń ratowniczych. Moduł udostępnia możliwość założenia nowego zlecenia wyjazdu oraz zdefiniowania danych, koniecznych do prawidłowej obsługi takiego zlecenia: wybór zgłoszenia, które będzie obiektem zlecenia, wybór załogi, środka transportu oraz uzupełnienie danych dotyczących szczegółów zlecenia oraz kroków procedowania zlecenia.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać