Wyniki ankiety: Zdalny monitoring zdrowia w zaciszu domowym

Z początkiem lipca poprosiliśmy pacjentów naszego Centrum Medycznego iMed24 o udział w ankiecie dedykowanej zdalnemu monitoringowi zdrowia. Badanie miało na celu sprawdzenie zainteresowania pacjentów usługami telemedycznymi z użyciem produktu Comarch HomeHealth 2.0. Serdecznie zapraszamy do poznania wyników ankiety! 

Badanie było otwarte dla naszych respondentów przez miesiąc, co dało sporo możliwości do namysłu na temat tego, jakimi rodzajami świadczeń medycznych pacjenci mogliby być zainteresowani w przyszłości i czy znalazłoby się wśród nich miejsce na telemedycynę. W ankiecie pytaliśmy m.in. o:

  • Ogólną znajomość urządzeń przeznaczonych do telemonitoringu,
  • Towarzyszące choroby,
  • Częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych/okresowych,
  • lość czasu spędzonego na dojazdy do placówek medycznych,
  • Kwotę przeznaczaną miesięcznie na wizyty w placówkach medycznych,
  • Stan wiedzy nt. zdalnego monitoringu przy użyciu HomeHealth 2.0 oraz chęci jego pogłębienia.

Comarch HomeHealth 2.0 to aplikacja mobilna do zdalnego monitoringu przeznaczona w szczególności dla pacjentów chorujących przewlekle. Aplikacja umożliwia rejestrowanie parametrów życiowych (ciśnienie, saturacja, glikemia, waga, skład ciała, temperatura, spirometria, EKG) i dostosowanie indywidualnego harmonogramu badań. Przypomina też o konieczności zażycia leków, pozwala na wypełnianie ankiet (dot. np. stanu zdrowia i samopoczucia) oraz przesyłanie dokumentacji medycznej, w tym badań laboratoryjnych.

Profil badanych

W badaniu wzięły udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni w wieku między 23 a 75 lat (ze znaczną przewagą 30-latków). Większość respondentów zadeklarowała zmaganie się z chorobą przewlekłą (w tym: cukrzycą, schorzeniem układu oddechowego lub krwionośnego). Byli to głównie mieszkańcy miast powyżej 100 tys. osób, w mniejszości znaleźli się respondenci z terenów wiejskich oraz miast między 50-100 tys. mieszkańców. Każdy z badanych należy do grona pacjentów Centrum Medycznego iMed24 i/lub jest zainteresowany skorzystaniem w przyszłości usługami świadczonymi przez placówkę. Badanie było w pełni anonimowe.

Wybrane wnioski

Niemal połowa ankietowanych (40%) deklaruje znajomość rynkowych rozwiązań do zdalnego monitoringu zdrowia. Wśród najczęściej wymienianych przykładów urządzeń pojawiły się smartwatche i zdalny monitoring EKG, a także produkty Comarch: Opaska Życia, HomeHealth 2.0 oraz Punkt Diagnostyczny.

60% respondentów regularnie bada swoje parametry życiowe, takie jak: ciśnienie czy glikemia. Pacjenci iMed24 najchętniej kontrolują stan swojego zdrowia kilka razy dziennie (33%), raz dziennie (11%), parę razy w tygodniu (11%) lub raz w miesiącu (11%)*. Co ciekawe, aż 90% osób chciałoby mieć możliwość bieżącej weryfikacji parametrów z personelem medycznym**.

*Częstotliwość kontroli stanu zdrowia w procentach określona na bazie wspomnianych 60% respondentów, którzy zadeklarowali monitorowanie swoich parametrów życiowych, nie na bazie wszystkich respondentów. 

** j.w.

Jedynie 30% ankietowanych korzysta ze świadczeń medycznych oferowanych na NFZ lub w ramach pakietów zdrowotnych w miejscu pracy. Pozostałe osoby średnio miesięcznie wydają między 50 a 300 zł na prywatne wizyty lekarskie w celu konsultacji wykonanych badań i/lub pomiarów zdrowotnych.

Wśród deklarowanego czasu potrzebnego na dojazd do placówki medycznej w celu konsultacji wyników badań przeważa 1 godzina (40%). Inni szacują ten czas odpowiednio jako: 30 minut (26%), 15 minut (13%) oraz 20 minut (6%). Jako że pytanie to miało charakter otwarty, warto wspomnieć, że pojawiła się również odpowiedź o treści „za dużo”, co można interpretować, jako niechęć do odbywanych podróży i wyższe zainteresowanie zdalnymi świadczeniami medycznymi.

Aż 86% respondentów wyraża zainteresowanie skorzystaniem z usługi zdalnego monitoringu w domowym zaciszu z wykorzystaniem rozwiązania Comarch HomeHealth 2.0 i pragnie dowiedzieć się więcej o usłudze.

---

Autorka:

Katarzyna Strzebońska-Kosińska

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać