Comarch Business Intelligence

Business Intelligence dla placówek medycznych

Rozwiązanie typu BI pozwala na budowanie wielowymiarowych analiz dotyczących całości procesów realizowanych w instytucji. Oferuje także szereg gotowych pulpitów informacyjnych dedykowanych dla określonych grup pracowniczych i szczebli zarządczych oraz umożliwia w prosty sposób tworzenie ad hoc dashboardów na potrzeby konkretnych użytkowników.

System BI dla szpitala

Zalety rozwiązania

Przyjazny interface

Rozwiązania z grupy Comarch BI for Healthcare cechuje czytelny i nowoczesny interface . System jest intuicyjny i łatwy w obsłudze nawet dla użytkowników nie posiadających wiedzy informatycznej.

Dostępność i mobilność

Każdy zdefiniowany w systemie użytkownik może korzystać ze swojego kokpitu raportów, grafów i analiz, a także w prosty sposób tworzyć kolejne raporty ad-hoc. Użytkownicy mogą korzystać ze „swoich” kokpitów również przy użyciu urządzeń mobilnych (tablety, telefony).

Zintegrowane dane z różnych źródeł

Comarch BI pozwala nie tylko na przetwarzanie danych z systemu ERP i HIS, ale również z EDM i wielu innych systemów dziedzinowych wykorzystywanych w placówkach medycznych. Możliwe jest budowanie analiz krzyżowych – uwzględniających wiele czynników i zmiennych.

Dostosowanie do specyfiki branży medycznej

Liczne predefiniowane raporty, zestawienia i analizy zostały stworzone w oparciu o doświadczenia Comarch w jednostkach ochrony zdrowia i sprofilowane zgodnie ze specyfiką branży.

rozwiązania BI szpital

System BI sektor medyczny

Funkcjonalności

  • pulpity informacyjne użytkownika zawierające predefiniowane analizy oraz raporty stworzone przez użytkownika lub też przydzielone mu dostępy ad hoc.
  • mechanizmy alertów i monitów czyli rozsyłanie informacji o nieprawidłowościach (w formie sms’a lub na pager) lub przesyłanie gotowych raportów za pomocą maila.
  • wielokryterialna analiza what-if pozwala symulować możliwe zdarzenia i oceniać ich wpływ na realizowane zadania i całość instytucji, dzięki czemu stanowi bardzo przydatne narzędzie dla kadry zarządzającej

Obszary zastosowania

Kierownictwo placówki

Dzięki przetwarzaniu danych pobieranych z wielu różnych systemów dziedzinowych Comarch BI for Healthcare może dostarczyć kadrze kierowniczej narzędzie pozwalające na kompletną analizę i ocenę zarówno bieżącej sytuacji placówki, jak i podsumowań okresów minionych. Możliwe jest również wykorzystanie pełni danych w celu budowania prognoz i budżetów.

Personel medyczny

System oferuje – liczne aktualne analizy, tworzone zarówno w oparciu o dane z systemu HIS jak i dane epidemiologiczne, statystyczne etc. publikowane przez instytucje i placówki współpracujące. Raporty i analizy są dostępne również z poziomu urządzeń mobilnych uprawnionych użytkowników.

Pracownicy administracyjni

Narzędzie oferuje szereg gotowych raportów i analiz z możliwością ich modyfikacji i rozbudowy. System jest przyjazny, łatwy w obsłudze oraz w przejrzysty sposób prezentuje dane.

Pacjenci

Opracowane raporty i zestawienia mogą być również udostępniane pacjentom by zachęcić ich do uczestnictwa w badaniach profilaktycznych, lub korzystania z oferowanych usług.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Przejdź na stronę główną Comarch Healthcare i wybierz interesujące zagadnienie.