Zdalna Opieka Kardiologiczna

Zdalna Opieka Kardiologiczna umożliwia stały monitoring pracy serca, dzięki przenośnemu rejestratorowi sygnału EKG. Za pomocą wbudowanych algorytmów detekcji rejestrator wykrywa zaburzenia rytmu serca pacjenta. Odpowiednie fragmenty zapisu sygnału EKG są transmitowane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i poddawane szczegółowej analizie. 

W przypadku potwierdzenia anomalii zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta ratownik medyczny postępuje zgodnie ze stosownym schematem działania, zbierając szczegółowy wywiad medyczny. Może skierować pacjenta na zdalną konsultacje lekarską lub omówić konkretny przypadek z lekarzem dyżurującym, a w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu - wezwać karetkę pogotowia. Jeżeli pacjent poczuje się źle, może wygenerować żądanie kontaktu z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. 

 

Korzyści dla pacjenta  

 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • Możliwość kontynuowania leczenia w środowisku domowym
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem medycznym
 • Wykrywanie zaburzeń rytmu serca z automatycznym powiadamianiem personelu medycznego 
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia 
 • Komfort i wygoda badania

Korzyści dla placówki medycznej 

 • Skrócenie czasu hospitalizacji i redukcja kosztów, wynikających z wydłużonego pobytu pacjenta w szpitalu
 • Możliwość obserwacji stanu zdrowia pacjenta i stosowania się do zaleceń lekarskich poza szpitalem
 • Odciążenie personelu medycznego szpitala
 • Wzrost efektywności leczenia
 • Szybki dostęp do danych medycznych pacjenta (diagnozy, wyniki badań, przepisane leki)
 • Wzrost renomy oraz poprawa wizerunku placówki medycznej

Przykłady zastosowań

Świadczenie usług w ramach Zdalnej Opieki Kardiologicznej następuje zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego. Przed każdym badaniem personel medyczny zbiera szczegółowy wywiad kardiologiczny z pacjentem oraz wykonuje referencyjne badanie EKG. Pozwala to na indywidualne dopasowanie progów detekcji dla każdego pacjenta, powiadamiających automatycznie Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Monitorowany pacjent nie jest więc anonimowy, a zebrane dane pozwalają otoczyć go najlepszą opieką medyczną.

 

Telemonitoring kardiologiczny - Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Telemonitoring kardiologiczny

Rejestracja rytmu serca w dowolnych interwałach czasowych. Pacjent sam decyduje kiedy i jak długo realizuje badanie telemonitoringu kardiologicznego, pozostając pod stałą opieką specjalistów medycznych. Badanie można wykonywać całodobowo lub podczas wybranych aktywności w ciągu dnia (np.: rehabilitacji, spaceru), a także w sytuacjach odczuwanych dolegliwości, niepokoju bądź wzmożonego stresu. 

Dane transmitowane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej są na bieżąco analizowane. W razie wystąpienia zaburzeń zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta podejmowany jest kontakt z pacjentem zgodnie ze schematami postępowania i dostępnymi procedurami. Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje raport z telemonitoringu wraz z zaleceniami dalszego postępowania.

 

 

Holter EKG z monitoringiem - Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Holter EKG z monitoringiem

Całodobowa rejestracja rytmu mięśnia serca (7 odprowadzeń). Dzięki zastosowaniu wymiennych modułów zasilania i danych badanie może być realizowane długoterminowo - bez przerw w zapisie. Poza rejestracją danych aparat transmituje informacje o wykrytych automatycznie zaburzeniach do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie podejmowane są odpowiednie interwencje.

 

 

 

 

 

Zdalne EKG - Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Zdalne EKG na życzenie  

Wykonywanie EKG spoczynkowego (7 odprowadzeń) w dowolnym miejscu i czasie. Pacjent może przeprowadzać badanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi, np.: o stałej porze albo podczas występowania objawów kardiologicznych. Pacjent realizuje badanie samodzielnie, a wynik jest od razu transmitowany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie wykonywany jest opis. W nagłej sytuacji może być również podejmowany kontakt telefoniczny z pacjentem.

Badanie EKG realizowane w takim trybie może być też wykonywane dla grup pacjentów. 

 

 

 

 

Event holter - Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Event Holter 

Event Holter polega na wielokrotnej rejestracji krótkich fragmentów EKG, związanych z określonymi objawami. Metoda pozwala ustalić przyczynę odczuwanych przez pacjenta dolegliwości, tj.: palpitacje, kołatania, omdlenia czy ból. Przy pojawieniu się określonych objawów pacjent monitoruje pracę serca poprzez umieszczenie rejestratora na klatce piersiowej.  Metoda pozwala ustalić podłoże dolegliwości, które często nie występują w trakcie wycinkowej 24 godzinnej rejestracji holterowskiej. Każdy zapis transmitowany jest do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie wykonywana jest jego interpretacja.

 

Możliwość wykrywania w czasie rzeczywistym najczęstszych nieprawidłowości kardiologicznych:

Beneficjenci

Modele współpracy

Kontrahent w każdym wariancie może samodzielnie monitorować swoich pacjentów lub też przekazać ich bezpośrednio pod nadzór specjalistów z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działającego w Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie.

Model wdrożenia Zdalnej Opieki Kardiologicznej oraz jej zakres funkcjonalny dostosowywany jest do potrzeb i skali konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności możliwe jest zastosowanie różnych wariantów: 

 
"Największym atutem systemu informatycznego jest szybkość przekazywanych danych, ich dostępność, łatwość archiwizowania oraz wyszukiwania kiedy są potrzebne. Dla pacjentów oznacza to, po pierwsze, szybszą diagnostykę, krótsze leczenie, krótsze pobyty w szpitalu, łatwiejszy dostęp do informacji medycznych, które są zgromadzone w archiwach przychodni, szpitali (…)"

 

Jacek Wójcik, Zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Elbląski Szpital Specjalistyczny 
 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać