Zdalna Opieka Kardiologiczna

Zdalna Opieka Kardiologiczna umożliwia stały monitoring pracy serca, dzięki przenośnemu rejestratorowi sygnału EKG i ruchów oddechowych. Za pomocą wbudowanych algorytmów detekcji rejestrator wykrywa zaburzenia rytmu serca pacjenta. Odpowiednie fragmenty zapisu sygnału EKG są transmitowane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i poddawane szczegółowej analizie. 

W przypadku potwierdzenia anomalii ratownik medyczny postępuje zgodnie ze stosownym schematem działania, zbierając szczegółowy wywiad medyczny. Może skierować pacjenta na zdalną konsultacje lekarską lub omówić konkretny przypadek z lekarzem dyżurującym, a w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu - wezwać karetkę pogotowia. Jeżeli pacjent poczuje się źle, może również samodzielnie zainicjować przesył danych EKG do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. 

 

Korzyści dla pacjenta  

 • Pełna diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • Możliwość kontynuowania leczenia w środowisku domowym
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem medycznym
 • Wykrywanie zaburzeń rytmu serca z automatycznym powiadamianiem personelu medycznego 
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia 
 • Komfort i wygoda badania

Korzyści dla placówki medycznej 

 • Skrócenie czasu hospitalizacji i redukcja kosztów, wynikających z wydłużonego pobytu pacjenta w szpitalu
 • Możliwość obserwacji stanu zdrowia pacjenta i stosowania się do zaleceń lekarskich poza szpitalem
 • Odciążenie personelu medycznego szpitala
 • Wzrost efektywności leczenia
 • Szybki dostęp do danych medycznych pacjenta (diagnozy, wyniki badań, przepisane leki)
 • Wzrost renomy oraz poprawa wizerunku placówki medycznej

Przykłady zastosowań

Świadczenie usług w ramach Zdalnej Opieki Kardiologicznej następuje zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego. Przed każdym badaniem personel medyczny zbiera szczegółowy wywiad kardiologiczny z pacjentem oraz wykonuje referencyjne badanie EKG. Pozwala to na indywidualne dopasowanie progów detekcji dla każdego pacjenta, powiadamiających automatycznie Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Monitorowany pacjent nie jest więc anonimowy, a zebrane dane pozwalają otoczyć go najlepszą opieką medyczną.

 

 • Telemonitoring kardiologiczny
 • Holter EKG z monitoringiem
 • Zdalne EKG na życzenie
 • Event Holter

Telemonitoring kardiologiczny - Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Telemonitoring kardiologiczny

Rejestracja rytmu serca w dowolnych interwałach czasowych. Pacjent sam decyduje kiedy i jak długo realizuje badanie telemonitoringu kardiologicznego, pozostając pod stałą opieką specjalistów medycznych. Badanie można wykonywać całodobowo lub podczas wybranych aktywności w ciągu dnia (np.: rehabilitacji, spaceru), a także w sytuacjach odczuwanych dolegliwości, niepokoju bądź wzmożonego stresu. 

Dane transmitowane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej są na bieżąco analizowane. W razie wystąpienia zaburzeń podejmowany jest kontakt z pacjentem zgodnie ze schematami postępowania i dostępnymi procedurami. Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje raport z telemonitoringu wraz z zaleceniami dalszego postępowania.

 

 

Holter EKG z monitoringiem - Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Holter EKG z monitoringiem

Całodobowa rejestracja rytmu mięśnia serca (7 lub 12 odprowadzeń). Dzięki zastosowaniu wymiennych modułów zasilania i danych badanie może być realizowane długoterminowo - bez przerw w zapisie. Poza rejestracją danych aparat transmituje informacje o wykrytych automatycznie zaburzeniach do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie podejmowane są odpowiednie interwencje. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS/GSM ratownicy mogę wezwać pomoc bezpośrednio do miejsca, w którym znajduje się pacjent. 

 

 

 

 

 

Zdalne EKG - Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Zdalne EKG na życzenie  

Wykonywanie EKG spoczynkowego (12 odprowadzeń) w dowolnym miejscu i czasie. Pacjent może przeprowadzać badanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi, np.: o stałej porze albo podczas występowania objawów kardiologicznych. Pacjent realizuje badanie samodzielnie, a wynik jest od razu transmitowany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie wykonywany jest opis. Wynik - w formie wiadomości tekstowej - jest wysyłany bezpośrednio do urządzenia. W nagłej sytuacji może być również podejmowany kontakt telefoniczny z pacjentem.

Badanie EKG realizowane w takim trybie może być też wykonywane dla grup pacjentów. 

 

 

 

 

Event holter - Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Event Holter 

Event Holter polega na wielokrotnej rejestracji krótkich fragmentów EKG, związanych z określonymi objawami. Metoda pozwala ustalić przyczynę odczuwanych przez pacjenta dolegliwości, tj.: palpitacje, kołatania, omdlenia czy ból. Przy pojawieniu się określonych objawów pacjent monitoruje pracę serca poprzez umieszczenie rejestratora na klatce piersiowej.  Metoda pozwala ustalić podłoże dolegliwości, które często nie występują w trakcie wycinkowej 24 godzinnej rejestracji holterowskiej. Każdy zapis transmitowany jest do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie wykonywana jest jego interpretacja.

 

Możliwość wykrywania w czasie rzeczywistym najczęstszych nieprawidłowości kardiologicznych:

Tachykardia i bradykardia

Pauza

Migotanie przedsionków

Migotanie komór

Częstoskurcz komorowy

Bezdech

Pauza przy migotaniu przedsionków

Rozwiązania do Zdalnej Opieki Kardiologicznej - Comarch Healthcare

Poznaj elementy rozwiązania niezbędnego do świadczenia Zdalnej Opieki Kardiologicznej

Dowiedz się więcej

Beneficjenci

Szpitale

Przychodnie

Gabinety lekarskie

Modele współpracy

Kontrahent w każdym wariancie może samodzielnie monitorować swoich pacjentów lub też przekazać ich bezpośrednio pod nadzór specjalistów z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działającego w Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie.

Model wdrożenia Zdalnej Opieki Kardiologicznej oraz jej zakres funkcjonalny dostosowywany jest do potrzeb i skali konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności możliwe jest zastosowanie różnych wariantów: 

Model sprzedażowy

Sprzedaż gotowych rozwiązań do pełnego monitorowania pacjentów (aparaty i aplikacje).

Model dzierżawy

Dzierżawa gotowych rozwiązań do pełnego monitorowania pacjentów (aparaty) oraz świadczenie usług zdalnego monitorowania pacjentów i opisów badań przez personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Model usługowy

Świadczenie usług monitorowania i zdalnego opisywania badań przez personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Zaufali nam m.in.:

   
  "Największym atutem systemu informatycznego jest szybkość przekazywanych danych, ich dostępność, łatwość archiwizowania oraz wyszukiwania kiedy są potrzebne. Dla pacjentów oznacza to, po pierwsze, szybszą diagnostykę, krótsze leczenie, krótsze pobyty w szpitalu, łatwiejszy dostęp do informacji medycznych, które są zgromadzone w archiwach przychodni, szpitali (…)"
   
  Jacek Wójcik, Zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Elbląski Szpital Specjalistyczny 

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.  Przejdź do formularza