Trendy w diagnostyce migotania przedsionków – event EKG i Tele Holter

Serce to najważniejszy i najbardziej pracowity mięsień organizmu człowieka. Nieustannie pompuje natlenioną krew prosto do naczyń krwionośnych, by wszystkie komórki mogły otrzymać odpowiednią ilość składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Nie każdy z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak faktycznie wygląda praca serca, jak tragiczne w skutkach mogą być zaburzenia kardiologiczne oraz w jaki sposób diagnozować, by sprawnie wykryć wszelkie anomalie.

O sercu słów kilka

Serce człowieka składa się z dwóch komór oraz dwóch przedsionków odseparowanych od siebie przegrodą. Jak jednak wygląda praca mięśnia sercowego krok po kroku? Naczynia krwionośne transportują ubogą w tlen krew z narządów do prawej komory. Dzięki pracy serca krew trafia do płuc, gdzie zostaje odpowiednio natleniona i wysłana żyłami płucnymi prosto do lewego przedsionka serca, by finalnie trafić do lewej komory mięśnia sercowego. Dopiero wtedy serce za pomocą tętnic (w tym aorty) pompuje natlenioną krew do wszystkich narządów i tkanek ciała. Ważną rolę w tym procesie spełniają także zastawki przedsionkowo-komorowe (mitralna po lewej stronie oraz trójdzielna po prawej) – bez nich prawidłowy obieg krwi nie mógłby być zachowany.

Prawidłowa praca serca może jednak zostać zaburzona – mowa wtedy o arytmii. Szczególnym rodzajem arytmii jest migotanie przedsionków, które wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) szacunkowo dotyka ok. 250 tysięcy osób w Polsce, choć w środowisku medycznym mowa niekiedy nawet o 700 tysiącach przypadków. Dla porównania w 2016 roku migotanie przedsionków stwierdzono u 43,6 milionów osób na całym świecie1. Grupą obarczoną szczególnym ryzykiem są pacjenci zmagający się z innymi chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca czy obturacyjny bezdech senny. 

Migotanie przedsionków – czy jest niebezpieczne?

Zacznijmy jednak od początku – czym jest migotanie przedsionków oraz dlaczego może ono być dla nas niebezpieczne? Migotanie przedsionków to rodzaj arytmii. Polega na nieskoordynowanej, pobudzonej pracy przedsionków (określanej jako drżenie), której może towarzyszyć także przyśpieszone działanie komór serca.

Migotanie przedsionków jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ powoduje zaburzenia przepływu krwi, a co się z tym wiąże – zwiększa również ryzyko powstania zagrażających życiu skrzeplin. Warto mieć na uwadze, iż oderwany fragment skrzepliny może w mgnieniu oka zamknąć tętniczkę mózgową i spowodować udar mózgu. Innym równie poważnym powikłaniem migotania przedsionków jest niewydolność serca, która, podobnie jak udar, może prowadzić nawet do zgonu.

Medycyna dysponuje lekami zapobiegającymi powyższym powikłaniom migotania przedsionków, jednak by móc je zastosować przed wystąpieniem powikłań konieczne jest odpowiednio wczesne wykrycie migotania przedsionków. Bywa to trudne, ponieważ czasami migotanie przedsionków jest arytmią bezobjawową, tzn. pacjent nie odczuwa nieregularności w pracy serca. Dlatego kluczowa jest sprawnie przeprowadzona diagnostyka.

Nowe trendy w diagnostyce schorzeń kardiologicznych

Podstawowymi badaniami, jakie należy wykonać podczas diagnostyki zaburzeń kardiologicznych, są: EKG spoczynkowe oraz rejestracja EKG metodą Holtera. Na popularności i dostępności zyskują również bardziej nowoczesne, telemedyczne technologie pozwalające na wykrycie migotania przedsionków. Zaznacza się jednak, iż warto zachować ostrożność w ich zastosowaniu – wiele z nich nie została zatwierdzona klinicznie. Przykładami sprawdzonych, certyfikowanych rozwiązań pomocnych w diagnostyce kardiologicznej są event EKG oraz urządzenie z trybem Tele Holter oferowane przez Comarch.

Event EKG

Event EKG to proste urządzenie, umożliwiające rejestrację jednoodprowadzeniowego sygnału EKG. Pacjent przykłada dwa palce do elektrod, a zapis z badania wyświetla się na żywo na ekranie smartfonu lub tabletu podłączonego do urządzenia. Badanie trwa zaledwie 60 sekund, jest w pełni bezpieczne i bezbolesne. Event EKG jest wykorzystywane w rozwiązaniach Comarch takich jak Punkt Diagnostyczny (dostępny w wersji stacjonarnej i mobilnej) oraz HomeHealth 2.0 (pakiet kardiologiczny).

Urządzenia z trybem Tele Holter

Tele Holter to jeden z trybów oferowanych przez rozwiązanie Comarch CardioNow Lite, które dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji (AI) pozwala odpowiednio wcześnie wykryć arytmie i poinformować o nich personel medyczny. W kardiologicznym portfolio Comarch znajdziesz także CardioVest, czyli kamizelkę służącą do długoterminowego monitoringu zapisu EKG, szczególnie przydatną w wykrywaniu bezobjawowego migotania przedsionków.

Rozwiązania Comarch wyposażone zostały w tryb Tele Holter w kontrze do stosowanego zazwyczaj trybu mobile cardiac telemetry (MCT). Tele Holter to system monitoringu, umożliwiający ocenę całego zapisu sygnału EKG w rzeczywistym czasie niezależnie od okoliczności. Z kolei tryb MCT pozwala na przesłanie do analizy jedynie 30-sekundowych fragmentów sygnału co 10 min lub w momencie wystąpienia anomalii za pomocą systemu telefonii komórkowej2.

Warto pamiętać, że zwiększenie częstości monitorowania sygnału EKG zwiększa także szanse na wykrycie migotania przedsionków przed wystąpieniem poważnych powikłań, takich jak udar mózgu, niewydolność serca i zgon.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat telemedycznych rozwiązań Comarch, także tych z zakresu kardiologii, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem poprzez dedykowany formularz.

Autorzy:
dr n. med. Joanna Jędrzejczyk-Spaho, Jakub Flis, Katarzyna Strzebońska

...

Źródła:

  1. https://ptkardio.pl/wytyczne/40-wytyczne_esc_2020_dotyczace_diagnostyki_i_leczenia_migotania_przedsionkow_opracowane_we_wspolpracy_z_european_association_of_cardiothoracic_surgery_eacts
  2. https://www.dicardiology.com/content/blogs/real-time-vs-post-monitoring-review-approaches-holter-event-recording

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać