Comarch CardioNow

Comarch CardioNow, wraz z oprogramowaniem towarzyszącym, to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające realizację usługi Holter EKG w Twojej placówce.

Co nas wyróżnia?

Badanie w trybie Holter umożliwia zapis całości sygnału EKG na karcie pamięci urządzenia. Wykonywane jest w trybie offline – sygnał EKG poddawany jest analizie dopiero po zakończeniu całego badania w aplikacji Comarch Holter. W czasie badania pacjent ma możliwość oznaczania aktywności (np. stres, emocje) w dzienniczku pacjenta – personel medyczny widzi znaczniki tych aktywności w trakcie analizy sygnału.Na zakończenie pacjent otrzymuje raport z wynikami analizy.

Elementy rozwiązania

Rejestrator EKG – Comarch CardioNow

Comarch CardioNow jest rejestratorem EKG typu Holter przeznaczonym do powierzchniowej rejestracji aktywności elektrycznej mięśnia sercowego (EKG). Przeznaczone jest do stosowania przez osoby ze schorzeniami kardiologicznymi oraz w celach profilaktycznych.

Funkcje: 

 • Trzy kanały rejestracji sygnału pozwalają na uzyskanie 7-odprowadzeniowego sygnału EKG (I, II, III, V1, aVR, aVL, aVF)
 • Algorytmy automatycznej analizy
 • Wymienny Moduł Zasilania, który pozwala na zachowanie ciągłości badania
 • Detekcja odpięcia elektrod oraz wypięcia Modułu EKG
 • Przesył wykrytych przez algorytmy zdarzeń
 • Przycisk pacjenta
 • Elektroniczny Dzienniczek Pacjenta
 • Czytelny interface oraz instrukcje „krok po kroku” dla użytkownika
 • Informacje o niskim poziomie baterii

Platforma telemedyczna Comarch e-Care 2.0
 • Zarządzanie zdarzeniami przesyłanymi przez rejestrator Comarch CardioNow
 • Wgląd do listy historycznych pomiarów
 • Manualna konfiguracja parametrów badania
 • Zarządzanie pacjentami
 • Dostęp webowy
 • Możliwość dodania opisu
 • Wbudowana przeglądarka ECG Viewer
  • prezentacja sygnału EKG
  • zmiana układu prezentacji odprowadzeń
  • nawigator umożlwiający szybkie przeglądanie zapisu
  • narzędzia pomiarowe

Oprogramowanie Comarch Holter

Comarch Holter to aplikacja desktopowa z modułem webowym, przeznaczona dla komputerów klasy PC. Aplikacja może być obsługiwana przez osoby posiadające wiedzę medyczną niezbędną do przeprowadzenia analizy holterowskiej tj. lekarzy, ratowników medycznych oraz techników EKG. Służy do wspomagania diagnostyki kardiologicznej  poprzez automatyczną analizę sygnału EKG.

Funkcje:

 • wczytanie i przeglądanie zapisu sygnału EKG
 • automatyczna analiza sygnału EKG
 • prezentacja wyników automatycznej analizy
 • generowanie raportu z wynikami analizy
 • podpis cyfrowy
Certyfikacja

Comarch S.A. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485. Comarch CardioNow jest wyrobem medycznym certyfikowanym na zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR).

Zaufaj profesjonalistom w dziedzinie telemedycyny i zleć usługę do iMed24!

Krakowskie centrum medyczne iMed24 to nowoczesna placówka diagnostyczna, która wdraża innowacyjne rozwiązania z zakresu zdalnej opieki medycznej. W ramach centrum funkcjonuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24, w którym wykwalifikowany personel medyczny monitoruje Pacjentów korzystających z usług telemedycznych 24h/dobę,
7 dni w tygodniu.

Wybierając wyrób medyczny CardioNow,  możesz jako lekarz dokonywać interpretacji wyników samodzielnie lub zlecić ich analizę zespołowi
CM iMed24.

Skontaktuj się z zespołem iMed24

Zalety korzystania z CardioNow

 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • Możliwość kontynuowania leczenia w środowisku domowym
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem medycznym
 • Wykrywanie zaburzeń rytmu serca z automatycznym powiadamianiem personelu medycznego
 • Skrócenie czasu reakcji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia
 • Komfort i wygoda badania
 • Skrócenie czasu hospitalizacji i redukcja kosztów wynikających z wydłużonego pobytu pacjenta w szpitalu
 • Możliwość obserwacji stanu zdrowia pacjenta i stosowania się do zaleceń lekarskich poza szpitalem
 • Odciążenie personelu medycznego
 • Wzrost efektywności leczenia
 • Szybki dostęp do danych medycznych pacjenta
 • Wzrost renomy oraz poprawa wizerunku placówki medycznej

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać