28 mln zł na rzecz e-zdrowia i rozwiązań telemedycznych – województwo pomorskie

Dowiedz się jak skorzystać z 28 mln zł na rzecz e-zdrowia i rozwiązań telemedycznych – województwo pomorskie.

Wsparcie cyfryzacji ochrony zdrowia i zdalnych usług dla pacjenta.

W październiku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie 7.2 rozpoczął się nabór wniosków dotyczących zintegrowanych systemów e-zdrowia, w tym m.in. wdrożenia wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), zwiększenia dostępu pacjentów do zdalnych usług oraz rozwoju usług telemedycznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym naborze to 28 199 852 zł.

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

W przypadku dużej liczby projektów, które uzyskały minimum procentowe w trakcie oceny strategicznej I stopnia, IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się pod adresem: http://bit.ly/rpopomorskie

 

Minimalny wkład własny to 15 tys. zł na każde 100 tys. dofinansowania.

Wystarczy tylko 15 % wartości projektu, aby wprowadzić innowacyjne usługi zapewniające pacjentom ciągłość opieki zdrowotnej oraz komfort w kontakcie ze świadczeniodawcami. Pacjent może korzystać z rozwiązań ułatwiających diagnostykę i rehabilitacje oraz kontakt z personelem medycznym poza środowiskiem szpitalnym, czy przychodnią.

 

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki. Teleopieka i rozwiązania telemedyczne.

Wdrożenie rozwiązań gabinetowych do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach zdrowotnych podniosą standard świadczonych usług.

Zdalna opieka medyczna i stałe monitorowanie pacjentów przez personel medyczny znacząco zwiększą poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania wśród osób zależnych, chorych i niesamodzielnych.

Rozwiązania telemedyczne służące do diagnostyki umożliwią kontakt z personelem placówek medycznych, bez konieczności opuszczania domu (telekonsultacje z lekarzami specjalistami).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać