W Płocku podpisano umowę na realizację projektu „Miasto Zdrowia”

Płock, obok Brzegu, Łodzi i Suwał jest kolejnym miastem, w którym firma Comarch uruchomi usługi realizowane w ramach „Miasta Zdrowia”.

 

płock miasto zdrowia

 

Ponad 2050 osób skorzysta z usług Zdalnej Opieki 

Z usług zdalnej opieki medycznej będzie mogło skorzystać 50 pacjentów. Ponad 2000 uczniów szkół podstawowych objętych zostanie programem profilaktycznym, w ramach którego zapewniony zostanie dostęp do badań przesiewowych. Projekt realizowany będzie przez okres 6 miesięcy.

Urządzenia, które zapewnią opiekę

W celu realizacji umowy firma Comarch przekaże do płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej cztery urządzenia HMA (Home Medical Assistant), cztery rejestratory EKG – Comarch PMA (Personel Medical Assistant) oraz Przenośne Stanowisko Telemedyczne.

Płock to kolejny projekt realizowany w ramach programu „Miasto Zdrowia”. Zainteresowanie rozwiązaniami IT w sektorze ochrony zdrowia wciąż rośnie – mówi Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz, Dyrektor Centrum Medycznego iMed24 - Samorządy zainteresowane są pozyskaniem wiedzy o stanie zdrowia mieszkańców, wdrażaniem odpowiednich do potrzeb programów profilaktycznych, a także dostarczaniem mieszkańcom usług telemedycznych świadczonych w szkołach, domach rodzinnych czy placówkach opieki społecznej. Comarch posiada wiedzę, doświadczenie i rozwiązania dostosowane do potrzeb pacjentów wymagających całodobowej opieki.

Kolejne wdrożenia

Program „Miasto Zdrowia” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”. W ramach projektu opieką objętych zostało niemal 1500 mieszkańców trzech miast: Łodzi, Brzegu oraz Suwałk. W najbliższym czasie kolejne wdrożenia planowane są w Prusicach i Zabrzu.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać