Województwo Pomorskie: dofinansowanie projektów zwiększających dostęp do usług społecznych skierowanych w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorych przewlekle.
Województwo Pomorskie ogłosiło nabór na dofinansowanie projektów na rzecz rozwoju usług społecznych (Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych). Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów w największym stopniu przyczyniających się do realizacji celu, jakim jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

 

DLA KOGO DOFINANSOWANIE?

Dofinansowaniu podlegają projekty, które mają na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych lokalnie i skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Są to zwłaszcza osoby niepełnosprawne, chorujące przewlekle, seniorzy oraz ich opiekunowie.

Przedmiotem konkursu jest m.in. wsparcie i aktywizacja społeczna osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowe technologie, np. teleopieka oraz aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

Szczegóły konkursu oraz wzór wniosku o dofinansowanie dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

 

TELEOPIEKA Z COMARCH HEALTHCARE

Comarch Healthcare od lat rozwija zaawansowaną ofertę usług teleopieki oraz rozwiązań telemedycznych wraz ze świadczeniem usług monitorowania zdrowia pacjentów. Naszą opieką medyczną jest objętych tysiące pacjentów, a usługa Teleopieki została wykorzystana na szeroką skalę w projekcie samorządowym „Małopolski Tele-Anioł”. Dzięki niemu tysiące mieszkańców województwa małopolskiego zostało objętych teleopieką z wykorzystaniem zestawu Comarch Life Wristband.

Jako dostawca zaawansowanych rozwiązań IT dla telemedycyny i lider w świadczeniu usług teleopieki w Polsce, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest rozwijanie i upowszechnianie usług wspierających codzienne funkcjonowanie i ochronę zdrowia, dedykowanych seniorom, niepełnosprawnym i chorym przewlekle, a także ich opiekunom.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze oraz deklarujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji konkursowej.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać