Za nami Road Show Comarch Healthcare w Kluczborku

W Kluczborku na zaproszenie Partnera Comarch Healthcare przedstawiono koncepcję Zdalnych Usług Medycznych i Opiekuńczych oraz ich finansowania w ramach środków opolskiego RPO. 

Cykl Konferencji Road Show przyniósł już pierwsze efekty. W piątek 8 kwietnia odbyło się spotkanie z potencjalnymi beneficjentami środków europejskich z województwa opolskiego, zainteresowanymi ofertą Comarch Healthcare, którzy przybyli na zaproszenie Partnera. 

Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kluczborku, zgromadziło około 20 osób. Gospodarzem spotkania był nasz Partner – Pan Bartosz Broszko z Comp-Technica wraz z Panią Prezes Spółdzielni Socjalnej ”Cafe Babeczka”, w siedzibie której odbywały się prezentacje.

 

Road Show Kluczbork Comarch Healthcare

 

Uczestnicy reprezentowali podmioty medyczne oraz podmioty organizujące i świadczące usługi opiekuńcze na terenie Opolszczyzny, tj.: ośrodki oraz domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo - lecznicze i organizacje pozarządowe. W przeważającej liczbie były to podmioty z okolic Kluczborka. 

W trakcie sesji prelegenci z Comarch Healthcare przedstawili kompleksowe i innowacyjne rozwiązania opieki medycznej i telepielęgnacji oparte  o usługi świadczone przez wyspecjalizowane Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care, a także szczegóły dotyczące finansowania tych usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 

Road Show Kluczbork Comarch Healthcare

 

W aktualnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 łączna suma środków przypadająca na województwo w ramach całego działania dotyczącego dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych to około 210 mln. W aktualnym naborze, który kończy się 25 kwietnia będzie to ponad  44 mln, z czego na usługi zdrowotne – w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami przeznaczono ok 13, 4 mln zł, a na usługi społeczne – w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ok. 31, 5 mln.

Na sali można było zaobserwować znaczne zainteresowanie ofertą Zdalnej Opieki MedycznejZdalnej Pielęgnacji, zwłaszcza w kontekście możliwości pozyskania  finansowania w ramach RPO. Zaproszeni goście chętnie też zapoznawali się z urządzeniami medycznymi, które były prezentowane oraz wymieniali się swoimi doświadczeniami z wcześniejszych projektów i wdrożeń. 

 

Road Show Kluczbork Comarch Healthcare

 

Przerwa, przy kawie i słodyczach przygotowanych przez spółdzielnię socjalną, była szansą aby porozmawiać w nieco luźniejszej atmosferze. Dyskusja przeniosła się do kuluarów, gdzie omawiane były już konkretne projekty wykorzystujące rozwiązania Comarch Healthcare w placówkach na terenie województwa opolskiego. 

Warto podkreślić, że spotkania takie jak w Kluczborku organizowane są dzięki zaangażowaniu naszych Partnerów, którzy uczestniczyli w zakończonym niedawno cyklu konferencji Road Show. Z uwagi na fakt, że posiadają doskonałe rozeznanie lokalnego rynku, na efekty nie trzeba było długo czekać. 

Zapytania i inicjatywy ze strony Partnerów Comarch utwierdzają nas w przekonaniu, że rozszerzenie  modelu partnerskiego o oferty: Zdalnej Opieki Medycznej, Zdalnej Pielęgnacji i systemów przywoławczych, takich jak KartaBransoletka Życia jest doskonałym pomysłem. Cieszy więc nas duże zainteresowanie Partnerów wzmocnieniem współpracy, w nierzadko nowym dla nich obszarze - sektorze medycznym. Co najważniejsze, pytania zadawane przez uczestników podczas spotkania w Kluczborku oraz te kierowane do nas drogą mailową świadczą o rosnącym zainteresowaniu ofertą Comarch Healthcare wśród podmiotów związanych z usługami medycznymi i opiekuńczymi.  

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać