„e-Zdrowie. Pacjent a placówka – różnice potrzeb, oczekiwań i możliwości”. Rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Tomaszem Szczepańskim

Jakimi innowacjami może pochwalić się medycyna na przestrzeni ostatnich lat? Czego brakuje polskim placówkom? Co warto usprawnić? Odpowiedzi na te i masę innych pytań dotyczących potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz placówek medycznych znajdziesz w naszym bezpłatnym raporcie.

Raport „e-Zdrowie. Pacjent a placówka – różnice potrzeb, oczekiwań i możliwości” został opracowany wspólnie z firmą ConQuest Consulting. Jedną z zastosowanych metod badawczych były wywiady pogłębione z ekspertami branży medycznej. Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym z nich. Naszym rozmówcą był prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Jakie są według Pana obecnie najistotniejsze potrzeby i oczekiwania pacjentów oraz placówek medycznych?

Z punktu widzenia pacjentów najważniejsze są warunki zaplecza placówki diagnostycznej i leczniczej. Musi w ogóle istnieć możliwość badania, które będzie wykonane w jak najkrótszym czasie oraz przeprowadzone przez profesjonalistów. Natomiast z punktu widzenia jednostek prowadzących leczenie ważny jest również element, aby zaoferować jak najwięcej pacjentowi, choć obecnie wiele jednostek funkcjonuje na zasadzie „granicznej”, w związku z czym każdy dodatkowy wydatek może mieć implikacje finansowe dla szpitala.

Jakie są według Pana mocne strony polskiej opieki medycznej (zarówno placówek medycznych, jak i pacjentów)?

Mocną stroną polskiej opieki medycznej są kwalifikacje personelu. Jest to coś, czego polskie placówki medyczne nie muszą się wstydzić. Natomiast, nie zawsze, warunki, w jakich pracują pracownicy medyczni, są satysfakcjonujące. Część szpitali powinna zostać odnowiona. Ponadto problemem są niedobory personelu. Zachodnie placówki medyczne mogą zawsze pochwalić się większą liczbą personelu. Jest tam więcej pielęgniarek, pomocy administracyjnej, czy wolontariuszy. Cały czas musimy robić więcej od naszych kolegów z Zachodu, pomimo iż jesteśmy na podobnych stanowiskach.

Jakie są według Pana najistotniejsze innowacje oraz rozwiązania technologiczne w zakresie opieki medycznej w ostatnich latach?

Istotność innowacji w medycynie może się różnić względem tego czego dany lekarz używa oraz w jakim oddziale pracuje. Jako onkolog, pediatra i hematolog dziecięcy będę używać innych technologii niż np. internista. W tej chwili szeroko rozumiana diagnostyka i rezonanse są na znacznie wyższym poziomie. Drugi niezwykle ważny element to rewolucja molekularna. Coraz więcej wiemy o podłożu genetycznym i molekularnym wielu chorób, przez co też możemy te choroby lepiej rozpoznawać, co przekłada na precyzyjniejszą medycynę. Coraz częściej używamy pojęcia „medycyna szyta na miarę”. W mojej dziedzinie niezwykle ciekawym elementem są terapie komórkowe, które pojawiły się jako konsekwencje transplantacji szpiku kostnego. Mogą mieć one bardzo duże znaczenie przy leczeniu chorób nowotworowych. 

Jakich rozwiązań technologicznych brakuje obecnie w placówkach opieki zdrowotnej? Co mogłoby usprawnić proces leczenia oraz diagnostykę pacjentów? 

Obecnie mocno rozwijającymi się dziedzinami są sztuczna inteligencja oraz analiza dużych baz danych. Są to ważne aspekty pod kątem medycyny. Analiza szeregu danych genomowych czy genetycznych jest niezwykle czasochłonna. Również niezwykle ważne jest, aby podczas analizy dużych grup pacjentów, czyli danych, które generujemy w szpitalach, móc wyciągać jak najwięcej wniosków. To są aspekty, w których wciąż powinniśmy poszukiwać poprawy.

Jakie obszary wymagają zmian w obecnie stosowanych systemach zarządzania dokumentacją/informacją w placówkach medycznych?

Brakuje tzw. narzędzi dla poszczególnych lekarzy i pielęgniarek. Mając pewien system elektroniczny, najlepiej by było gdyby każdy miał swój tablet, na którym może pewne rzeczy zapisać, czy potwierdzać wykonanie zleceń. Tego jest jeszcze relatywnie mało na rynku. Najczęściej mamy do czynienia z komputerami stacjonarnymi, z których korzystanie wymaga większego poświęcenia czasowego. Do pełnej digitalizacji jeszcze wiele brakuje i w wielu miejscach ona się jeszcze nie dokonała. Często zlecenia szpitalne czy kontrola leków mogłyby być lepiej zoptymalizowane. Również zdarza się, że funkcjonuje oficjalna lista elektroniczna, a z drugiej strony funkcjonuje lista papierowa, bo np. wykreślanie z tej listy jest znacznie łatwiejsze niż drukowanie listy elektronicznej. Oczywiście cała transformacja musi być dokonana z uwzględnieniem wszystkich możliwych środków zapobiegających wyciekom danym, czy naruszeniom bezpieczeństwa pacjentów.

Jakie według Pana obszary wymagają zmian/usprawnienia w obecnie funkcjonującej szeroko pojętej telemedycynie?

Wiemy, że telemedycyna ma wiele zalet, ale również ma swoje ograniczenia. Na tę chwilę jest to głównie rozmowa, podczas której nie widzi się rozmówcy. Najczęściej jest to telefon od lekarza do pacjenta. Dużo łatwiej rozpoznać stan pacjenta podczas spotkania twarzą w twarz, chociażby po mimice. Brakuje telemedycyny, w której można zobaczyć pacjenta. Również ograniczeniem jest to, że pacjenta wirtualnie nie da się do końca zbadać. 

Jak ocenia Pan funkcjonalność dostępnych aplikacji przeznaczonych do zarządzania stanem zdrowia pacjenta oraz opieką nad nim?

Z punktu widzenia szpitala jestem z nich zadowolony. Widać, że aplikacje przeznaczone do zarządzania stanem zdrowia pacjenta cały czas się rozwijają. Dają dobrą orientację pod kątem przeglądu tego co się dzieje aktualnie w danym oddziale. Znacznie łatwiej sprawdzić archiwum, czyli co się działo wcześniej z danym pacjentem, niż w przeszłości, gdy trzeba było szukać w papierach szpitalnych. Również systemy informatyczne są coraz bardziej przyjazne dla użytkowników. Jednak wciąż istnieją pewne ograniczenia, np. w obszarze zleceń i ich wykonywania oraz pod względem możliwości uzupełnienia danego systemu informacjami zewnętrznymi. Zdarza się, że gdy pacjent wykona badanie zewnętrznie, to nie możemy tego uzupełnić w informacjach szpitalnych. W tych obszarach należy szukać usprawnień zgodnych z prawem.

---

Zaciekawiła Cię powyższa perspektywa? Chcesz zdobyć więcej aktualnych informacji na temat podejścia pacjentów i placówek medycznych do ochrony zdrowia? Zachęcamy do pobrania bezpłatnego raportu, który przygotowaliśmy wraz z firmą ConQuest Consulting.

Pobieram

Więcej pogłębionych wywiadów z naszymi rozmówcami i ekspertami w branży znajdziesz na naszym blogu. Zachęcamy do lektury!

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać