Nadchodzi era e-Dokumentacji, a wraz z nią zmiany w komunikacji na linii pacjent – placówka medyczna.

Abstrahując od wymagań prawnych, które w wielu krajach narzucają wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), motorem do zmian sposobu zapisu i przetwarzania danych medycznych staje się społeczeństwo, a to ze względu na powszechne zastosowanie Internetu. Tym samym komputeryzacja i informatyzacja stają się podstawowymi procesami, bez których nie powinny funkcjonować firmy i instytucje. Dotyczy to także placówek medycznych, które aby sprostać zmieniającym się potrzebom pacjentów powinny m.in. zrezygnować z tradycyjnej dokumentacji medycznej na rzecz optymalnej kosztowo i przyjaznej dla użytkowników, elektronicznej dokumentacji.

 

Zmiany w sposobie komunikacji

 

e-Dokumentacja-EDM-Comarch Healthcare

 

Choć Internet stał się już dawno podstawowym kanałem transferu informacji, są nadal obszary, w których jego wykorzystanie jest niewystarczające. Co niezrozumiałe, jednym z nich pozostaje opieka medyczna, która powoli przyswaja najnowsze technologie informatyczne, m.in. rozwiązania dotyczące EDM i telemedycyny. Tymczasem jak wynika z globalnego sondażu przeprowadzonego przez amerykańską firmę analityczną FICO* aż 80% ankietowanych chciałoby używać smartfonów do komunikacji z podmiotami opieki zdrowotnej, 76% ludzi na całym świecie jest zainteresowanych przypominaniem o wizytach lekarskich, a 69% życzyłoby sobie otrzymywać powiadomienia dotyczące przyjmowania leków.

 

Elektroniczny przepływ danych

 

elektroniczna dokumentacja jako potrzeba społeczna

 

Zważywszy na wyniki powyższego badania, w którym uczestniczyło 2239 dorosłych respondentów m.in. z Francji, Japonii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch – widać, że wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających elektroniczny przepływ danych pomiędzy placówkami medycznymi i ich pacjentami pozostaje wyłącznie kwestią czasu. Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej umożliwia zaspokojenie nowych potrzeb, do których możemy zaliczyć m.in.:

  • przechowywanie dokumentów medycznych w jednym miejscu, do którego dostęp możliwy jest przez Internet
  • możliwość zarządzania własną dokumentacją medyczną online i udostepnienia dokumentacji podmiotom/lekarzom – niezależnie od ich lokalizacji
  • ustandaryzowanie formy przetwarzania dokumentów medycznych – tak aby lekarze z rożnych placówek mogli otwierać każdy z dokumentów medycznych oraz w razie potrzeby z łatwością udostępnić je innemu specjaliście
  • pełne zabezpieczenia danych medycznych

Co istotne, placówki medyczne, które będą korzystać z EDM mogą zdecydować się na wdrożenie rozwiązań współpracujących, takich jak regionalne Portale Pacjenta i Comarch Medical Concierge, które posiadają funkcjonalności umożliwiające m.in.: zamawianie recept, wystawianie skierowań, umawianie się na wizytę lekarską online oraz zdalne konsultacje medyczne.

Podsumowując, wdrożenie rozwiązań IT w placówkach medycznych, zaczynając od Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, jest sposobem zaspokojenia nowych potrzeb społecznych.

 

*http://www.mp.pl/technologie/mzdrowie/dla_lekarzy/103868,pacjenci-chca-komunikowac-sie-z-podmiotami-opieki-zdrowotnej-za-posrednictwem-smartfonow

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać