Fundamenty efektywnego zarządzania placówką medyczną

Zarządzać podmiotem medycznym (lub każdym innym przedsiębiorstwem) może praktycznie każdy, jednak by robić to efektywnie i faktycznie widzieć pozytywne skutki podejmowanych decyzji, menadżer powinien posiąść szereg umiejętności oraz mieć dostęp do pewnych narzędzi. W tym artykule chcemy podzielić się z Tobą kilkoma aspektami, które mogą pomóc w poprawie wydajności i rentowności placówki, a także w zwiększeniu satysfakcji pacjentów i personelu.

Efektywne zarządzanie placówką medyczną wymaga od menadżera (lub zarządu) posiadania odpowiednich kwalifikacja i kompetencji. Jak wiadomo, w przypadku podmiotów medycznych zarządzanie to nie tylko osiąganie celów, takich jak wysoka jakość obsługi pacjentów i świadczonych usług zdrowotnych, ale również bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, racjonalne wykorzystywanie zasobów czy ograniczenie ryzyka.

Określ, dokąd zmierzasz

Stabilną bazę dla efektywnego zarządzania stanowią dobrze określone misja, wizja oraz cele organizacji. Jasne określenie celów i sposobu ich realizacji jest kluczem do dobrej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Warto pamiętać, by cele wyznaczyć w duchu metodologii SMART, by były konkretne (specific), mierzalne (measurable), osiągalne (achievable), istotne (relevant) i określone w czasie (time-bound). Dzięki temu łatwiej będzie monitorować postępy, a także korygować działania.

Dbaj o swój zespół

Kolejną istotną kwestią są aspekty personalne i organizacyjne. Odpowiedni dobór oraz rozwój zespołu to klucz do dobrej organizacji pracy w placówce ochrony zdrowia. Pamiętaj także, by jasno zdefiniować podział zadań, unikniesz wtedy niepotrzebnych nieporozumień i ustalisz priorytety. Zarządzanie personelem powinno polegać na doborze odpowiednich pracowników do odpowiednich stanowisk pracy, zwróć więc szczególną uwagę na kompetencje i preferencje poszczególnych osób.

Finanse pod kontrolą

Menadżer placówki powinien zawsze pamiętać o finansowym aspekcie zarządzania. Płynność finansowa organizacji zależy bezpośrednio od planowania, monitorowania i kontroli przychodów. Duże znaczenie mają także kontrola wydatków organizacji oraz wycena usług i procedur medycznych.  

Balans to podstawa

Kompleksowe zarządzanie placówką medyczną to niełatwe zadanie. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że wszystkie ww. aspekty powinny działać w harmonii i dodamy do nich jeszcze zarządzanie ryzykiem, zmianą, informacją czy komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną.

Proces zarządzania można jednak znacznie ułatwić, stosując kilka sprawdzonych metod czy narzędzi. Pamiętaj przede wszystkim o priorytetyzacji zadań, stwórz efektywny harmonogram dla personelu medycznego, deleguj zadania i odpowiedzialności, a także oszczędzaj czas podczas wizyt pacjentów i pracy biurowej. A jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia technologicznego, zainwestuj w sprawdzony system, który wesprze Cię w codziennych procesach zarządczych, taki jak Comarch Optimed NXT dedykowany zarówno wieloodziałowym kolpeksom szpitalnym, jak i mniejszym przychodniom.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu i poznać szczegółową ofertę? Skontaktuj się z naszym konsultantem lub pobierz cennik.

---

Autorka:
Katarzyna Strzebońska-Kosińska

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać