Jak wygląda pierwsza linia pomocy w Centrum Telemonitoringu?

Centrum Telemonitoringu

Centrum Telemonitoringu, w którym personel ratowniczy całodobowo czuwa nad stanem zdrowia pacjentów, jest kluczowym elementem systemu zdalnej opieki medycznej. Wykwalifikowani ratownicy medyczni, wspierani nowoczesną technologią, interweniują w przypadkach wykrycia anomalii i zagrożeń. Urządzenia zintegrowane z platformą Comarch e-Care przesyłają alerty (np. wezwanie SOS przez Bransoletkę Życia) i informacje, sparametryzowane indywidualnie dla każdego użytkownika (przekroczone normy i wartości progowe). Zdrowie pacjentów monitorowane jest również w dni świąteczne.

  Ratownicy medyczni w Centrum Telemonitoringu

 

Personel ratowniczy - pierwsza linia pomocy

Ratownicy medyczni samodzielnie realizują większość interwencji u osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wykonując medyczne czynności ratunkowe. Dzięki wiedzy, kompetencjom i doświadczeniu błyskawicznie podejmują kluczowe decyzje w takich sytuacjach. W codziennej pracy wykorzystują umiejętności komunikacji z osobami, które są pod wpływem silnych emocji. Potrafią pozyskać istotne informacje medyczne i instruują, w jaki sposób postępować do momentu przyjazdu służb ratunkowych.

 • Kwalifikacje
  Każdy z ratowników zatrudnionych w Centrum Telemonitoringu jest absolwentem uczelni wyższej i posiada co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w szkoleniach, kursach lub sympozjach.
 • Doświadczenie
  Ratownicy zatrudnieni w Centrum Telemonitoringu posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w Systemie Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe, SOR).
 • Procedury
  Poza wiedzą i doświadczeniem, ratowników w Centrum Telemonitoringu wspierają 102 procedury postępowania w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia. Wskazują krok po kroku, jakie czynności należy podjąć w danym wypadku i pomagają przeprowadzić rzetelny wywiad medyczny.
 • Sprawne działanie
  80% zespołu pracuje również w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (numer 112). To doświadczenie pomaga skrócić czas związany z wezwaniem Służb Ratunkowych, gdyż pracownicy doskonale znają zasady pracy dyspozytorów i wiedzą, jakie informacje są dla nich kluczowe.

 

Ratownicy medyczni w Centrum Telemonitoringu

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać