Centrum Zdalnej Opieki Medycznej

Monitoring naszych podopiecznych prowadzi Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które wraz z placówką Centrum Medyczne iMed24, zatrudniającą ponad 100 lekarzy specjalistów, wchodzi w skład grupy Comarch. Jest to doskonałe zaplecze, które przy wsparciu platformy Comarch e-Care zapewnia profesjonalną opiekę.

 

 

 

Centrum Zdalnej Opieki Medycznej - Comarch Healthcare

Wyróżnia nas:

  • Całodobowe centrum zlokalizowane na terenie placówki medycznej iMed24
  • Monitoring stanu zdrowia podopiecznych wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny: ratowników i lekarzy specjalistów
  • Nieustanne zbieranie i analiza danych medycznych przesyłanych z urządzeń, w które wyposażeni są pacjenci - opieka 24/7/365
  • Zapewnienie realizacji medycznych schematów postępowania podczas interwencji
  • Konsultacje telefoniczne i wideokonsultacje z ratownikami medycznymi oraz lekarzami wybranych specjalizacji
  • Dostęp do aplikacji oraz historii wyników pomiarów parametrów pacjentów z dowolnego miejsca przez przeglądarkę (web-based)
  • Interfejsy dla pogotowia ratunkowego
  • Wizualizacja lokalizacji pacjentów na mapach
  • Wsparcie podopiecznych przy codziennych aktywnościach, realizowanie harmonogramów z wykorzystaniem zaleceń i ankiet

Ratownicy medyczni - pierwsza linia pomocy

Ratownicy medyczni samodzielnie realizują większość interwencji u osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wykonując medyczne czynności ratunkowe. Dzięki wiedzy, kompetencjom i doświadczeniu błyskawicznie podejmują kluczowe decyzje w takich sytuacjach. W codziennej pracy wykorzystują umiejętności komunikacji z osobami, które są pod wpływem silnych emocji. Potrafią pozyskać istotne informacje medyczne i instruują, w jaki sposób postępować do momentu przyjazdu służb ratunkowych.

Kwalifikacje

Każdy z ratowników zatrudnionych w Centrum Telemonitoringu jest absolwentem uczelni wyższej i nieustannie aktualizuje swoją wiedzę.

Doświadczenie

Ratownicy zatrudnieni w Centrum Telemonitoringu posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w Systemie Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe, SOR).

Procedury

Ratowników w Centrum Telemonitoringu wspierają 102 procedury postępowania w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia. Wskazują krok po kroku, jakie czynności należy podjąć w danym wypadku.

Sprawne działanie

Doświadczenie pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112) gwarantuje sprawne działanie ratowników medycznych, gdyż doskonale znają zasady pracy dyspozytorów i Służb Ratunkowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza