Centrum Zdalnej Opieki Medycznej

Monitoring naszych podopiecznych prowadzi Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które wraz z placówką Centrum Medyczne iMed24, zatrudniającą ponad 100 lekarzy specjalistów, wchodzi w skład grupy Comarch. Jest to doskonałe zaplecze, które przy wsparciu platformy Comarch e-Care 2.0 zapewnia profesjonalną opiekę.

Wyróżnia nas:

 • Dostęp do aplikacji oraz historii wyników pomiarów parametrów pacjentów z dowolnego miejsca przez przeglądarkę (web-based)
 • Interfejsy dla pogotowia ratunkowego
 • Wizualizacja lokalizacji pacjentów na mapach
 • Wsparcie podopiecznych przy codziennych aktywnościach, realizowanie harmonogramów z wykorzystaniem zaleceń i ankiet
 • Integracja aparatury telemedycznej
 • Integracja z systemami klasy HIS i EDM
 • Implementacja algorytmów uczących się do analizy danych
 • Alerty w przypadku wezwania pomocy lub pomiarów przekraczających indywidualnie ustalane progi
 •  Graficzne przedstawienie danych
 • Całodobowe centrum zlokalizowane na terenie placówki medycznej iMed24
 • Monitoring stanu zdrowia podopiecznych wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny: ratowników i lekarzy specjalistów
 • Nieustanne zbieranie i analiza danych medycznych przesyłanych z urządzeń, w które wyposażeni są pacjenci - opieka 24/7/365
 • Zapewnienie realizacji medycznych schematów postępowania podczas interwencji
 • Konsultacje telefoniczne i wideokonsultacje z ratownikami medycznymi oraz lekarzami wybranych specjalizacji

Ratownicy medyczni - pierwsza linia pomocy

Ratownicy medyczni samodzielnie realizują większość interwencji u osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wykonując medyczne czynności ratunkowe. Dzięki wiedzy, kompetencjom i doświadczeniu błyskawicznie podejmują kluczowe decyzje w takich sytuacjach. W codziennej pracy wykorzystują umiejętności komunikacji z osobami, które są pod wpływem silnych emocji. Potrafią pozyskać istotne informacje medyczne i instruują, w jaki sposób postępować do momentu przyjazdu służb ratunkowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać