Na co warto zwrócić uwagę przystępując do informatyzacji placówki medycznej?

Proces wdrożenia szpitalnego systemu informatycznego (HIS) uwarunkowany jest przez szereg czynników. O powodzeniu projektu w dużej mierze decyduje skuteczne zaangażowanie jego przyszłych użytkowników (personelu szpitala), budżet oraz wybór optymalnej technologii informatycznej.

 

System tworzą ludzie

 

system do zarządzania placówką medyczną

 

Udane wprowadzenie zmian w jednostce medycznej wymaga zaangażowania personelu na wszystkich szczeblach poczynając od pracowników medycznych, a kończąc na kadrze zarządzającej placówką. Dotyczy to również implementacji rozwiązań informatycznych, których obsługą na co dzień zajmują się m.in. pielęgniarki, lekarze i specjaliści. Ważnym elementem warunkującym powodzenie wdrożenia jest włączanie jak największej liczby przyszłych użytkowników systemu w proces budowania koncepcji rozwiązania i wyznaczania celów, które mają zostać osiągnięte dzięki wprowadzonym zmianom. Poczucie współuczestnictwa wpływa na akceptację systemu, zrozumienie korzyści jakie zapewnia oraz satysfakcję z jego późniejszego użytkowania. Bezpośredni udział personelu szpitala w pracach nad przystosowaniem rozwiązań informatycznych do realiów danej placówki gwarantuje lepsze zabezpieczenie jej bieżących i przyszłych potrzeb. Zaangażowani pracownicy jednostki często podsuwają pomysły na dokonanie zmian w obszarach, w których sami pracują. W takich przypadkach występuje korzystny efekt sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu dana grupa użytkowników chcąc zwiększyć swoją wydajność motywuje innych do pracy w systemie.


Gdy brakuje pieniędzy

 

system do zarządzania placówką medyczną - HIS

 

Częstym powodem nieprzystępowania placówek medycznych do informatyzacji jest dziś brak wystarczających środków finansowych. Posiadane fundusze chętniej wydawane są przez szpitale na wykonanie prac budowlanych, umożliwiających dostosowanie zakładów opieki zdrowotnej do wymogów prawa, czy też zakup aparatury medycznej. Niestety wiele jednostek nie wykorzystuje szansy na pozyskanie dodatkowych pieniędzy na realizację projektów informatycznych jaką stwarzają Regionalne Programy Operacyjne. Umożliwiają one kompleksową cyfryzację podmiotów opieki medycznej poczynając od komputeryzacji placówek, przez wdrożenie systemów służących do zarządzania częścią białą i szarą szpitala, po tworzenie bezpiecznych kanałów transferu danych medycznych i komunikacji online, której uczestnikami są lekarze, pacjenci oraz placówki medyczne w ujęciu regionalnym. Za środki pozyskane z Unii Europejskiej można skutecznie zautomatyzować część czynności jakie na co dzień wykonuje personel szpitala. Zamiana tradycyjnej (papierowej) dokumentacji medycznej na elektroniczną to jeden z wielu sposobów na dobre wykorzystanie tych funduszy.

 

Elastyczność w cenie

elestyczność systemu do zarządzania placówka medyczną

 

W dzisiejszych czasach technologia informatyczna stała się nieodłącznym elementem medycyny. Wykorzystywana jest, aby usprawnić procesy diagnostyczne, leczenia oraz zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań IT dla tego sektora, ale nie wszystkie gwarantują to co w branży medycznej kluczowe – stabilność w długim okresie czasu, bezpieczeństwo danych oraz możliwość elastycznego konfigurowania systemu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby szpitala. W związku z zawrotnym tempem w jakim ewoluuje technologia, wdrażane przez placówkę systemy i rozwiązania powinny mieć możliwość wprowadzania aktualizacji, które nie zakłócą jej funkcjonowania. Dodatkowo, muszą dawać możliwość rekonfiguracji ustawień, implementacji nowych modułów i zmiany parametrów. Sztywnie stworzone rozwiązania nie będą sprawdzały się za kilka lat, co w konsekwencji zmusi szpital do kolejnych inwestycji i kosztownych zmian. Decydując się na wdrożenie systemu informatycznego w placówce medycznej należy mieć na uwadze, że wybrana technologia powinna zawsze zaspokajać bieżące potrzeby (z niewielkim zapasem) i umożliwiać jego łatwą rozbudowę.

 

Zobacz, jak wygladało wdrożenie Optimed NXT w Podmiocie Leczniczym COPERNICUS Sp. z o.o. >>

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać