Doświadczenie Grupy Kapitalowej Comarch w zakresie rozwiązań e-usług dla sektora "zdrowie"

Od kilu lat w segmencie Healthcare, w ramach grupy Comarch, rozwijana jest oferta zaawansowanych usług teleopieki oraz rozwiązań telemedycznych wraz ze świadczeniem usług monitorowania zdrowia pacjentów. Usługi te zapewniane są przez wykwalifikowany personel medyczny, w oparciu o Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Cel Zdalnych Usług Opiekuńczych:

 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: monitorowanie upadków, monitorowanie przyjmowania leków, kontrola fizjoterapeuty
 • zdalna opieka i ciągły monitoring stanu zdrowia seniora ze szczególnym uwzględnieniem chorób nabytych i chronicznych
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej
 • łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej przez umożliwienie konsultacji telefonicznych lub wideokonsultacji
 • dostęp do historii zdrowia i choroby seniora usprawnia pracę lekarza, pozwalając na skuteczną opiekę i zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia

rozwiązania dla seniorów i osób niesamodzielnych od Comarch Healthcare

Grupa odbiorców:

 • osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, wymagające opieki
 • osoby po hospitalizacji - będące w trakcie rekonwalescencji, wymagające częstych badań i kontroli
 • osoby, u których wykryto zaburzenia zdrowotne, wymagające monitoringu podczas diagnostyki
 • podopieczni MOPS-ów/GOPS-ów itp.
 • osoby przebywające pod opieką prywatnych ośrodków opieki oraz mieszkańcy DPS-ów
 • seniorzy mieszkający z rodziną lub seniorzy mieszkający sami, chcący zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa i niezależności
 • aktywni seniorzy - uczestnicy spotkań i zajęć w centrach aktywizacji dziennej

zdalne usługi opiekuńcze - grupa odbiorców

Dedykowane rozwiązania

Dofinansowanie projektów z zakresu e-Zdrowia

W nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 budżet projektów dot. e-Zdrowia i Usług Społecznych to niemal 3 miliardy PLN. W 2016 roku ich wartość szacuje się na 800 milionów PLN. Ośrodki opiekuńcze i medyczne mogą rozszerzyć zakres swojej działalności, wprowadzając rozwiązania telemedyczne do swojej oferty. Dla pacjentów oznacza to większe bezpieczeństwo dzięki zdalnemu monitorowaniu ich stanu zdrowia oraz zwiększony komfort wykonywania badań w zaciszu domowym.

Beneficjenci

Beneficjenci - zdalne usługi opiekuńcze - RPO

Zakres działań i projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza