Skuteczne i opłacalne zarządzanie placówką medyczną. Innowacje w systemie Optimed NXT

Czy możliwa jest integracja Optimed NXT z innymi dostępnymi na rynku systemami?  

Adam Szabuniewicz: System Optimed NXT firmy Comarch Healthcare S.A jest systemem klasy HIS zbudowanym w standardzie trójwarstwowym. Relacyjna baza danych oraz zapewnienie komunikacji zgodnych ze standardami HL7 pozwalają na bezpośrednią integrację z systemami obcymi w szczególności systemami klasy ERP (finanse – księgowość, Kadry – płace, gospodarka magazynowa, środki trwałe, itp.). Firma Comarch jako producent systemu klasy HIS z założenia architektury nie zamykał się również na systemy wspierające prace w podmiotach medycznych, czyli równie dobrze integrujemy się z systemami klasy LIS (Laboratory Inforamtion System) różnych dostępnych producentów na rynku jak również RIS (Radiology Inforamtion System) oraz PACS. 

Placówki medyczne czasem decydują się na rozszerzenie swojej działalności. Czy jeśli placówka początkowo otrzyma wersję podstawową Optimed NXT to czy będzie mogła ją później rozszerzyć? 

Adam Szabuniewicz: Stworzenie nowoczesnego rozwiązania dla placówek medycznych jakim jest Optimed NXT miało jeden zasadniczy cel – skalowalność. Wcześniej firma Comarch w swoim portfolio miała kilka produktów dedykowanych bezpośrednio do placówek medycznych. Zmiana podejścia, jak również bogate doświadczenie w informatyzacji służby zdrowia, pozwoliły już na samym początku zaplanować uniwersalność i skalowalność naszego systemu. Mimo przeglądarkowej wersji systemu Optimed NXT, posiada on budowę modułową i można go rozszerzać w dowolnym momencie użytkowania wraz ze wzrostem potrzeb Klienta końcowego. 

Czy aplikacja uzależniona jest od systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik? 

Adam Szabuniewicz: System Optimed NXT jak wspomniałem powyżej jest systemem trójwarstwowym czyli posiada architekturę klient – serwer. Do poprawnego działania systemu użytkownik końcowy – np. lekarz – potrzebuje jedynie dowolnej przeglądarki internetowej. Działanie systemu nie jest determinowane zainstalowanym systemem operacyjnym na stacji klienckiej jak również na systemach serwerowych. 

Jak wygląda model Optimed NXT pracującego w chmurze?

Adam Szabuniewicz: System Optimed NXT jest natywnie przystosowany do pracy w modelu cloud computing. Jest to bardzo ważne dla Klientów, którzy nie posiadają swoich zasobów serwerowych i nie potrzebują ich posiadać. Dla mniejszych jednostek proponowany jest model IaaS. Dla Klientów, którzy liczą na szybki wzrost wielkości placówek  możliwe jest wdrożenie środowiska chmury obliczeniowej. W każdym przypadku powyżej Klient ponosi jedynie koszt utrzymania chmurowego nie martwiąc się o bezpieczeństwo danych medycznych swoich pacjentów.

Każda jednostka medyczna gromadzi dane swoich pacjentów, w tym również dane wrażliwe, które muszą być odpowiednio chronione. Czy Optimed NXT jest w tym przypadku aplikacją bezpieczną? 

Adam Szabuniewicz: Każdy obecnie używany system klasy HIS jak również system O.NXT jest bardzo bezpieczny dla gromadzonych danych medycznych. Dane gromadzone w bazie danych są szyfrowane, co zapobiega odczytaniu ich w przypadku nieuprawionego dostępu. Należy również wspomnieć, że każdy użytkownik systemu O.NXT posiada unikalne dane logowania z wymuszeniem ich zmieniania zgodnie z harmonogramem ustalanym przez administratora systemu. Każdemu użytkownikowi przypisane są odpowiednie uprawnienia, również na poziomie odczytu i zapisu poszczególnych dokumentów, co przekłada się na jeszcze większe bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do danych medycznych nawet przez personel Klienta, który nie powinien mieć dostępu do takich informacji. 

E-usługi zdobywają coraz większą popularność na rynku. Czy Optimed NXT pozwala na rozbudowanie placówki medycznej o nowe pozycje w tym zakresie? 

Adam Szabuniewicz: System O.NXT jest systemem klasy HIS wspomagającym pracę każdej jednostki medycznej, również w zakresie coraz bardziej rozwijających się e-usług. Natywną częścią systemu O.NXT jest Portal Pacjenta (Comarch Medyczny Concierge), który jest rozwiązaniem pozwalającym w łatwy sposób prowadzić komunikację między pacjentem a lekarzem poza gabinetem lekarskim. Dzięki portalowi personel medyczny posiada kompleksowe dane na temat stanu zdrowia pacjenta i może zdalnie monitorować proces leczenia. Rozwiązanie pozwala część czynności wykonać online, co skutkuje zredukowaniem kolejek w podmiotach medycznych. Medyczny Concierge przynosi korzyści dla pacjentów, jak również dla personelu medycznego. Do najważniejszych zalet Portalu Pacjenta należy zdalna rejestracja na wizyty, możliwość uzupełnienia przed wizytą wszystkich wymaganych dokumentów – skrócony czas oczekiwania na przyjęcie, dostęp do wyników badań i zaleceń lekarskich z poprzednich wizyt, możliwość zdalnego zamawiania recept, możliwość zdalnego zadawania pytań dotyczących wyników badań czy też ankiety medyczne. Firma Comarch jako realizator takich projektów jak Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, Wielkopolskie e-Zdrowie czy też Małopolski System Informacji Medycznej (pilotaż), Mazowieckie e-Zdrowie przez wiele lat budował swoje kompetencje w zakresie realizacji e-usług. Każda placówka może korzystać z naszego doświadczenia w tym temacie jednakże może dynamicznie uruchamiać dowolne e-usługi wraz ze wzrostem potrzeb. 

Szybkie zmiany legislacyjne w sektorze zdrowia wymuszą szybką reakcję producentów systemów. Czy Optimed NXT spełnia wszystkie nowe wymagania stawiane przez zmiany legislacyjne?

Adam Szabuniewicz: System O.NXT w powyższym zakresie spełnia wszystkie wymagania stawiane przez wprowadzane zmiany legislacyjne przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ czy też Centrum e-Zdrowia. Firma Comarch Healthcare S.A. posiada dedykowany zespół, który na bieżąco śledzi informacje z powyższych instytucji i bezpośrednio planuje rozwój systemu. Wiemy jak bardzo ważne jest posiadanie systemu, który w sposób ciągły zapewnia wsparcie dla nowych zmian legislacyjnych i dlatego plan rozwoju systemu O.NXT jest dynamicznie zmieniany, aby w/w zmiany szybko były realizowane przez system. 

Niejednokrotnie w obrębie jednej lokalizacji komórki organizacyjne podlegają pod różne podmioty. Czy Optimed NXT jest dostosowany do tego typu sytuacji? 

Adam Szabuniewicz: System O.NXT pozwala w ramach jednej instalacji serwerowej uruchomić funkcję wielopodmiotowości. Jest to funkcja bardzo pożądana u naszych Klientów, którzy często w ramach jednej inwestycji posiadają przykładowo dwie placówki medyczne, które rozliczają się oddzielnie z płatnikiem (NFZ) lub są oddzielnymi podmiotami. W takim układzie możemy uruchomić jedną instancję systemu O.NXT, która pozwala na uruchomienie dwóch lub więcej schematów systemu O.NXT. Dla Klienta końcowego zaletą jest to, iż w ramach takiej instalacji dane z innych schematów nie są widziane i dostępne dla personelu.   

Coraz częściej słyszy się o wdrożeniach polegających na wymianie systemów klasy HIS. Czy w takim przypadku Optimed NXT jest systemem, który można szybko wdrożyć oraz przenieść dane z systemów obcych? 

Adam Szabuniewicz: Na początku należy wspomnieć, iż O.NXT jest dość „młodym” systemem. Pojawił się na rynku, kiedy większość placówek medycznych posiadała już można powiedzieć „jakiś” system HIS. Z uwagi na powyższe, Firma Comarch Healthcare S.A. często stawała w obliczu migracji danych z innych systemów, a najważniejszym było zachowanie integralności danych. Przykładowo w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie bez większych problemów udało się prawie w 100% przenieść dane z wcześniej użytkowanego systemu klasy HIS. Coraz częściej spotykamy takie projekty dlatego można powiedzieć, że nasz zespół wdrożeniowy zaczął specjalizować się w tego rodzaju migracjach danych. Najważniejsze jest to, iż w ramach takiego przedsięwzięcia szpital zachowuje ciągłość działania, a wiemy jak to jest ważne dla placówek medycznych. W większości przypadków udało się uruchomić O.NXT po migracji na posiadanym dotychczas zasobach systemowych z wykorzystaniem posiadanych już licencji serwerowych czy też bazodanowych. 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać