Zakres testów i weryfikacji

 

XDS.b Repository – scentralizowane albo rozproszone repozytorium informacji przechowywanych w postaci dokumentów elektronicznych spójnych z systemami dziedzinowymi. Repozytorium dokumentów jest współdzielonym zasobem profilu XDS z odpowiednią redundancją i uaktualnianiem zasobów w celu uzyskania właściwego poziomu niezawodności.  

XDS.b Registry – rozwiązanie wspierające indeksowanie metadanych, przygotowane do odpytywania rejestru po to, aby uzyskiwać referencję do wszystkich dokumentów.

PIX – zarządzanie identyfikatorem Pacjenta XDS (Patient Identifier Cross Re-ference Manager) poprzez pobranie z systemów dziedzinowych informacji identyfikacyjnych pacjentów i przekształcenie je w jeden, współdzielony przez profil zbiór identyfikatorów umożliwiających jednoznaczną identyfikację pacjentów objętych profilem. Poszczególne źródła identyfikatorów pacjenta zasilają system identyfikacji PIX za pomocą mechanizmu PatientIdentityFeed (PIF). Na podstawie zawartości poszczególnych indywidualnych PIF, charakterystycznych dla konkretnych zbiorów systemów dziedzinowych, mechanizmy PIX uwspólniają system identyfikacji w zakresie całego profilu.

PDQ (Patient Demographic Supplier PDQ) – wspiera obsługę kwerend o pacjentach przy pomocy specyficznych kryteriów demograficznych. Wynikiem zapytania są informacje oraz identyfikatory pacjentów spełniających wcześniej ustalone kryteria zapytań.

APPC (Advanced Patient Privacy Consents) – jest to profil, który opisuje semantykę, która umożliwia rejestrację, zarządzanie i komunikowanie między systemami i organizacjami zgody/zgód pacjenta na dostęp do dokumentacji medycznej. Ten profil umożliwia przechwycenie zgody/zgód, której nie można odpowiednio wyrazić za pomocą profilu BPPC (Basic Patient Privacy Tolent).

ATNA (Audit Trail & Node Authentication) – mechanizm bezpieczeństwa dostępu do repozytorium udostępnia mechanizmy tzw. audytu zapisów realizowanych przez aktorów włączonych do profilu, prowadzące do bezpiecznego udostępniania zasobów profilu. Mechanizmy ATNA umożliwiają autentykację miejsc dostępowych do zasobów i właściwe szyfrowanie komunikacji wewnątrz profilu.

CT (Consistent Time) – mechanizmy koordynacji dostarczania współdzielonego czasu i daty dla wszystkich udziałowców profilu, w tym mechanizmy synchronizacji czasu i daty pomiędzy współpracującymi systemami (również w różnych strefach czasowych). CT jest niezbędny do uzyskania możliwości kojarzenia zdarzeń medycznych na osi czasu względem poszczególnych pacjentów.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza