Warianty wdrożeń EDM od Comarch Healthcare

Warianty

Wariant lokalny

Zakłada uruchomienie wszystkich komponentów bezpośrednio w podmiocie. Zapewnia wszystkie opisane funkcje w ramach pojedynczego zakładu.

Wariant współdzielony

Umożliwia pełną automatyzację wymiany dokumentacji pomiędzy współpracującymi podmiotami.

Comarch Cloud

Uruchomienie pełnego archiwum dokumentacji medycznej w modelu chmurowym. W podmiocie medycznym uruchamiany jest jedynie „connector” do chmury, do niego podłączone są systemy źródłowe.

Comarch Cloud EDM + HIS

Rozszerza archiwum w modelu Comarch Cloud o system dziedzinowy. Przeznaczony dla podmiotów, które nie posiadają własnych systemów dziedzinowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza