Comarch EHR Cloud

Comarch EHR Cloud to bezpieczne archiwum danych, stworzone w celu dostarczenia sprawnej, skoordynowanej opieki zdrowotnej. Informacje pochodzą z placówek medycznych (systemy klasy HIS), laboratoriów, punktów diagnostycznych, platform telemedycznych oraz aplikacji pacjentów. Zbierane są w jednym miejscu, niezależnie od miejsca wytworzenia. Comarch EHR Cloud jest platformą interoperacyjną, otwartą na rozwiązania firm trzecich. Swobodna integracja jest możliwa dzięki wykorzystaniu profili IHE do przesyłania danych oraz standardów dokumentacji opartych o HL7CDA i PIK HL7CDA.

Źródła danych trafiających do Comarch EHR Cloud

Ekosystem rozwiązań dla zdrowia

Comarch Healthcare oferuje rozbudowany ekosystem rozwiązań dla zdrowia, który składa się z EHR Cloud, Telemedicine Cloud, Hospital Cloud oraz Medical AI Cloud. Integracja tych platform pomaga zapewnić skoordynowaną opiekę zdrowotną oraz wspiera pacjentów, opiekunów i personel medyczny.

Zalety Comarch EHR Cloud

Gromadzenie kompletnej, aktualnej dokumentacji medycznej w jednym miejscu

Interoperacyjność z systemami zewnętrznymi

Skalowalność i elastyczność, dopasowanie do potrzeb klientów

Koordynacja i usprawnienie opieki medyczne

Oszczędność czasu pacjentów i personelu medycznego

Bezpieczeństwo wrażliwych danych

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza