Comarch dołączył do projektu Catalyst realizowanego przez członków stowarzyszenia TM Forum

Firma dołączyła do zespołu pracującego przy projekcie „Wholesale Fiber Broadband Standardization”. Inicjatywa Catalyst ma na celu ustandaryzowanie i uproszczenie procesu sprzedaży, zakupu oraz zarządzania produktami telekomunikacyjnymi. Comarch dołączył do zespołu operatorów i dostawców technologii, aby wesprzeć ich przy opracowywaniu sposobów praktycznego wdrażania standardów i harmonizacji rozwiązań łączności światłowodowej w sposób uniwersalny dla każdego kraju.

Czym są projekty Catalyst?

Catalyst to projekty typu proof-of-concept (PoC), w które zaangażowani są czempioni (operatorzy) oraz uczestnicy (dostawcy technologii) współpracujący w celu analizy różnych aspektów branży telekomunikacyjnej pod kątem wypracowania optymalnych metod standaryzacji. Dążą oni do stworzenia rozwiązań umożliwiających wydajniejsze prowadzenie działalności firm telekomunikacyjnych, optymalizację doświadczeń użytkowników końcowych, a także zintensyfikowanie i prezentację postępów prac całego programu.

Dotychczas Comarch uczestniczył w projekcie Catalyst nazwanym „AI-powered cooperation for efficient networks”. Obecnie firma pełni rolę dostawcy technologii zaangażowanego w jedną z najnowszych inicjatyw TM Forum. 

Cele projektu Wholesale Fiber Broadband Standardization

Program ma na celu uproszczenie i poprawę jakości współpracy między dostawcami usług komunikacyjnych (CSP) poprzez przyjęcie znormalizowanych procesów, interfejsów programistycznych aplikacji (API), a także modeli danych dostosowanych do konkretnych kontekstów. Inicjatywa ta wykorzysta najnowsze standardy interfejsów API wypracowane przez TM Forum w celu wyznaczenia uniwersalnych schematów zamawiania produktów i usług, adresowania, wyznaczania i zarządzania zgłoszeniami usterek, ułatwiając w ten sposób płynniejszą interakcję między firmami dostarczającymi infrastrukturę sieciową oraz dostawcami usług. Projekt dąży do ujednolicenia procesów integracji i orkiestracji do poziomu 80-90%, aby zachować balans pomiędzy korzyściami płynącymi ze stosowania ustandaryzowanych narzędzi a elastycznością oraz różnorodnością poszczególnych firm. Znaczna część tych wysiłków obejmuje opracowanie wzorów i prototypu na ODA Canvas, która służy jako środowisko wykonawcze dla komponentów ODA. Podejście to nie tylko pomoże firmom działającym na rynku zmniejszyć koszty związane z integracją, ale także stanowi istotny punkt odniesienia dla nowych przedsiębiorców. Dostawcy usług dopiero wchodzący na rynek będą w stanie budować swoją infrastrukturę na bazie implementacji referencyjnej niezależnej od stosowanej technologii. Przyspieszy to proces wejścia na rynek i zmniejszy koszty początkowe.

Wkład Comarch w projekt

Wraz z innymi członkami zespołu Catalyst, Comarch opracowuje ustandaryzowane schematy dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy świadczą usługi za pośrednictwem sieci kablowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych. Inicjatywa ta obejmuje wdrożenie wspólnych scenariuszy biznesowych i interfejsów API z produktami bazującymi na kablach optycznych na platformie NetCo. Efektywna współpraca jest niezbędna w przypadkach, w których usługi internetowe są kupowane od jednego operatora, podczas gdy inny podmiot jest właścicielem infrastruktury sieci światłowodowej. Głównym celem prac Comarch jest poprawa interoperacyjności i wydajności świadczenia usług w sieciach różnych operatorów poprzez wykorzystanie istniejących ram standaryzacyjnych ODA i OpenAPI.

Partnerzy Comarch w projekcie Catalyst

Comarch ściśle współpracuje z wiodącymi operatorami telekomunikacyjnymi, mierząc się z wyzwaniami stojącym przed branżą. Firma wykorzystuje nowe technologie i promuje innowacje zapewniające korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

Zespół Catalyst składa się z czempionów i uczestników, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie obmyślać optymalne rozwiązania dla danego obszaru branży telekomunikacyjnej. Współpraca zapewnia również przestrzegania standardów określonych przez TM Forum. Partnerami Comarch przy tej inicjatywie są między innymi:

  • 1&1 Versatel GmbH
  • AT&T Inc.
  • BT Group plc
  • CityFibre
  • Deutsche Telekom AG
  • PlatformX Communications (PXC)
  • Lightstorm Telecom Connectivity Private Limited
  • Lyse Tele AS
  • Telecom Italia SpA
  • Vodafone Group 

Współpraca renomowanych ekspertów w branży telekomunikacyjnej gwarantuje wdrożenie najlepszych teorii oraz praktyk w życie tak, aby spełniały rzeczywiste potrzeby. W ramach badań powstanie wiele cennych zasobów dla całej branży, takich jak specyfikacje API, modele, frameworki, kody referencyjne, a także materiały edukacyjne w postaci białych ksiąg czy case studies.

Efekty wszystkich projektów Catalyst zostaną zaprezentowane podczas nadchodzącej edycji wydarzenia DTW24-Ignite event w Kopenhadze.

Więcej informacji na temat projektów Catalyst można znaleźć na stronie internetowej TM Forum.

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza