Intelligent Assurance & Analytics

Rozwój środowiska branży telekomunikacyjnej, jaki nastąpił w ostatnich latach, zmusił operatorów sieci do wypracowania nowej strategii projektowania ekosystemów i podejścia uwzględniającego zapewnianie jakości usług telekomunikacyjnych.

Z Internetem rzeczy (IoT, Internet of Things) i technologią 5G wiążą się nowe możliwości, ale także nowe wyzwania w zapewnianiu jakości systemów OSS. Na rynku przechodzącym radykalną cyfrową transformację usługodawcy telekomunikacyjni zmagają się z rosnącą ilością usług i zbyt małą liczbą pracowników do ich obsługi, zwiększającym się zapotrzebowaniem na analizę danych w czasie rzeczywistym, presją ze strony graczy OTT (Over-The-Top), którzy szybko automatyzują swoje platformy, oraz potrzebą usprawnienia słabo zintegrowanych rozwiązań zbudowanych na niewydolnej architekturze silosowej.

Czego szukasz?

Produkt Integrated Assurance

Typowe środowiska OSS powstały w wyniku wieloletniego rozwoju: nabywania nowych firm, wprowadzania nowych technologii i stopniowego przekształcania struktury organizacyjnej. Bardzo często skutkiem takiego rozwoju są zestawy odizolowanych rozwiązań połączonych przez niewydajne procesy ręczne. Wysoka złożoność takiego środowiska uniemożliwia automatyzację, która jest wymagana do wprowadzenia bezobsługowego zarządzania usługami i siecią. Wraz z wprowadzeniem technologii 5G i wirtualizacji nadszedł najlepszy moment na zastosowanie całościowego podejścia do zapewniania jakości przez wdrożenie systemu Integrated Assurance. Comarch Next Generation Service Assurance (NGSA) przekształciło tradycyjne, skoncentrowane na sieci zarządzanie awariami w rozwiązanie do zapewniania jakości w telekomunikacji z uwzględnieniem perspektyw dotyczących zasobów, usług i klientów i umożliwiło przystąpienie do rozbijania odizolowanych rozwiązań. Przetarło też szlak dla jeszcze bardziej wszechstronnego podejścia realizowanego za pomocą rozwiązania Comarch Integrated Assurance (IA), które obejmuje osadzoną obsługę kompleksowych procesów zapewniania jakości, takich jak zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami i zarządzanie zmianami, zgodnie z definicjami ITIL. Produkt firmy Comarch do zapewniania jakości usług świdczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, umożliwia operatorom zarządzanie usługami cyfrowymi na podstawie złożonych łańcuchów wartości oraz agregowanie informacji z systemów partnerów i sieci konwergentnych (obejmujących infrastrukturę informatyczną oraz sieci dostępu stacjonarnego, mobilnego i kablowego).

Integrated Assurance pozwala na działanie z wyprzedzeniem i znaczne skrócenie średniego czasu naprawy (ang. MTTR, mean time to repair), dzięki automatyzacji wynikającej ze ścisłej integracji funkcji, które dotychczas były zarządzane z pomocą wielu osobnych narzędzi IT. Należą do nich zarządzanie awariami, problemami dotyczącymi usług, testowaniem zasobów i usług, wydajnością zasobów i usług, jakością usług oraz sterowanie zapewnianiem jakości usług zgodnie z definicją eTAM. To osadzone wykorzystywanie modelu usług i topologii sieciowej jest kluczowym wyróżnikiem, który umożliwia systemowi uwzględnianie różnych wymagań usług wobec sieci bazowej oraz dokładne obliczanie i prognozowanie wpływu na obsługę klienta. Wszystkie produkty wchodzące w skład Comarch IA obsługują interfejs Open API, dzięki czemu można łatwo dostosować ten system i dopasować jego moduły i funkcje do własnego, już istniejącego środowiska.

Korzyści z produktu Integrated Assurance:

 1. 01 Wykonaj pierwszy krok w kierunku zarządzania bezobsługowego
 2. Wszechstronne dane kompleksowego zapewniania jakości można wykorzystać do zautomatyzowania analizy przyczyn głównych i wpływu problemów z uwzględnieniem wielu obszarów technologicznych.
 3. 02 Obniżaj koszty konserwacji
 4. Wydajne kompleksowe przetwarzanie zdarzeń uwzględniające perspektywy dotyczące zasobów, usług i klientów umożliwia automatyzację procesów biznesowych.
 5. 03 Wprowadź w swojej organizacji paradygmat BizDevOps
 6. Pozwala to na najwydajniejsze wykorzystanie doświadczenia inżynierów organizacji w celu rozwijania działalności telekomunikacyjnej.
 7. 04 Rozbijaj architekturę silosową i przeprowadź migrację do aplikacji chmurowych za pomocą interfejsów Open API
 8. W zespołach operacyjnych można wdrożyć koncepcję konwergencji sieci i usług, i zintegrować system firmy Comarch z własnym środowiskiem za pośrednictwem interfejsu Open API lub rozbudować go za pomocą innych produktów w przyszłości (na przykład Comarch Field Service Management).

Wykonaj pierwszy krok w kierunku zarządzania bezobsługowego

Wszechstronne dane kompleksowego zapewniania jakości można wykorzystać do zautomatyzowania analizy przyczyn głównych i wpływu problemów z uwzględnieniem wielu obszarów technologicznych.

Obniżaj koszty konserwacji

Wydajne kompleksowe przetwarzanie zdarzeń uwzględniające perspektywy dotyczące zasobów, usług i klientów umożliwia automatyzację procesów biznesowych.

Wprowadź w swojej organizacji paradygmat BizDevOps

Pozwala to na najwydajniejsze wykorzystanie doświadczenia inżynierów organizacji w celu rozwijania działalności telekomunikacyjnej.

Rozbijaj architekturę silosową i przeprowadź migrację do aplikacji chmurowych za pomocą interfejsów Open API

W zespołach operacyjnych można wdrożyć koncepcję konwergencji sieci i usług, i zintegrować system firmy Comarch z własnym środowiskiem za pośrednictwem interfejsu Open API lub rozbudować go za pomocą innych produktów w przyszłości (na przykład Comarch Field Service Management).

Produkt Intelligent Assurance & Analytics

Rosnąca złożoność ekosystemu sieci komunikacyjnych, będąca wynikiem pojawienia się Internetu rzeczy i technologii 5G, oraz konieczność godzenia problemu niewystarczającej ilości pracowników z potrzebą monitorowania stanu sieci w czasie rzeczywistym, skutkują popytem na rozwiązania zapewniające wysoką jakość usług i sieci telekomunikacyjnych. Ręczne przetwarzanie alarmów i innego rodzaju problemów z siecią nie jest już możliwe. Pracownicy powinni skupić się na rozwiązywaniu problemów strategicznych i taktycznych przez definiowanie zasad, pozostawiając pracę operacyjną platformom AIOps (zgodnie z definicją firmy Gartner).

Pakiet Comarch Intelligent Assurance & Analytics (IA&A) wyewoluował z linii produktów Comarch Integrated Assurance, która jest dobrze znana i została przyjęta przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne na całym świecie. Produkt Integrated Assurance stał się prawdziwie inteligentny dzięki rozszerzeniu go o funkcje analizy danych OSS/BSS, umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych, moduł sztucznej inteligencji wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego w celu umożliwienia konserwacji predykcyjnej, a także funkcje automatycznego gromadzenia wiedzy na temat dobrych praktyk w zapobieganiu i przeciwdziałaniu problemom i incydentom sieciowym. Te rozszerzenia czynią Comarch IA&A najlepszym pakietem do realizacji idei AIOps, która rewolucjonizuje zapewnianie jakości usług i sieci telekomunikacyjnych.

Comarch IA&A jest częścią większego systemu Comarch OSS, który obsługuje kompleksową orkiestrację hybrydowej sieci fizycznej oraz zwirtualizowanej i stanowi jeden z filarów szerokiej strategii firmy Comarch dotyczącej osadzania sztucznej inteligencji we wszystkich produktach.
Human as a decision maker (strategy and tactic) operations for machines

Korzyści z produktu Intelligent Assurance & Analytics:

 1. 01 Wprowadź AIOps w organizacji i przygotuj się na technologię 5G
 2. Analiza stanowi klucz do wydajnego wykorzystania ukrytej wiedzy w organizacji. Ludzie pracują w jednym szeregu z inteligentnymi maszynami udostępniającymi informacje wymagane do podjęcia właściwych działań we właściwym momencie.
 3. 02 Rozbijaj architekturę silosową
 4. Pakiet Intelligent Assurance & Analytics udostępnia całościowe podejście do procesów zapewniania jakości w telekomunikacji i pozwala podnieść wydajność operacyjną poprzez połączenie w jednym narzędziu IT funkcji dotychczas obłsugiwanych w odizolowanych systemach informatycznych.
 5. 03 Skracaj czas potrzebny na naprawy awarii
 6. Inteligentna analiza przyczyn głównych i wpływu problemów pozwala znacznie skrócić średni czas naprawy (ang. Mean Time To Repair, MTTR), zoptymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów i zwiększyć zadowolenie klientów.
 7. 04 Wprowadź zarządzanie oparte na jasko zdefiniowanych regułach
 8. Dzięki ujednoliconej konfiguracji wszystkich procesów zapewniania jakości w telekomunikacji można skupić się na definiowaniu strategii, zamiast marnować czas na powtarzalne zadania operacyjne.

Wprowadź AIOps w organizacji i przygotuj się na technologię 5G

Analiza stanowi klucz do wydajnego wykorzystania ukrytej wiedzy w organizacji. Ludzie pracują w jednym szeregu z inteligentnymi maszynami udostępniającymi informacje wymagane do podjęcia właściwych działań we właściwym momencie.

Rozbijaj architekturę silosową

Pakiet Intelligent Assurance & Analytics udostępnia całościowe podejście do procesów zapewniania jakości w telekomunikacji i pozwala podnieść wydajność operacyjną poprzez połączenie w jednym narzędziu IT funkcji dotychczas obłsugiwanych w odizolowanych systemach informatycznych.

Skracaj czas potrzebny na naprawy awarii

Inteligentna analiza przyczyn głównych i wpływu problemów pozwala znacznie skrócić średni czas naprawy (ang. Mean Time To Repair, MTTR), zoptymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów i zwiększyć zadowolenie klientów.

Wprowadź zarządzanie oparte na jasko zdefiniowanych regułach

Dzięki ujednoliconej konfiguracji wszystkich procesów zapewniania jakości w telekomunikacji można skupić się na definiowaniu strategii, zamiast marnować czas na powtarzalne zadania operacyjne.

Produkt zawiera następujące elementy:

Efficient Delivery of Global NFV-based Network Services for Enterprises all over the World

Obejrzyj video Comarch & ngena!


Może Cię również zainteresować:

Produkty i rozwiązania BSS

Dowiedz się więcej >>

Produkty i rozwiązania OSS

Dowiedz się więcej >>

Usługi dla telekomunikacji

Dowiedz się więcej >>

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

  Zobacz wszystkie materiały

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.