Intelligent Assurance & Analytics

Umów się na darmową prezentację demo rozwiązania Intelligent Assurance

 

Zamów demo

 

Dynamiczny rozwój branży telekomunikacyjnej w ostatnich latach zmusił operatorów sieci do ponownego przemyślenia sposobu, w jaki projektują swoje ekosystemy i swojego podejścia działalności w zakresie zapewniania usług telekomunikacyjnych.

Internet rzeczy (IoT) i 5G przyniosły nowe możliwości oraz technologiczne wyzwania w obszarze inteligentnego zapewniania jakości systemów OSS. Zwłaszcza, gdy dostawcy usług komunikacyjnych (CSP) żonglują ograniczonymi zasobami ludzkimi,  zwiększającym się zapotrzebowaniem na analizy w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania niskich opóźnień, presją konkurentów do wprowadzania automatyzacji i koniecznością optymalizacji ekosystemowych silosów, które stały się nieporęczne, słabo zintegrowane i opierane są na ręcznych procesach.

 

Comarch Integrated Assurance – krok w kierunku automatyzacji zarządzania siecią i usługami

Typowe środowiska OSS rozwijały się przez kilka lat poprzez przejęcia nowych firm, wprowadzanie nowych technologii oraz ewolucję struktury organizacyjnej. Skutkowało to bardzo często zestawem oddzielnych silosów połączonych za pomocą nieefektywnych procesów ręcznych. Duża złożoność takich środowisk blokuje automatyzację, która jest podstawowym warunkiem bezdotykowego zarządzania siecią i usługami (zero-touch network and service management). Wraz z wprowadzeniem technologii 5G i wirtualizacji, nadszedł czas, aby przyjąć holistyczne podejście do zapewniania jakości usług także w kontekście zapewniania jakości systemów OSS. System Comarch Next Generation Service Assurance (NGSA) przekształcił tradycyjne sieciowe zarządzanie awariami w rozwiązanie zapewniające jakość w telekomunikacji, biorąc pod uwagę kontekst zasobów, usług i klienta, a także zaczął przełamywać silosy. Utorowało to również drogę do jeszcze bardziej kompleksowego podejścia, zapewnianego przez Comarch Integrated Assurance (IA), z wbudowanym wsparciem dla kompleksowych procesów zapewniania, takich jak zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami i zarządzanie zmianami, zgodnie z definicją ITIL®. Rozwiązanie Comarch jest w stanie zarządzać usługami cyfrowymi w oparciu o złożone łańcuchy wartości oraz agregować informacje z systemów partnerów oraz sieci konwergentnych, w tym infrastruktury IT oraz domen dostępu stacjonarnego, mobilnego i kablowego.

Rozwiązanie Integrated OSS Assurance dostarcza proaktywności i znacznie skraca średni czas naprawy (MTTR) dzięki automatyzacji. Jest ona możliwa za sprawą ścisłej integracji tradycyjnie samodzielnych aplikacji, takich jak zarządzanie usterkami (fault management), zarządzanie problemami serwisowymi (service problem management), zarządzanie testami zasobów i usług (resource & service test management), zarządzanie wydajnością zasobów i usług (resource & service performance management), zarządzanie jakością usług (service quality management) oraz kontrolę zapewnienia usług (service assurance control), zgodnie z definicją TAM. Zawarte w systemie wykorzystanie modelu usług oraz topologii sieci jest kluczowym czynnikiem różnicującym, umożliwiającym systemowi uwzględnienie rozmaitych wymagań, jakie usługi mogą posiadać w stosunku do sieci bazowej, oraz dokładne obliczenie i przewidywanie wpływu na obsługę klienta. Wszystkie produkty w ramach Comarch IA wspierają Open API, dzięki czemu możesz łatwo dostosować system i dopasować go do istniejącego środowiska.

Korzyści z wdrożenia Comarch Integrated Assurance do automatyzacji zarządzania siecią i usługami:

Krok w kierunku zarządzania bezdotykowego (zero-touch management)

Skorzystaj z kompleksowych danych, aby zautomatyzować analizę pierwotnych przyczyn oraz skutków w sposób międzydomenowy.

Zmniejszenie kosztów utrzymania

Zautomatyzuj procesy biznesowe dzięki wydajnemu przetwarzaniu zdarzeń, biorąc pod uwagę kwestie zasobów, usług i klientów.

Wdrożenie paradygmatu BizDevOps do organizacji
 

Wykorzystaj doświadczenie swoich inżynierów w najbardziej efektywny sposób, aby rozwinąć swój biznes telekomunikacyjny.

Przełamanie silosów i przeniesienie do aplikacji chmurowych z otwartymi interfejsami API

Wdróż paradygmat konwergencji sieci oraz usług w swoich zespołach operacyjnych i zintegruj produkt Comarch ze swoim środowiskiem za pośrednictwem otwartego API lub ulepsz go o nasze inne systemy (takie jak Comarch Field Workforce Management).

Sprawdź sam, jak sztuczna inteligencja może przenieść zarządzanie jakością usług telekomunikacyjnych na wyższy poziom!

Comarch Intelligent Assurance & Analytics: kluczowy element Comarch Intelligent OSS

Rosnąca złożoność ekosystemu sieci komunikacyjnej, wprowadzona przez Internet rzeczy (IoT) i 5G, a także ograniczone zasoby ludzkie i potrzeba analizy w czasie rzeczywistym, gwarantująca niskie opóźnienia, wywierają ogromny nacisk na sieci telekomunikacyjne i systemy zapewnienia jakości usług. Ręczne przetwarzanie zdarzeń takich jak alarmy, incydenty i problemy nie jest już możliwe. Zasoby ludzkie powinny koncentrować się na rozwiązywaniu problemów strategicznych i taktycznych poprzez definiowanie polityk, a pracę operacyjną pozostawić platformom AIOps, zgodnie z definicją Gartner.

Comarch Intelligent Assurance & Analytics (IA&A) wyewoluował z linii produktów Comarch Integrated Assurance, która jest dobrze znana i akceptowana przez firmy telekomunikacyjne na całym świecie. Integrated Assurance stało się inteligentnym rozwiązaniem zapewniającym jakość OSS poprzez rozszerzenie go o system OSS/BSS Data Analytics, wykonujący analizę dużych zbiorów danych, moduł sztucznej inteligencji (SI) wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego do wdrażania konserwacji predykcyjnej oraz gromadzenie wiedzy do automatycznego zbioru najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów z siecią oraz usługami. Dzięki tym rozszerzeniom, nasze inteligentne rozwiązanie do zapewniania jakości jest najlepszym pakietem do realizacji koncepcji AIOps, która rewolucjonizuje sieci telekomunikacyjne i zapewnianie usług.

Comarch IA&A jest częścią Comarch OSS, który wspiera kompleksową orkiestrację hybrydowej, fizycznej oraz zwirtualizowanej sieci, i jest jednym z filarów szerokiej strategii Comarch polegającej na wdrożeniu sztucznej inteligencji w produkty.

Human as a decision maker (strategy and tactic) operations for machines
Intelligent Assurance

Korzyści z wdrożenia produktu Comarch Intelligent Assurance & Analytics:

Wdrożenie AIOps w organizacji i gotowość na 5G

Inteligencja to klucz do efektywnego wykorzystania wiedzy ukrytej w Twojej organizacji. Ludzie pracując ramię w ramię z inteligentnymi maszynami, dostarczają informacji niezbędnych do wykonania odpowiednich działań we właściwym czasie.

Rozbicie silosów

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) gwarantuje holistyczne podejście do procesów zapewnienia jakości w telekomunikacji i przełamuje tradycyjne silosy, które zmniejszają Twoją wydajność operacyjną.

Skrócenie średniego czasu naprawy

Inteligentna analiza przyczyn źródłowych i wpływu znacząco obniża MTTR, optymalizując wykorzystanie cennych zasobów i zwiększając satysfakcję klienta.

Zarządzanie oparte na strategii

Dzięki ujednoliconej konfiguracji wszystkich procesów zapewniania jakości usług telekomunikacyjnych, możesz skupić się na definiowaniu strategii zamiast wykonywania powtarzalnych zadań operacyjnych.

Sprawdź produkt Comarch Intelligent Assurance & Analytics w użyciu. Przeczytaj referencje Klientów:

LG U+ logo
LG U+ (Korea Południowa)

Uruchomienie pierwszej na świecie sieci 5G, z pomocą produktów Comarch z gamy Operations Support Systems oraz Intelligent Assurance & Analytics

Arqiva logo
Arqiva (Wielka Brytania)

Wsparcie w procesie rozwoju inteligentnych usług pomiarowych (smart metering) nowej generacji dzięki Comarch OSS oraz Managed Services

Vodafone logo
Vodafone Germany

Comarch Integrated Assurance & Analytics dla sieci i usług komórkowych, stacjonarnych i kablowych firmy Vodafone Germany, łącznie ze spółką Vodafone Kabel Deutschland

Telefónica logo
Telefónica O2 Deutschland

Lepsza kontrola nad operacjami sieciowymi dzięki systemowi OSS do konfiguracji sieci transportowej i zarządzania nią oraz mediacji OSS obsługującej procesy zarządzania usterkami sieciowymi (fault management) i wydajnością sieci (performance management)

T-Mobile logo
T-Mobile Polska

Pełna automatyzacja zadań związanych z zarządzaniem usterkami sieciowymi, w tym ich korelacja oraz obsługa zgłoszeń serwisowych (trouble ticket)

Mwingz logo
MWingz (Belgia)

Pomoc MWingz w zostaniu pierwszą współdzieloną siecią w Belgii, poprzez dostarczenie systemu operacyjnego i zarządzającego w modelu SaaS.

Orange logo
Orange Polska

Wsparcie wdrożenia i rozwoju FTTH (Fiber to the Home) na terenie całego kraju poprzez dostarczenie systemu OSS.

Notka prasowa

Optymalizacja zarządzania usługami realizowanymi w terenie, dla sieci pokrywającej ponad 300 000 kilometrów kwadratowych i obsługującej ponad 20 milionów abonentów

450connect logo
450connect (Niemcy)

Dostarczenie firmie dopasowanego systemu BSS/OSS z wyłącznym przydziałem pasma 450 MHz w Niemczech.

Rozwiązanie Comarch Intelligent Assurance & Analytics dla telekomunikacji składa się z:

Jak sztuczna inteligencja pomaga operatorom optymalizować koszty

Zobacz nasze wideo!

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Assurance, mogą spodobać Ci się także:

Produkty i rozwiązania BSS

Dowiedz się więcej

Produkty i rozwiązania OSS

Dowiedz się więcej

Usługi dla telekomunikacji

Dowiedz się więcej

Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem jakością usług telekomunikacyjnych!

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza