Intelligent Assurance & Analytics

Umów się na darmową prezentację demo rozwiązania Intelligent Assurance

 

Zamów demo

Wybierz rodzaj rozwiązania:

Dynamiczny rozwój branży telekomunikacyjnej w ostatnich latach zmusił operatorów sieci do ponownego przemyślenia sposobu projektowania ekosystemów i prowadzenia działalności w zakresie zapewniania jakości usług telekomunikacyjnych. Internet rzeczy (IoT) i 5G przyniosły nowe możliwości oraz wyzwania technologiczne w obszarze inteligentnego zapewniania jakości systemów OSS. Szczególnie dostawcy usług komunikacyjnych (CSP) muszą zarządzać ograniczonymi zasobami ludzkimi, zwiększającym się zapotrzebowaniem na analizy w czasie rzeczywistym, które pozwalają zredukować opóźnienia, presją konkurentów wprowadzających automatyzację oraz koniecznością optymalizacji silosów ekosystemu, które stały się niepraktyczne, słabo zintegrowane i polegają na ręcznie przeprowadzanych procesach.

Comarch Integrated Assurance –
spójna kontrola jakości usług telekomunikacyjnych

Typowe środowiska OSS rozwijają się przez lata w wyniku przejęć firm, wprowadzania nowych technologii oraz ewolucji struktury organizacyjnej. Efektem tego procesu często jest powstanie oddzielnych silosów informacyjnych połączonych za pomocą nieefektywnych procesów ręcznych. Duża złożoność takich środowisk uniemożliwia automatyzację, która jest podstawowym warunkiem bezobsługowego zarządzania siecią i usługami. Wraz z wprowadzeniem technologii 5G i wirtualizacji nadszedł czas na wdrożenie holistycznego podejścia do kontroli jakości systemów OSS. 

System Comarch Next Generation Service Assurance (NGSA) porzucił tradycyjne procedury zarządzania awariami w sieci na rzecz rozwiązania do kontroli jakości usług telekomunikacyjnych, w którym problemy rozpatrywane są z uwzględnieniem perspektywy zasobów, usług i klienta. Pozwoliło to rozpocząć proces burzenia silosów. Był to etap przejściowy, który utorował drogę do jeszcze bardziej kompleksowego podejścia, zrealizowanego w Comarch Integrated Assurance (IA). Rozwiązanie to posiada wbudowaną obsługę kompleksowych procesów zapewniania jakości, takich jak zarządzanie incydentami, problemami i zmianami zgodnie z wytycznymi ITIL®. Oprogramowanie Comarch do kontroli jakości usług telekomunikacyjnych jest w stanie zarządzać usługami cyfrowymi z uwzględnieniem złożonych łańcuchów wartości oraz gromadzić informacje z systemów partnerów oraz sieci konwergentnych, w tym infrastruktury IT oraz stacjonarnych, mobilnych i kablowych sieci dostępu.

Rozwiązanie Integrated OSS Assurance pozwala na aktywne działanie i znacznie skraca średni czas naprawy (MTTR) dzięki automatyzacji. Jest ona możliwa za sprawą ścisłej integracji tradycyjnie samodzielnych funkcji, takich jak:

  • zarządzanie awariami,
  • zarządzanie problemami z usługami,
  • zarządzanie testami zasobów i usług,
  • zarządzanie wydajnością zasobów i usług,
  • zarządzanie jakością usług,
  • kontrola dostępności usług zgodnie z wytycznymi TAM.

Wbudowane w systemie procesy wykorzystania modelu usług oraz topologii sieci są kluczowym czynnikiem odróżniającym od innych propozycji. Dzięki nim system może uwzględniać rozmaite wymagania dotyczące sieci bazowej stawiane przez usługi, a także dokładnie obliczać i przewidywać wpływ na obsługę klienta. Wszystkie produkty w ramach Comarch IA obsługują Open API, dzięki czemu można łatwo dostosować system do istniejącego środowiska.

Korzyści z wdrożenia Comarch Integrated Assurance do automatyzacji zarządzania siecią i usługami:

sdvsdv

Pierwszy krok w stronę zarządzania bezobsługowego

Wykorzystaj kompletny zestaw danych dotyczących kontroli jakości, aby zautomatyzować analizę przyczyn oraz skutków w sposób międzydomenowy.

Zmniejszenie kosztów utrzymania

Zautomatyzuj procesy biznesowe dzięki wydajnemu przetwarzaniu zdarzeń, w ramach którego problemy rozpatrywane są z perspektywy zasobów, usług i klienta.

Wdrożenie paradygmatu BizDevOps do organizacji
 

Wykorzystaj doświadczenie swoich techników w najbardziej efektywny sposób, aby rozwinąć swoją działalność telekomunikacyjną.

Zburzenie silosów informacyjnych i wdrożenie aplikacje chmurowe z otwartymi interfejsami API

Wdróż zasady konwergencji sieci i usług w swoich zespołach operacyjnych oraz zintegruj produkt Comarch ze swoim środowiskiem za pośrednictwem otwartego API lub ulepsz je, wykorzystując nasze inne systemy (takie jak Comarch Field Workforce Management).

Dostosowanie systemu do istniejącego środowiska

Wszystkie produkty zawarte w pakiecie Comarch IA obsługują interfejsy Open API, dzięki czemu możesz z łatwością dostosować swoje systemy.

Comarch Intelligent Assurance & Analytics –
nowy wymiar kontroli jakości usług telekomunikacyjnych

Rosnąca złożoność ekosystemu sieci komunikacyjnej, wprowadzona przez Internet rzeczy (IoT) i standard 5G, a także ograniczone zasoby ludzkie i potrzeba przeprowadzania analizy w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania niskich opóźnień, stanowią ogromne wyzwania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów zapewnienia jakości usług. Ręczne przetwarzanie alarmów, zdarzeń i problemów nie jest już praktycznie możliwe. Pracownicy powinni koncentrować się na rozwiązywaniu problemów strategicznych i taktycznych poprzez definiowanie polityk procesów, a pracę operacyjną pozostawić platformom AIOps, zgodnie z definicją Gartner.

Rozwiązanie Comarch Intelligent Assurance & Analytics (IA&A) wyewoluowało z globalnie znanej i cenionej przez firmy telekomunikacyjne linii produktów Comarch Integrated Assurance. System Integrated Assurance został przekształcony w inteligentne rozwiązanie do kontroli jakości systemów OSS dzięki dodaniu modułu OSS/BSS Data Analytics, odpowiedzialnego za analizę dużych zbiorów danych, modułu sztucznej inteligencji wykorzystującego algorytmy uczenia maszynowego do przeprowadzania konserwacji prewencyjnej oraz dzięki gromadzeniu wiedzy i automatycznemu tworzeniu zbioru najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów z siecią i usługami. Rozszerzenia te sprawiają, że nasze inteligentne rozwiązanie do zapewniania jakości jest najlepszym pakietem do wdrażania koncepcji AIOps, która rewolucjonizuje proces kontroli jakości sieci i usług telekomunikacyjnych.

Comarch IA&A jest częścią większego systemu Comarch OSS, który obsługuje kompleksową orkiestrację hybrydowych, fizycznych oraz zwirtualizowanych sieci i stanowi jeden z filarów prowadzonej na szeroką skalę strategii Comarch polegającej na wkomponowywaniu sztucznej inteligencji w nasze produkty.

Człowiek jako podmiot podejmujący decyzje (strategiczne i taktyczne) w sprawie działania maszyn
Intelligent Assurance

Korzyści zapewniane przez Comarch Intelligent Assurance & Analytics

Zapotrzebowanie na kontrolę jakości usług w branży telekomunikacyjnej rośnie coraz szybciej. Aby za nim nadążyć, potrzebujesz innowacyjnych rozwiązań. Co możesz osiągnąć, korzystając z Comarch Intelligent Assurance and Analytics?

Wdrożenie AIOps w organizacji i gotowość na 5G

Sztuczna inteligencja to klucz do efektywnego wykorzystania wiedzy ukrytej w Twojej organizacji. Współpraca ludzi z inteligentnymi maszynami dostarcza informacji niezbędnych do wykonania odpowiednich działań we właściwym czasie.

Zburzenie silosów

Wykorzystanie sztucznej inteligencji gwarantuje holistyczne podejście do procesów zapewniania jakości w branży telekomunikacyjnej i pozwala zburzyć tradycyjne silosy informacyjne, które zmniejszają wydajność działań.

Skrócenie średniego czasu naprawy

Inteligentna analiza przyczyn i wpływu znacząco obniża MTTR, co prowadzi do optymalizacji wykorzystania cennych zasobów i zwiększenia satysfakcji klienta.

Zarządzanie oparte na politykach procesów

Dzięki ujednoliconej konfiguracji wszystkich procesów zapewniania jakości usług telekomunikacyjnych możesz skupić się na definiowaniu strategii zamiast wykonywaniu powtarzalnych zadań operacyjnych.

Comarch AI-powered Assurance – 
możliwości AI/ML w branży telekomunikacyjnej

Dotychczasowe metody automatyzacji wymagały dużych nakładów pracy w celu zapewnienia aktualności rozwiązań (na przykład w przypadku metod opartych na wstępnie zdefiniowanych zasadach). Przeprowadzanie aktualizacji również wymagało dużego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Wprowadzenie do tego procesu sztucznej inteligencji (SI) w branży telekomunikacyjnej pozwala operatorom realizować takie same cele przy znacznie mniejszych nakładach pracy ludzi.

System firmy Comarch, wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego (ML), składa się z uniwersalnych modułów funkcjonalnych, z których można zbudować rozwiązanie dostosowane do potrzeb dostawców usług telekomunikacyjnych. System ten umożliwia aktywne podejmowanie działań, a także oferuje uzupełniający zestaw funkcji opartych na uczeniu maszynowym, które ułatwiają generowanie prognoz, analizowanie trendów, korelowanie zdarzeń, odkrywanie i analizowanie przyczyn problemów oraz wdrażanie mechanizmów rekomendacji. Dzięki temu tworzy elastyczne środowisko umożliwiające konserwację prewencyjną w oparciu o SI oraz stale aktualizowane dane historyczne przechowywane w bazie wiedzy systemu.

System Comarch AI-powered Assurance oferuje takie funkcje jak automatyczne rozpoznawanie sytuacji, automatyczne tworzenie punktu porównania i wykrywanie anomalii, automatyczne wykrywanie problemów oraz automatyczne rekomendacje, które pozwalają na kompleksowe identyfikowanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

Korzyści płynące z SI dla branży telekomunikacyjnej — Comarch AI-powered Assurance:

Korzystanie z systemów opartych na SI to duże wyzwanie dla firm telekomunikacyjnych, ale ich odpowiednie zastosowanie może przynieść wiele korzyści. Korzystając z Comarch AI-powered Assurance, Twoja firma może:

Zautomatyzować i usprawnić proces pozyskiwania, udostępniania i wykorzystywania wiedzy

System nieustannie gromadzi i aktualizuje dane, a także analizuje i nadaje priorytety wszystkim informacjom. Centralne repozytorium umożliwia podejmowanie najlepszych możliwych decyzji. Firma jest właścicielem wiedzy, a odpowiedni pracownicy zawsze mają do niej dostęp.

Zredukować ryzyko związane z wprowadzaniem niestandardowych usprawnień i modernizacją sieci

Modułowy charakter produktu Comarch oznacza, że te same funkcje AI/ML można wdrożyć wiele razy w różnych sektorach, dzięki czemu możesz zbudować niestandardowy system, który wspiera Twoje działania w obszarze kontroli jakości.

Zoptymalizować sieć, skrócić czas reakcji, zredukować koszty oraz zwiększyć poziom zadowolenia klientów

Comarch AI-powered Assurance zapewnia stale aktualizowany, kompletny widok sieci oraz podejmowanych działań i ich skutków. Pozwala to dynamicznie optymalizować i szybciej reagować na zmiany, zapotrzebowanie i problemy. Efektem jest zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz znaczny wzrost satysfakcji klientów.

Przygotować sieć na 5G i kolejne standardy

Wbudowane algorytmy AI/ML oraz dynamiczna baza wiedzy pozwalają w sposób elastyczny monitorować i optymalizować sieć, a także tworzą warunki do wprowadzania innowacji i rozwoju nowych zastosowań na podstawie wschodzących technologii bez zwiększania kosztów operacyjnych.

Przykłady zastosowania Comarch Intelligent Assurance & Analytics. Przeczytaj referencje klientów:

LG U+ logo
LG U+ (Korea Południowa)

Uruchomienie pierwszej na świecie sieci 5G, z pomocą produktów Comarch z gamy Operations Support Systems oraz Intelligent Assurance & Analytics

Arqiva logo
Arqiva (Wielka Brytania)

Wsparcie w procesie rozwoju inteligentnych usług pomiarowych (smart metering) nowej generacji dzięki Comarch OSS oraz Managed Services

Vodafone logo
Vodafone Germany

Comarch Integrated Assurance & Analytics dla sieci i usług komórkowych, stacjonarnych i kablowych firmy Vodafone Germany, łącznie ze spółką Vodafone Kabel Deutschland

Telefónica logo
Telefónica O2 Deutschland

Lepsza kontrola nad operacjami sieciowymi dzięki systemowi OSS do konfiguracji sieci transportowej i zarządzania nią oraz mediacji OSS obsługującej procesy zarządzania usterkami sieciowymi (fault management) i wydajnością sieci (performance management)

T-Mobile logo
T-Mobile Polska

Pełna automatyzacja zadań związanych z zarządzaniem usterkami sieciowymi, w tym ich korelacja oraz obsługa zgłoszeń serwisowych (trouble ticket)

Mwingz logo
MWingz (Belgia)

Pomoc MWingz w zostaniu pierwszą współdzieloną siecią w Belgii, poprzez dostarczenie systemu operacyjnego i zarządzającego w modelu SaaS.

Orange logo
Orange Polska

Wsparcie wdrożenia i rozwoju FTTH (Fiber to the Home) na terenie całego kraju poprzez dostarczenie systemu OSS.

Notka prasowa

Optymalizacja zarządzania usługami realizowanymi w terenie, dla sieci pokrywającej ponad 300 000 kilometrów kwadratowych i obsługującej ponad 20 milionów abonentów

450connect logo
450connect (Niemcy)

Dostarczenie firmie dopasowanego systemu BSS/OSS z wyłącznym przydziałem pasma 450 MHz w Niemczech.

Jak sztuczna inteligencja pomaga operatorom optymalizować koszty

Zobacz nasze wideo!

Rozwiązanie Comarch Intelligent Assurance & Analytics dla telekomunikacji składa się z:

Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem jakością usług telekomunikacyjnych!

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza