Intelligent Assurance & Analytics

Umów się na darmową prezentację demo rozwiązania Intelligent Assurance

 

Zamów demo

Rozwój branży telekomunikacyjnej, jaki nastąpił w ostatnich latach, zmusił operatorów sieci do wypracowania nowej strategii projektowania ekosystemów i wdrożenia podejścia, w którego centrum jest zapewnianie wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych.

Z Internetem rzeczy (IoT) i technologią 5G wiążą się nowe możliwości, ale także nowe wyzwania w zapewnianiu jakości systemów wsparcia operacyjnego (OSS). Na rynku przechodzącym radykalną cyfrową transformację usługodawcy telekomunikacyjni zmagają się z rosnącą ilością usług i zbyt małą liczbą pracowników do ich obsługi, zwiększającym się zapotrzebowaniem na analizę danych w czasie rzeczywistym, presją ze strony graczy OTT (Over-The-Top), którzy szybko automatyzują swoje platformy, oraz potrzebą usprawnienia słabo zintegrowanych rozwiązań zbudowanych na niewydolnej architekturze silosowej.

Produkt Integrated Assurance – kompleksowe zarządzanie jakością usług telekomunikacyjnych

Typowe środowiska systemów wsparcia operacyjnego (OSS) w firmach telekomunikacyjnych powstały w wyniku wieloletniego rozwoju, w tym łączenia czy przejęć firm, wprowadzania nowych technologii i stopniowej ewolucji struktur organizacyjnych. Bardzo często skutkiem takiego rozwoju są zestawy odizolowanych systemów IT połączonych przez niewydajne procesy manualne. Wysoka złożoność takich środowisk IT uniemożliwia automatyzację, która jest wymagana do wprowadzenia bezobsługowego zarządzania usługami i siecią, koniecznego w świecie usług cyfrowych i technologii, takich jak 5G czy wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV). Nadszedł czas na zastosowanie holistycznego podejścia do zapewnienia wysokiej jakości usług, z pomocą narzędzi typu integrated assurance.

System ewoluował z platformy Comarch Next Generation Service Assurance (NGSA), która przekształciła tradycyjne, skoncentrowane na elementach infrastruktury zarządzanie awariami sieciowymi w kompleksowe zapewnienie wysokiej jakości usług w telekomunikacji, które uwzględnia perspektywy zasobów sieciowych, usług i klientów. To z kolei umożliwiło przystąpienie do rozbijania „silosów” IT oraz przetarło szlak dla jeszcze bardziej wszechstronnego podejścia realizowanego za pomocą rozwiązania Comarch Integrated Assurance (IA), które obejmuje wbudowaną obsługę kompleksowych procesów zapewniania jakości usług, takich jak zarządzanie incydentami, problemami i zmianami, zgodnie z definicjami ITIL.

Produkt firmy Comarch do zarządzania jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, umożliwia zarządzanie usługami cyfrowymi w ramach złożonych łańcuchów wartości oraz agregowanie informacji z systemów partnerów i sieci konwergentnych (obejmujących infrastrukturę informatyczną oraz sieci dostępu stacjonarnego, mobilnego i kablowego).

Comarch Integrated Assurance pozwala na wprowadzenie wyprzedzających działań naprawczych i znaczne skrócenie średniego czasu naprawy awarii (mean time to repair - MTTR). Jest to możliwe, dzięki automatyzacji i ścisłej integracji funkcji, które dotychczas były zarządzane z pomocą wielu osobnych narzędzi IT: zarządzania awariami sieciowymi i problemami dotyczącymi poszczególnych usług, testowania zasobów i usług, zarządzania wydajnością zasobów i usług, jak również jakością usług.

Kluczowym wyróżnikiem zintegrowanej platformy Comarch do zarządzania jakością usług telekomunikacyjnych jest wbudowane wykorzystanie modelu usług i topologii sieciowej, które umożliwia systemowi uwzględnianie różnych wymagań usług wobec sieci bazowej oraz dokładne obliczanie i prognozowanie wpływu zdarzeń sieciowych na jakość usługi po stronie klienta. Wszystkie produkty wchodzące w skład Comarch Integrated Assurance obsługują interfejs Open API, dzięki czemu można łatwo dostosować system i dopasować jego moduły, i funkcje do własnego, już istniejącego środowiska IT.

Korzyści z wdrożenia produktu do zarządzania jakością usług telekomunikacyjnych - Integrated Assurance:

Automatyczne wykrywanie przyczyn awarii sieciowych

Wykorzystaj kompleksowe dane z systemów zarządzania jakością usług (service assurance) do automatycznej analizy przyczyn awarii i ich skutków, w każdej domenie sieci.

Obniżenie kosztów zarządzania jakością sieci i usług dzięki automatyzacji

W sposób wydajny i kompleksowy przetwarzaj zdarzenia sieciowe, uwzględniając perspektywy dotyczące zasobów, usług i klientów, co umożliwi automatyzację procesów biznesowych.

Możliwość wdrożenia paradygmatu BizDevOps w ramach firmy

Wprowadź w swojej organizacji paradygmat BizDevOps, by maksymalnie wykorzystać doświadczenie inżynierów w celu rozwoju biznesu.
 
 
 
 

Łatwa integracja ze środowiskiem IT dzięki Open API

Wdrażaj koncepcję konwergencji sieci i usług telekomunikacyjnych w ramach zespołów operacyjnych, i zintegruj system Comarch Integrated Assurance z własnym środowiskiem IT, za pośrednictwem interfejsu Open API. Oprogramowanie może być również rozbudowane z pomocą innych modułów Comarch (na przykład z użyciem systemu do zarządzania technikami w terenie, Comarch Field Service Management).

Sprawdź sam, jak sztuczna inteligencja może przenieść zarządzanie jakością usług telekomunikacyjnych na wyższy poziom!

Produkt Intelligent Assurance & Analytics – zarządzanie jakością usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI)

Rosnąca złożoność ekosystemu sieci komunikacyjnych, będąca wynikiem pojawienia się Internetu rzeczy i technologii 5G, oraz konieczność godzenia problemu niewystarczającej ilości pracowników z potrzebą monitorowania stanu sieci w czasie rzeczywistym, skutkują popytem na rozwiązania zapewniające wysoką jakość usług i sieci telekomunikacyjnych. Ręczne przetwarzanie alarmów i innego rodzaju problemów sieciowych w nowej rzeczywistości nie jest już możliwe – przy obecnym stopniu rozwoju sieci i usług, konieczna jest automatyzacja ich obsługi. Dzięki temu pracownicy operatora telekomunikacyjnego skupić się mogą na rozwiązywaniu problemów strategicznych i taktycznych przez definiowanie reguł, pozostawiając pracę operacyjną platformom AIOps (zgodnie z definicją firmy Gartner).

Pakiet Comarch Intelligent Assurance & Analytics (IA&A) wyewoluował z linii produktów Comarch Integrated Assurance, wykorzystywanej do zarządzania jakością usług przez operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Produkt Integrated Assurance stał się prawdziwie inteligentny dzięki rozszerzeniu go o funkcje analizy danych OSS/BSS, umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych, moduł sztucznej inteligencji wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego w celu umożliwienia konserwacji predykcyjnej, a także funkcje automatycznego gromadzenia wiedzy na temat dobrych praktyk w zapobieganiu i przeciwdziałaniu problemom i incydentom sieciowym. Te rozszerzenia czynią Comarch IA&A najlepszym pakietem do realizacji idei AIOps, która rewolucjonizuje zarządzanie jakością usług i sieci telekomunikacyjnych.

Comarch IA&A jest częścią gamy produktów Comarch OSS, która obsługuje kompleksową orkiestrację sieci hybrydowych (złożonych z elementów fizycznych oraz zwirtualizowanych) i stanowi jeden z filarów szerokiej strategii firmy Comarch dotyczącej osadzania sztucznej inteligencji we wszystkich produktach.

Human as a decision maker (strategy and tactic) operations for machines

Korzyści z wdrożenia produktu do zarządzania jakością usług z zastosowaniem AI - Intelligent Assurance & Analytics:

Wdrożenie koncepcji AIOps w telekomunikacji– gotowość na technologię 5G

Dzięki analizie danych możesz odkryć pełnię wiedzy zgromadzonej w Twojej organizacji. W ramach koncepcji AIOps ludzie pracują w jednym szeregu z inteligentnymi maszynami udostępniającymi informacje wymagane do podjęcia właściwych działań we właściwym momencie.

Parasolowy system zarządzania jakością usług w telekomunikacji

System Intelligent Assurance & Analytics udostępnia całościowe podejście do procesów zarządzania jakością usług w telekomunikacji i pozwala podnieść wydajność operacyjną poprzez połączenie w jednym narzędziu IT funkcji dotychczas obsługiwanych w kilku odizolowanych systemach informatycznych.

Skrócenie czasu potrzebnego na naprawę awarii w sieci telekomunikacyjnej

Znacząco skróć średni czas naprawy (ang. Mean Time To Repair, MTTR), zoptymalizuj wykorzystanie ograniczonych zasobów i zwiększ zadowolenie klientów, dzięki inteligentnej analizie przyczyn i skutków problemów z infrastrukturą sieciową.

Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, dzięki automatyzacji

Dzięki ujednoliconej konfiguracji wszystkich procesów związanych z zarządzaniem jakością usług możesz skupić się na definiowaniu strategii biznesowej, zamiast marnować czas na powtarzalne zadania operacyjne.
 

Produkt zawiera następujące elementy:

Sprawdź produkt Comarch Intelligent Assurance & Analytics w użyciu. Przeczytaj Referencje Klientów:

  Kompleksowe rozwiązanie do obsługi globalnych usług VPN dla przedsiębiorstw

  Zobacz wideo Comarch & ngena!


  Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Assurance, mogą spodobać Ci się także:

  Produkty i rozwiązania BSS

  Dowiedz się więcej >>

  Produkty i rozwiązania OSS

  Dowiedz się więcej >>

  Usługi dla telekomunikacji

  Dowiedz się więcej >>

  Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem jakością usług telekomunikacyjnych:

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.