Intelligent Assurance & Analytics

Rozwój środowiska branży telekomunikacyjnej, jaki nastąpił w ostatnich latach, zmusił operatorów sieci do wypracowania nowej strategii projektowania ekosystemów i podejścia uwzględniającego zapewnianie jakości usług telekomunikacyjnych.

Z Internetem rzeczy (IoT, Internet of Things) i technologią 5G wiążą się nowe możliwości, ale także nowe wyzwania w zapewnianiu jakości systemów OSS. Na rynku przechodzącym radykalną cyfrową transformację usługodawcy telekomunikacyjni zmagają się ze rosnącą ilością usług i zbyt małą liczbą pracowników do ich obsługi, zwiększającym się zapotrzebowaniem na analizę w czasie rzeczywistym, presją ze strony graczy OTT (Over-The-Top), którzy szybko automatyzują swoje platformy, oraz potrzebą usprawnienia słabo zintegrowanych rozwiązań zbudowanych na niewydolnej architekturze silosowej.

Rozwiązanie Integrated Assurance

Typowe środowiska OSS powstały w wyniku wieloletniego rozwoju: nabywania nowych firm, wprowadzania nowych technologii i stopniowego przekształcania struktury organizacyjnej. Bardzo często skutkiem takiego rozwoju są zestawy odizolowanych rozwiązań połączonych przez niewydajne procesy ręczne. Wysoka złożoność takiego środowiska uniemożliwia automatyzację, która jest wymagana do wprowadzenia bezobsługowego zarządzania usługami i siecią. Wraz z wprowadzeniem technologii 5G i wirtualizacji nadszedł najlepszy moment na zastosowanie całościowego podejścia do zapewniania jakości przez wdrożenie rozwiązania Integrated Assurance. Rozwiązanie Comarch Next Generation Service Assurance (NGSA) przekształciło tradycyjne, skoncentrowane na sieci zarządzanie awariami w rozwiązanie do zapewniania jakości w telekomunikacji z uwzględnieniem perspektyw dotyczących zasobów, usług i klientów i umożliwiło przystąpienie do rozbijania odizolowanych rozwiązań. Przetarło też szlak dla jeszcze bardziej wszechstronnego podejścia realizowanego za pomocą rozwiązania Comarch Integrated Assurance (IA), które obejmuje osadzoną obsługę kompleksowych procesów zapewniania jakości, takich jak zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami i zarządzanie zmianami, zgodnie z definicjami ITIL. Rozwiązanie firmy Comarch do zapewniania jakości usług dla telekomunikacji umożliwia zarządzanie usługami cyfrowymi na podstawie złożonych łańcuchów wartości oraz agregowanie informacji z systemów partnerów i sieci konwergentnych, obejmujących infrastrukturę informatyczną oraz środowiska dostępu stacjonarnego, mobilnego i kablowego.

Rozwiązanie Integrated Assurance pozwala na działanie z wyprzedzeniem i znaczne skrócenie średniego czasu naprawy (MTTR) dzięki automatyzacji umożliwionej przez ścisłą integrację aplikacji tradycyjnie autonomicznych, takich jak zarządzanie awariami, zarządzanie problemami dotyczącymi usług, zarządzanie testowaniem zasobów i usług, zarządzanie wydajnością zasobów i usług, zarządzanie jakością usług oraz sterowanie zapewnianiem jakości usług zgodnie z definicją eTAM. To osadzone wykorzystywanie modelu usług i topologii sieciowej jest kluczowym wyróżnikiem, który umożliwia systemowi uwzględnianie różnych wymagań usług wobec sieci bazowej oraz dokładne obliczanie i prognozowanie wpływu na obsługę klienta. Wszystkie produkty wchodzące w skład Comarch IA obsługują interfejs Open API, dzięki czemu można łatwo dostosować to rozwiązanie i dopasować je do własnego, już istniejącego środowiska.

Korzyści z rozwiązania Integrated Assurance:

 1. 01 Wykonaj pierwszy krok w kierunku zarządzania bezobsługowego
 2. Wszechstronne dane kompleksowego zapewniania jakości można wykorzystać do zautomatyzowania analizy przyczyn głównych i wpływu problemów z uwzględnieniem wielu obszarów technologicznych.
 3. 02 Obniżaj koszty konserwacji
 4. Wydajne kompleksowe przetwarzanie zdarzeń uwzględniające perspektywy dotyczące zasobów, usług i klientów umożliwia automatyzację procesów biznesowych.
 5. 03 Wprowadź w swojej organizacji paradygmat BizDevOps
 6. Pozwala to na najwydajniejsze wykorzystanie doświadczenia inżynierów organizacji w celu rozwijania działalności telekomunikacyjnej.
 7. 04 Rozbijaj architekturę silosową i przeprowadź migrację do aplikacji chmurowych za pomocą interfejsów Open API
 8. W zespołach operacyjnych można wdrożyć paradygmat konwergencji sieci oraz usług i zintegrować rozwiązanie firmy Comarch z własnym środowiskiem za pośrednictwem interfejsu Open API lub rozbudować je za pomocą innych produktów firmy Comarch w przyszłości (na przykład Comarch FSM Workforce Management).

Wykonaj pierwszy krok w kierunku zarządzania bezobsługowego

Wszechstronne dane kompleksowego zapewniania jakości można wykorzystać do zautomatyzowania analizy przyczyn głównych i wpływu problemów z uwzględnieniem wielu obszarów technologicznych.

Obniżaj koszty konserwacji

Wydajne kompleksowe przetwarzanie zdarzeń uwzględniające perspektywy dotyczące zasobów, usług i klientów umożliwia automatyzację procesów biznesowych.

Wprowadź w swojej organizacji paradygmat BizDevOps

Pozwala to na najwydajniejsze wykorzystanie doświadczenia inżynierów organizacji w celu rozwijania działalności telekomunikacyjnej.

Rozbijaj architekturę silosową i przeprowadź migrację do aplikacji chmurowych za pomocą interfejsów Open API

W zespołach operacyjnych można wdrożyć paradygmat konwergencji sieci oraz usług i zintegrować rozwiązanie firmy Comarch z własnym środowiskiem za pośrednictwem interfejsu Open API lub rozbudować je za pomocą innych produktów firmy Comarch w przyszłości (na przykład Comarch FSM Workforce Management).

Rozwiązanie Intelligent Assurance & Analytics

Rosnąca złożoność ekosystemu sieci komunikacyjnych, będąca wynikiem pojawienia się Internetu rzeczy i technologii 5G, oraz konieczność godzenia problemu niewystarczającej ilości pracowników z potrzebą zapewniania monitorowania stanu sieci w czasie rzeczywistym, skutkują wyjątkowym naciskiem na szukanie rozwiązań zapewniania jakości usług i sieci telekomunikacyjnych. Ręczne przetwarzanie alarmów i innego rodzaju problemów z siecią nie jest już możliwe. Pracownicy powinni skupić się na rozwiązywaniu problemów strategicznych i taktycznych przez definiowanie zasad, pozostawiając pracę operacyjną platformom AIOps (zgodnie z definicją firmy Gartner).

Pakiet Comarch Intelligent Assurance & Analytics (IA&A) wyewoluował z linii produktów Comarch Integrated Assurance, która jest dobrze znana i została przyjęta przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne na całym świecie. Rozwiązanie Integrated Assurance stało się prawdziwie inteligentne dzięki rozszerzeniu go o funkcje analizy danych OSS/BSS przetwarzające duże zbiory danych, moduł sztucznej inteligencji wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego w celu umożliwienia konserwacji predykcyjnej, a także funkcje gromadzenia wiedzy na potrzeby automatycznego zbierania najlepszych rozwiązań dotyczących zapobiegania incydentom sieciowym oraz awariom usług. Te rozszerzenia czynią Comarch IA&A najlepszym pakietem do realizacji idei AIOps, która rewolucjonizuje zapewnianie jakości usług i sieci telekomunikacyjnych.

Comarch IA&A jest częścią większego systemu Comarch OSS, który obsługuje kompleksową orkiestrację hybrydowej sieci fizycznej oraz zwirtualizowanej i stanowi jeden z filarów szerokiej strategii firmy Comarch dotyczącej osadzania sztucznej inteligencji we wszystkich produktach.
Human as a decision maker (strategy and tactic) operations for machines

Korzyści z rozwiązania Intelligent Assurance & Analytics:

 1. 01 Wprowadź AIOps w organizacji i przygotuj się na technologię 5G
 2. Analiza stanowi klucz do wydajnego wykorzystania ukrytej wiedzy w organizacji. Ludzie pracują w jednym szeregu z inteligentnymi maszynami udostępniającymi informacje wymagane do podjęcia właściwych działań we właściwym momencie.
 3. 02 Rozbijaj architekturę silosową
 4. Pakiet Intelligent Assurance & Analytics udostępnia całościowe podejście do procesów zapewniania jakości w telekomunikacji i pozwala rozbić obniżające wydajność operacyjną odizolowane rozwiązania tradycyjne.
 5. 03 Skracaj czas potrzebny na naprawy awarii
 6. Inteligentna analiza przyczyn głównych i wpływu problemów pozwala znacznie skrócić średni czas naprawy (ang. Mean Time To Repair, MTTR), zoptymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów i zwiększyć zadowolenie klientów.
 7. 04 Wprowadź zarządzanie oparte na jasko zdefiniowanych regułach
 8. Dzięki ujednoliconej konfiguracji wszystkich procesów zapewniania jakości w telekomunikacji można skupić się na definiowaniu strategii, zamiast marnować czas na powtarzalne zadania operacyjne.

Wprowadź AIOps w organizacji i przygotuj się na technologię 5G

Analiza stanowi klucz do wydajnego wykorzystania ukrytej wiedzy w organizacji. Ludzie pracują w jednym szeregu z inteligentnymi maszynami udostępniającymi informacje wymagane do podjęcia właściwych działań we właściwym momencie.

Rozbijaj architekturę silosową

Pakiet Intelligent Assurance & Analytics udostępnia całościowe podejście do procesów zapewniania jakości w telekomunikacji i pozwala rozbić obniżające wydajność operacyjną odizolowane rozwiązania tradycyjne.

Skracaj czas potrzebny na naprawy awarii

Inteligentna analiza przyczyn głównych i wpływu problemów pozwala znacznie skrócić średni czas naprawy (ang. Mean Time To Repair, MTTR), zoptymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów i zwiększyć zadowolenie klientów.

Wprowadź zarządzanie oparte na jasko zdefiniowanych regułach

Dzięki ujednoliconej konfiguracji wszystkich procesów zapewniania jakości w telekomunikacji można skupić się na definiowaniu strategii, zamiast marnować czas na powtarzalne zadania operacyjne.

Rozwiązanie składa się z następujących produktów:

Efficient Delivery of Global NFV-based Network Services for Enterprises all over the World

Obejrzyj video Comarch & ngena!


Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

 • White Paper

  White Paper

  How Telecoms Can Become Pro-Active in Managing Customer Experience
 • White Paper

  White Paper

  How large CSPs like Vodafone utilize Comarch OSS to cope with todays challenges
 • Raport Comarch

  Raport Comarch

  66% dyrektorów IT preferuje stosowanie modelu SaaS w implementacjach AI i IoT
 • Portfolio Produktowe

  Portfolio Produktowe

  Kompleksowe portfolio rozwiązań IT i usług dla telekomunikacji
 • Studia przypadku

  Studia przypadku

  Jak operatorzy telekomunikacji na całym świecie odnoszą sukces z Comarch BSS/OSS
 • Comarch Overview

  Comarch Overview

  Dowiedz się więcej o sektorze Telekomunikacji!
  Zobacz wszystkie materiały

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.