IoT Connect

Comarch IoT Connect: Kompleksowa platforma dla dostawców rozwiązań z obszaru internetu rzeczy w branży telekomunikacyjnej

Liczba urządzeń podłączonych do internetu rzeczy (IoT) rośnie każdego roku. Z jednego z najnowszych badań dotyczących sztucznej inteligencji, przeprowadzonych przez IoT-Analytics.com, wynika, że w 2021 r. rynek odnotował wzrost o 8% (do 12,2 miliarda aktywnych połączeń), a w 2022 r. przewiduje się wzrost na poziomie 18% (do 14,4 miliarda). Szacując na podstawie tego trendu, można założyć, że w ciągu kolejnych dwóch lat wartości te wzrosną niemal dwukrotnie i do 2025 roku na rynku będzie ponad 27 miliardów urządzeń IoT. W efekcie wzrośnie też zapotrzebowanie na rozwiązania komunikacyjne IoT.

W krajach rozwiniętych internet rzeczy jest wykorzystywany w branży telekomunikacyjnej każdego dnia. Podobnie jest w innych sektorach. Większość z nas ma telefony, komputery, tablety, smartwatche, telewizory, konsole gier itp. Są to oczywiste przykłady „rzeczy podłączonych”. Urządzeń IoT używamy też w naszych inteligentnych domach – w systemach zarządzania ogrzewaniem, licznikach zużycia energii, alarmach, oświetleniu, a nawet w lodówkach. Ta technologia jest wykorzystywana w samochodach, systemach stosowanych do świadczenia usług komunalnych i transportowych w inteligentnych miastach, w medycynie, a nawet w obrożach dla psów i kotów.

Aby kompleksowo administrować tymi wszystkimi urządzeniami, potrzebna jest platforma do zarządzania komunikacją IoT, która zapewnia skonsolidowany obraz danych, urządzeń i zasobów IoT, kart SIM, a także całych firmowych systemów telekomunikacyjnych IoT. Takie możliwości zapewnia Comarch IoT Connect, czyli platforma dla przemysłu telekomunikacyjnego i branż powiązanych, którą tworzą następujące aplikacje IoT:

 • Product Catalog
 • Sales Toolbox
 • Customer Support (My Service)
 • Product Fulfillment
 • Business Intelligence
 • Billing Management
 • Platform Admin (My Admin)


Razem rozwiązania te tworzą kompleksową platformę do zarządzania komunikacją IoT.

Platforma Comarch IoT Connect została wdrożona przez znaczących operatorów sieci komórkowych, takich jak Sunrise Switzerland, A1 Telekom Austria Group oraz STC. Firmy te wybrały rozwiązania Comarch spośród produktów do komunikacji IoT oferowanych przez różnych dostawców. 

Notatka prasowa: Comarch zostaje nowym partnerem 450connect:

Comarch, jedna z najważniejszych firm IT w Europie, dostarczy podstawową platformę IT dla systemów do obsługi działalności i operacji w 450connect (BSS/OSS)…

Przeczytaj więcej

Transformacja oparta na internecie rzeczy — zacieranie granicy pomiędzy B2B i B2C

Obejrzyj nasz film!

Funkcje aplikacji Comarch IoT Connect

Product Catalog
 • Przeglądanie i tworzenie elastycznych ofert IoT dla klientów i partnerów.
 • Obsługa całego łańcucha wartości IoT oraz zapewnienie partnerom możliwości oferowania produktów składających się z urządzenia, systemu komunikacji i aplikacji.
Sales Toolbox
 • Wdrażanie wszelkiego rodzaju klientów IoT oraz podpisywanie z nimi umów.
 • Przygotowanie wszechstronnego ekosystemu partnerów, sprzedawców i klientów wraz z odpowiednimi strukturami. Całość ma odzwierciedlać rzeczywistą sieć firm w branży IoT.
Customer Support (oraz My Service)
 • Kompleksowe zarządzanie własną działalnością oraz klientami z dostępem do umów, listy kart SIM, analiz, śledzenia, raportów, rozliczeń i dzienników.
 • Wsparcie procesów zamawiania oraz szybkiego i wydajnego świadczenia usług dla wszystkich klientów.
 • Szybkie automatyczne reagowanie na nieprawidłowości w działaniu urządzeń IoT.
 • Większa sprawność i wydajność procesów dzięki automatyzacji zadań za pomocą rozwiązań do samoobsługi i zarządzania partnerami.
Product Fulfillment
 • Pełny wykaz kart SIM oraz zasobów powiązanych (punktów APN, sieci VPN, numerów MSISDN, adresów IP).
 • Diagnozowanie problemów z zaopatrzeniem i zamówieniami, a także analizowanie i reagowanie w razie wystąpienia określonych sytuacji lub nieprawidłowości.
Business Intelligence
 • Graficzne analizy parametrów związanych z usługami i klientami, takich jak użycie, miejsce, trajektoria, zachowania klientów i inne. Dzięki temu zawsze masz dostęp do najnowszych danych analitycznych IoT.
Billing Management
 • Pobieranie opłat za rzeczywiste usługi IoT nabywane przez klientów, w tym wykorzystanie i sprzedaż rozwiązań komunikacyjnych (oraz ich elementów), aplikacji i urządzeń, oraz inne oferty wynikające z umów.
 • Najwyższa jakość procesu fakturowania dzięki podglądowi całego cyklu rozliczeń IoT oraz dostępowi do kompletnej listy zadań.

Uzyskaj korzyści zapewniane przez Comarch IoT Connect

Wybierz uniwersalne rozwiązanie IoT

Realizuj kompleksowe strategie IoT, począwszy od sprzedaży, wyceny i zawierania umów, oraz zarządzaj wszystkimi rodzajami usług IoT i kart SIM za pomocą jednego narzędzia.

Usprawnij procedury rozliczeń

Oferuj płatności z wykorzystaniem kart SIM, aplikacji i urządzeń oraz rozliczenia w imieniu innych podmiotów. Oferuj innowacyjne modele cenowe, w tym opłaty za rzeczywiste użycie, stawkę stałą lub opłaty w zależności od urządzenia. Dostosowuj modele cenowe do branż, pobieraj opłaty na podstawie mierników w urządzeniach, definiuj modele wypożyczania i sprzedaży urządzeń oraz ustalaj cenniki łączności w tle.

Uzyskaj większą kontrolę nad urządzeniami i usługami IoT

Automatyzuj działania na podstawie całościowej analizy wszystkich zdarzeń sieciowych przeprowadzanej w czasie rzeczywistym. Konfiguruj i aktualizuj procesy powiadamiania o wszystkich zdarzeniach w całym ekosystemie. Oferuj przepustowość oraz usługi o gwarantowanej jakości, korzystając z narzędzi do zarządzania zasadami przeznaczonych dla IoT oraz AAA.

Dostosuj rozwiązanie do potrzeb, korzystając z możliwości skalowania

Swobodnie rozszerzaj platformę modułową, reagując na rozwój swojej firmy. Zapewnij wydajną obsługę wszystkich modelów usług, transakcji i cen, wykorzystując wbudowane funkcje i moduł uruchamiania usług, który jest w stanie przetworzyć duże ilości danych.

Skróć czas wprowadzania na rynek usług IoT 

Przeprowadzaj operacje zbiorcze i korzystaj ze zautomatyzowanego systemu zarządzania zaopatrzeniem i zamówieniami, aby szybko dostarczać usługi klientom i skrócić czas wprowadzania na rynek z perspektywy firmy i klientów. Zarządzaj wszystkimi usługami za pomocą jednego narzędzia. Twórz różnorodne usługi i zmieniaj konfiguracje za pomocą intuicyjnych kreatorów. 

Zwiększ wydajność i automatyzację procesów biznesowych
 

Uruchom wielojęzyczny portal samoobsługowy dla klientów, a także monitoruj procesy i z łatwością rozwiązuj wszelkie problemy, dzięki funkcjom śledzenia w czasie rzeczywistym, powiadomieniom, widokowi użycia danych, raportom i zaawansowanym narzędziom diagnostycznym. Przeprowadzaj operacje zbiorcze i korzystaj ze zautomatyzowanego systemu zarządzania zamówieniami, aby szybko dostarczać usługi i skrócić czas wprowadzania na rynek.

Osiągnij maksymalną doskonałość operacyjną

Analizuj, jak Twoje usługi są wykorzystywane przez podłączone urządzenia, śledź działanie tych urządzeń i wizualizuj ruch sprzętu. Wykorzystaj te informacje, aby poprawić wydajność, lepiej dostosować usługi do potrzeb klientów i ograniczać nieefektywne wykorzystanie urządzeń.

Monitoruj koszty

Kontroluj koszty i realizuj założone wskaźniki dzięki Comarch Managed Services. Z łatwością zintegruj platformę z istniejącym środowiskiem i automatycznie przetwarzaj dane z wielu źródeł i systemów.

Comarch IoT Connect pozwala na:

 • Obsługę całego łańcucha wartości IoT, a Twoim partnerom umożliwia oferowanie pakietów usług telekomunikacyjnych IoT składających się z urządzenia, systemu komunikacji i aplikacji.
 • Pobieranie opłat za rzeczywiste usługi IoT nabywane przez klientów (a nie oddzielne komponenty usług).
 • Przygotowanie kompletnego ekosystemu partnerów, sprzedawców i klientów wraz z odpowiednimi strukturami. Całość ma odzwierciedlać rzeczywistą sieć firm w branży IoT.
 • Szybkie automatyczne reagowanie na nieprawidłowości w działaniu urządzeń IoT.
 • Graficzne analizy parametrów usług, takich jak użycie, ruch, trajektorie, zachowania klientów i inne. Dzięki temu zawsze masz dostęp do najnowszych danych.
 • Wsparcie procesów zamawiania oraz szybkiego i wydajnego świadczenia usług dla wszystkich klientów.
 • Większą sprawność i wydajność procesów dzięki automatyzacji zadań za pomocą rozwiązań do samoobsługi i zarządzania partnerami.
 • Monitorowanie jakości wszystkich elementów usług IoT: komunikacji oraz urządzeń.

Functional Architecture

Internet rzeczy dla zaawansowanych: Praktyczny poradnik dotyczący automatyzacji sprzedaży

Obejrzyj nasz film!

Proszę czekać

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza