Comarch udowadnia swoje zaangażowanie w rozwój otwartej sieci RAN, dołączając do O-RAN Alliance

Comarch, globalny dostawca rozwiązań IT dla branży telekomunikacyjnej, został najnowszym członkiem O-RAN Alliance - konsorcjum zajmującego się promowaniem opartej na oprogramowaniu, rozszerzalnej sieci RAN oraz standaryzacji krytycznych elementów architektury O-RAN Alliance.

W czasach, gdy rynek zmierza w kierunku otwartego RAN, a O-RAN Alliance staje się epicentrum jego rozwoju, decyzja Comarch o dołączeniu do organizacji podkreśla zaangażowanie firmy w napędzanie, wspieranie i pomoc w rozwijaniu otwartej architektury RAN, ramię w ramię z innymi operatorami. Architektura O-RAN pomaga przekształcić dzisiejszą statyczną, niepubliczną infrastrukturę RAN w rozszerzalną, opartą na oprogramowaniu, platformę świadczenia usług, która będzie zdolna do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby użytkowników, aplikacji i biznesu.

Mając ponad 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej w dostarczaniu rozwiązań OSS i BSS operatorom sieci komórkowych, Comarch zawsze koncentrował się na zarządzaniu sieciami różnych dostawców w sieciach RAN, IP / TX i CORE. Historycznie oznaczało to integrację z szeroką gamą niepublicznych interfejsów, co komplikowało wykorzystanie funkcji sieciowych w przypadku automatyzacji, podrażało koszty oraz wydłużało TTM. W RAN, domenie zdominowanej przez rozwiązania autonomiczne, funkcje sieci RAN nie były łatwo dostępne przez otwarte interfejsy. Open-RAN to 180-stopniowa zmiana w tym podejściu.

Poprzez dołączenie do O-RAN Alliance, Comarch pragnie skupić się na pełnym wykorzystaniu benefitów architektury poprzez zapewnienie, że interoperacyjność i interfejsy są gwarantowane poprzez pracę nad przypadkami użycia end-to-end w zakresie orkiestracji i automatyzacji usług oraz funkcji sieci RAN, a także samo-naprawiania i samoczynnej optymalizacji.

„Comarch mocno wierzy w przyszłość otwartych sieci RAN i cieszymy się, że możemy brać czynny udział w ich tworzeniu. Dołączenie do O-RAN Alliance to tylko kolejny krok i doskonałe rozszerzenie działań, które już podejmujemy w zakresie wprowadzania innowacji i otwartości w branży. Wierzymy, że nasze ponad 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej jako niezależny dostawca OSS i BSS, przyniesie wartość dodaną całemu O-RAN Alliance. Jako partner sojuszu, chcemy napędzać działania i skupić się na takich obszarach, jak skalowalna architektura sieci RAN wielu dostawców, interoperacyjność, orkiestracja i automatyzacja usług i funkcji sieci RAN ”- mówi Michał Mędrala, Head of OSS Consulting w Comarch

O O-RAN Alliance

Członkowie i współtwórcy O-RAN Alliance zobowiązali się do rozwijania sieci RAN na całym świecie. Przyszłe sieci RAN będą budowane na podstawie zwirtualizowanych elementów sieci, sprzętu typu white-box i ustandaryzowanych interfejsów, które w pełni uwzględnią podstawowe zasady O-RAN dotyczące wiedzy i otwartości. Ekosystem nowych, innowacyjnych produktów jest już w trakcie tworzenia i będzie stanowić podstawę dla wielu dostawców interoperacyjnej, autonomicznej sieci RAN, przewidzianej przez wielu w przeszłości, ale możliwej dopiero teraz - dzięki globalnej wizji, zaangażowaniu i przywództwu członków oraz współpracowników O-RAN Alliance. Sojusz został założony przez operatorów w celu jasnego zdefiniowania wymagań i pomocy przy budowie ekosystemu łańcucha dostaw, który zrealizuje jego cele.

Dowiedz się więcej o O-RAN Alliance i jego celach pod adresem: https://www.o-ran.org/

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza