Comarch wymieniony w raporcie Gartner® „Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions”

Comarch został wspomniany w raporcie Gartner®Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions”. Publikacja koncentruje się na „połączeniu doświadczenia cyfrowego i innowacyjnych produktów oraz wymagań modelu biznesowego, które kształtują możliwości CSP (communications service provider)  w zakresie zarządzania przychodami oraz monetyzacji. CSP CIO muszą żonglować wieloma priorytetami ze swoimi partnerami, aby rozwinąć tę podstawową zdolność dla nowej agendy wzrostu”.

Ważnym elementem raportu, zatytułowanego "Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions", autorstwa Amresh Nandan, Chris Meering i Juha Korhonen, jest sekcja poświęcona kluczowym wnioskom autorów. Dzięki sformułowaniu tych wniosków możliwe było również stworzenie rekomendacji dla wszystkich jednostek zaangażowanych we współpracę z CSP.

Zgodnie z kluczowymi wnioskami raportu: "Tempo podejmowania decyzji przez dostawców usług komunikacyjnych jest nadal powolne ze względu na kilka priorytetów i wyzwań w zakresie możliwości zarządzania przychodami, często krok po kroku, unikając dużych zmian i koncentrując się na konkretnych wynikach.

  • Dostawcy aplikacji do zarządzania przychodami coraz bardziej koncentrują się na możliwościach i funkcjach związanych z B2B, B2B2X i ekosystemem partnerskim, architekturą cloud-native i umożliwieniem monetyzacji.
  • Wielu CSP CIO skupia się na konsolidacji aplikacji do zarządzania przychodami w jeden stos dla różnych linii biznesowych, w odpowiedzi na złożoność systemu wsparcia biznesu (BSS), presję makroekonomiczną i ogólne wyzwania związane z rozwojem CSP."

"Wierzymy, że produkty Comarch, takie jak out-of-the-box Enterprise BSS, które są zgodne z wytycznymi TM Forum Open API, są wsparciem dla CSP. Wymagania rynku B2B2X są coraz bardziej złożone, co jest wyzwaniem, ale wciąż wzmacniamy i rozszerzamy funkcjonalności naszych systemów, aby wszystkie spełnić. Skupiamy się na ciągłym wspieraniu telekomów w ich transformacji w bardziej zdigitalizowane podmioty z ofertą wypełnioną systemami napędzanymi przez AI/ML. Revenue management jest w centrum naszych działań, wciąż monitorujemy trendy rynkowe, aby sprostać potrzebom klientów" - mówi Anna Kozłowska-Jarosz, BSS Product Manager w Comarch. 

Gartner, Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions, Amresh Nandan, Chris Meering i inni, 9 listopada 2022. GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej i jest używany w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gartner nie popiera żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi przedstawionych w swoich publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych sprzedawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji GartnerResearch & Advisory i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza