Nowy raport Comarch udowadnia, że przytłaczająca większość operatorów uważa AI i ML za technologie zapewniające przewagę konkurencyjną

Grudzień 2020, Polska – Comarch Telecommunications, wyspecjalizowany dział Comarch, który projektuje, wdraża i integruje produkty IT dla telekomunikacji, wspólnie z Mobile World Live przeprowadził ankietę internetową na temat stanu wdrożenia AI w branży na rok 2020.

W związku z tym, że operatorzy telekomunikacyjni na całym świecie szukają sposobów, aby ich sieci były bardziej dynamiczne i lepiej odpowiadały na potrzeby rynku, sztuczna inteligencja budzi coraz większe zainteresowanie. Raport z badania dowodzi, że technologie oparte na sztucznej inteligencji dziś i w nadchodzącej dekadzie będą odgrywać kluczową rolę. Badanie daje również wgląd w korzyści płynące z wykorzystania technologii i wskazuje obszary, które według operatorów, technologia wspiera najlepiej.

„Wszystko wskazuje na to, że rok 2021 będzie rokiem rozkwitu sztucznej inteligencji w branży telekomunikacyjnej. Operatorzy są coraz bardziej świadomi potencjału i wszechstronności technologii, a wielu z nich już w jakiś sposób ją wprowadziło lub planuje to zrobić w najbliższych miesiącach. Oczywiste jest też, że chcąc w pełni wykorzystać potencjał usług 5G i wejść w erę Industry 4.0, musimy poważnie potraktować zarówno sztuczną inteligencję, jak i uczenie maszynowe, bo to one umożliwią pojawienie się nowych usług (5G services). Zdecydowaliśmy się przeprowadzić to badanie, aby lepiej poznać rzeczywisty stan wdrażania sztucznej inteligencji wśród różnych operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie, i dowiedzieć się: gdzie i jak stosują technologię, jakie dostrzegają korzyści i z jakimi problemami się napotykają. ” mówi Dominik Pacewicz, Head of Product Management w Comarch.


Raport podzielony jest na cztery części, skupione na różnych obszarach związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji.

Część pierwsza: Strategia operatorów w kontekście sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Pierwsza część raportu koncentruje się na strategii telekomów dotyczącej wdrożenia sztucznej inteligencji. Badanie wykazało, że 58,8% respondentów albo już wdrożyło technologie bazujące na AI, albo jest w trakcie jej wdrażania. Jedynie 3,33% nie jest zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

Część druga: Wpływ AI/ML na sieć

Wśród wielu zalet płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w telekomunikacji, elastyczność i wszechstronność są jednymi z najważniejszych. Operatorzy uważają, że sztuczna inteligencja może im pomóc w optymalizacji wielu różnych operacji i usług, do których należą m.in.: OSS, BSS, FSM, Assurance, i inne.

Część trzecia: Preferencje operatorów w kontekście sztucznej inteligencji

Trzecia część badania dotyczy „osobistych” preferencji operatorów telekomunikacyjnych, jeśli chodzi o zastosowanie technologii. Celem było zbadanie tego, czego tak naprawdę operatorzy oczekują od sztucznej inteligencji. I, co dość zaskakujące, okazuje się, że ogromna liczba respondentów jest otwarta na w pełni lub częściowo autonomiczną technologię.

Część czwarta: Problemy związane z implementacją sztucznej inteligencji

Przy wszystkich korzyściach płynących z wdrażania sztucznej inteligencji, największy potencjał technologii jest nadal przed nami. Co powstrzymuje operatorów przed stosowaniem większej liczby rozwiązań sztucznej inteligencji? Czy powodem są kwestie prawne? A może telekomom wciąż brakuje cennej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia technologii na dużą skalę?


„Respondenci uznali, że największą przeszkodą we wdrożeniu sztucznej inteligencji jest brak odpowiednich umiejętności - wskazało na to aż 40,7% operatorów, w porównaniu z 35,0% wszystkich respondentów. Drugą największą przeszkodą dla operatorów były wysokie koszty wdrożenia AI lub ML (20,9%). Tuż za tym nastąpił brak zasobów kadrowych.”.
Survey Report: Artificial intelligence, machine learning and the future of telecoms, 2019


Jeśli chcesz poznać pełne wyniki badania i dowiedzieć, w jaki sposób operatorzy na całym świecie wdrażają sztuczną inteligencję, jak duże są ich wydatki związane z technologią oraz jakim obawom muszą stawić czoła, pobierz pełny raport tutaj.

---------

Raport powstał na podstawie odpowiedzi z ankiety internetowej, w której wzięło udział 226 respondentów, przeprowadzonej na zlecenie Comarch przez Mobile World Live. Operatorzy sieci komórkowych z rocznymi przychodami przekraczającymi 10 miliardów dolarów stanowili 15,5% respondentów. 4,0% stanowili operatorzy sieci ruchomej, których roczna sprzedaż wynosiła od 5 do 10 miliardów dolarów. Kolejne 20,8% respondentów to operatorzy telekomunikacyjni, których przychody nie przekraczały 5 miliardów dolarów. Pozostała część składała się z dostawców usług telekomunikacyjnych, współpracowników specjalistów AI i ML, analityków branżowych i innych zainteresowanych stron w tej dziedzinie. Pod względem geograficznym najbardziej reprezentowana była Europa (48,4%), a następnie Azja (28,6%), Ameryka Północna (11,0%), Afryka i Bliski Wschód (po 4,4%), Ameryka Południowa (2,2%) i Australia (1,1% ).

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza