Network Inventory Management

Comarch Network Inventory Management przechowuje komplet informacji o zasobach sieciowych, umożliwia zarządzanie siecią telekomunikacyjną oraz prezentuje obecny, historyczny i przyszły stan sieci telekomunikacyjnej i IT. 

System umożliwia modelowanie połączeń, planowanie, projektowanie i konfigurowanie sprzętu, nadawanie i kontrolowanie adresów, numerowanie zasobów i sporządzanie raportów. Dostarcza on tez szczegółowej informacji o elementach sieciowych i pozwala użytkownikom przeszukiwać bazę danych według różnych kryteriów.

Największe korzyści:

  • Kompleksowy widok sieci zbudowanej z komponentów od wielu dostawców

  • Mniejsze koszty operacji sieciowych

  • Lepsze wykorzystanie istniejących zasobów

  • Szybsze, bardziej efektywne zarządzanie zmianą

  • Wizualizacja i kontrola nad rozproszonymi zasobami

  • Sprawna integracja z istniejącym środowiskiem IT

 

Funkcjonalności

Wielowarstwowy model informacji

Prezentowanie tych samych elementów sprzętowych i połączeń na różnych warstwach, wraz z informacjami odpowiednimi dla danej warstwy i technologii, umożliwia spójny widok sieci dla operatora, bez podawania niepotrzebnych informacji. Warstwy prezentują informację zarówno logiczną jak i fizyczną dotyczącą zarządzanej sieci.

Śledzenie historii

Zasoby sieciowe (sprzęt, połączenia, zasoby numerowane itd.) są przechowywane wraz z pełną historią zmian, co umożliwia ich śledzenie; nowy wpis do historii zmian jest tworzony w 3 przypadkach: utworzenie nowego elementu w inventory, modyfikacja elementu i jego usunięcie

Network auto-discovery & reconciliation

Umożliwia bieżące aktualizowanie przechowywanych informacji o kolejne zmiany zachodzące w sieci; umożliwia dodawanie nowych elementów do bazy inventory, usuwanie istniejących elementów sieciowych z bazy, jak również aktualizację bazy w związku ze zmianami kart, portów lub interfejsów

Planowanie sieci

Wsparcie dla planowania przyszłych elementów (przechowywanie informacji o planowanych zmianach w sprzęcie, konfiguracji switchów, połączeń itd.); plany są realizowane lub aplikowane do logiki systemu – utworzenie / zmiana elementu rzeczywiście ma miejsce i planowane elementy stają się aktywne w systemie inventory; umożliwia to wizualizację stanu sieci w przyszłości

Biling bazowany na inventory

Umożliwia dokładne kalkulacje obciążeń klienta za produkty i usługi przechowywane w inventory (sprzęt, lokalizacje, połączenia, przepustowość); możliwe są kalkulacje dla usług wypożyczanych od innego operatora (dostawcy) i odsprzedawanych klientom, jak również generowanie rachunków

Narzędzia Inventory & Console

Pozwalają na przyjazne użytkownikowi zarządzanie ważnymi elementami używanymi w aplikacji (tworzenie wzorców - widok logiczny, zarządzanie raportami, wykresy), edycja symboli i linków, wyszukiwanie elementów, kodowanie haseł i powiadamianie użytkowników o różnych działaniach i zdarzeniach)

Kreatory i wzorce

Dają elastyczność nie pozwalając jednocześnie na niespójne manipulowanie danymi; nowe elementy są tworzone za pomocą kreatora elementów (tzw. wzorca), który umożliwia definiowanie wszystkich atrybutów elementów (szczegóły ścieżki połączenia, szczegółowe elementy (karty, porty) dla sprzętu itd.); użytkownik może definiować które atrybuty danego elementu mają być obowiązkowe / wstępnie zdefiniowane i czy powinny mieć stałą wartość

Process-driven Inventory

Poprzez wprowadzenie automatyzacji procesów wszystkie zadania użytkownika związane z danymi w bazie inventory są wykonywane w kontekście instancji procesu; zmiana stanu sieci (np. przez uruchomienie nowej usługi) nie może być wykonana bez aktualizacji informacji w bazie inventory; to zapewnia aktualizację danych w inventory w czasie rzeczywistym

Comarch Network Inventory Management

Comarch Network Inventory

Produkt jest częścią:

Studium przypadku

"Obecnie wdrażane u nas systemy OSS oraz systemy wspierające operacje sieciowe są częścią strategii Telefónica – dzięki nim możemy tworzyć usługi i docierać z nimi do naszych klientów. Wdrożenie Comarch Next Generation Network Planning to milowy krok w stronę poprawy efektywności planowania sieci i optymalizacji procesów w naszych filiach w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch, ponieważ firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy Telefónica w Europie i wykazała się ogromną elastycznością oraz otwartością na nasze potrzeby. Realizowane wdrożenie wiąże się również z wprowadzeniem platformy integracyjnej dedykowanej najlepszemu w swojej klasie, zintegrowanemu i wykorzystywanemu w całej grupie rozwiązaniu OSS ." 

José González Díaz, Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Global CTO w firmie Telefónica S.A.

 Zobacz więcej >>

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.