Zarządzanie Infrastrukturą

Comarch Infrastructure Management: efektywna paszportyzacja i wykorzystanie zasobów infrastruktury sieciowej i IT dla firm telekomunikacyjnych

Comarch Infrastructure Management to flagowy komponent Comarch OSS i efekt 25 lat doświadczenia we wspieraniu operatorów telekomunikacyjnych w transformacjach technologicznych oraz efektywnym planowaniu i wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i IT.

Wśród korzyści płynących z wdrożenia systemu znajdują się:

 • Kompleksowe wsparcie realizacji planów optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków z inwestycji w infrastrukturę poprzez dostęp do kompletnej informacji o istniejących i planowanych zasobach w czasie rzeczywistym i we wszystkich domenach sieci, teletechniki oraz infrastruktury operatorskiej
 • obniżenie kosztów utrzymania przez automatyzację procesów od planowania do wdrożenia i świadczenia usług;
 • posiadanie narzędzia informatycznego i wiedzy dziedzinowej skutecznie wspierających ekspansję w kierunku technologii 5G w szczególności w domenie wirtualizacji usługi i sieci oraz otwartego dostępu
 • wsparcie budowy w pełni cyfrowej firmy telekomunikacyjnej: operatorów usług B2C, B2B oraz typu Carriers, zarządzających zasobami infrastruktury i usługami w sposób otwarty i w pełni on-line 24/7

 

Comarch Infrastructure Management dostarcza kompletnej informacji o infrastrukturze w terenie (Outside Plant), zasobach pasywnych i aktywnych oraz ich wzajemnych połączeniach, a także połączeniach w węzłach (Inside Plant) dla sieci konwergentnych, unifikując domeny różnych dostawców:

 • szkieletowych sieci komórkowych i stacjonarnych (IMS/EPC Core, vEPC/vCore) ze wsparciem architektury i usług 5G wirtualnych sieci prywatnych (Network Slice)
 • sieci transmisyjnych i tzw, backhaul dla wszystkich technologii w tym IP/MPLS, Ethernet, DWDM, SDH, SONET, sieci opartych o radiolinie (MW)
 • radiowych sieci dostępowych RAN w technologiach 2G/3G/4G oraz 5G ze wsparciem C-RAN
 • o stałym dostępie kablowym w technologiach (xPON/Copper/HFC)
 • łączy satelitarnych, sieci IoT/M2M i innych specjalizowanych sieci

 

Nowoczesna architektura oraz elastyczny Model Danych systemu wspiera zarządzenie (tzw. hosting) wirtualnych funkcji sieciowych (VNF) w nowoczesnych Centrach Przetwarzania Danych (Datacenter, Cloud) oraz w wyniesionych węzłach (Edge Computing).

Notatka prasowa: Implementacja systemu OSS w LG U+:

lg u , oss, notka prasowa

 
Koreański dostawca usług telekomunikacyjnych zdecydował się na wdrożenie Comarch OSS do monitoringu sieci w ramach przygotowań do zakrojonego na szeroką skalę wdrażania infrastruktury 5G, które rozpoczęło się w kwietniu 2019 r. Działania te miały przede wszystkim na celu...

Przeczytaj więcej >>

Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

Zobacz nasze wideo!


Najważniejsze usługi systemu Comarch Infrastructure Management dla telekomunikacji:

 • Inwentaryzacja urządzeń fizycznych i zasobów sieci   
Dzięki centralnemu katalogowi zasobów opartemu na standardach Telemanagement Forum (TMF Frameworx) oraz bibliotece zawierającej ponad 19 000 kompletnych modeli urządzeń i komponentów sieciowych, Comarch Infrastructure Management zapewnia unifikację i standaryzację zarządzania infrastrukturą sieci, a także umożliwia kreowanie nowych urządzeń i technologii.
Zapewnia użytkownikowi wyspecjalizowane kreatory, szablony konfiguracji zasobów, wizualizację struktury i hierarchii urządzeń oraz ustandaryzowany interfejs API REST do zarządzania zasobami fizycznymi w sposób spójny i zabezpieczony dla wszystkich typów urządzeń. Opcjonalny komponent DMS wspiera paszportyzację sieci, przechowuje i kataloguje automatycznie załączniki i dokumentację.

 • Inwentaryzacja połączeń fizycznych i topologia węzłów sieci  
Oferuje zestaw narzędzi obsługujących teletechnikę, okablowanie i krosowanie, a także połączenie elektryczne na potrzeby infrastruktury wewnątrz serwerowni. Zarządza połączeniami pomiędzy lokacjami, szafami i urządzeniami, w tym w obrębie złożonych urządzeń klasy operatorskiej (tzw. Multichassis Devices, DWDM, itp.). Weryfikuje i nadzoruje dostępność oraz pojemność zasobów infrastruktury teletechnicznej i urządzeń w obrębie serwerowni, jak również w ramach pełnej ścieżki punk-punkt dla kreowanych usług lub planowanej rozbudowy. Kontroluje i weryfikuje zadane parametry fizyczne sygnału (Staraty/Loss) w obrębie ścieżki, pomagając wybrać optymalny wariant usługi. Oferuje dedykowane widoki, schematy, automaty i szablony krosowania, a także zakańczania z wbudowanymi funkcjami wspierającymi autouzupełnianie ścieżek w warstwach logicznych sieci. Wykorzystuje spójną technologię Comarch Trail Framework w celu pełnej integracji warstwy infrastrukturalnej i warstw logicznych sieci, dostarczając kompletną topologię sieci i usług, oraz standardowy interfejs do zarządzania nią w trybie on-line (API REST).    

 • Centralne zarządzenie budynkami, lokacjami i danymi adresowymi  
Zarządza ewidencją budynków, lokalizacji fizycznych i logicznych (węzłów logicznych sieci) z dostępnością, strukturą, z wykorzystaniem zarządzania przestrzenią (interaktywny widok Floor Plan), zasilaniem i chłodzeniem, a dodatkowo zarządza wypełnieniem szaf serwerowych (interaktywnym widok kreatora szaf – Rack, i widoku zainstalowanego sprzętu). Centralizuje zarządzanie danymi adresowymi i geoprzestrzennymi lokacji dzięki konfigurowalnym schematom adresów oraz geokodowaniu. Wspiera proces planowania i zarządzanie dostępnością oraz pojemnością węzłów sieci. Zabezpiecza zainstalowaną infrastrukturę krytyczną dzięki zaawansowanej kontroli dostępu i uprawnień. Udostępniając dane o infrastrukturze lokacji i widok zainstalowanych urządzeń on-line, pomaga technikom pracującym w terenie, ograniczając ryzyko błędów i ostrzegając przed potencjalnymi zagrożeniami takimi jak promieniowanie czy wysokie napięcie.

 • Ewidencja geoprzestrzenna oraz planowanie i projektowanie sieci z poziomu mapy   
Dzięki dedykowanemu dla telekomunikacji komponentowi klasy GIS, Comarch Infrastructure Management umożliwia prowadzenie wszystkich operacji oraz planowanie rozbudowy i zmian sieci bezpośrednio z poziomu widoku Mapy. Kompletne dane geoprzestrzenne obiektów, tras połączeń czy wizualizacja połączeń logicznych dostępne są na mapie w środowisku uruchomieniowym, nie wymagając dodatkowych licencji środowisk GIS, integracji danych ani utrzymania spójności modelu danych. Usługa GIS oparta na standardowej bibliotece Open Layers zapewnia integrację z usługami geoportali firm trzecich (np. WMS/WFS/Standardy ArcGIS/Goole KML/KMZ) za pośrednictwem otwartego interfejsu geoprzestrzennego.

Kompleksowe projektowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnych

Obejrzyj nasze video!


Korzyści z wdrożenia systemu do inwentaryzacji zasobów sterujących sieci mobilnych i stacjonarnych dla telekomunikacji - Comarch Mobile & Fixed Core Inventory:

Pełna kontrola nad tym, jak zasoby pracują w całym cyklu życia

Comarch Infrastructure Management kontroluje wszystkie zasoby infrastruktury i ich oblężenie w celu maksymalizacji korzyści z inwestycji w sieci. Innymi słowy — pomaga zarabiać. Dane na temat urządzeń, topologii, przepustowości, wykorzystania i zaplanowanych działaniach można udostępniać w czasie rzeczywistym inżynierom sieci oraz planistom, technikom i analitykom, dostarczając im informacje o aktualnym stanie sieci w sposób najbardziej kontekstowy i intuicyjny, np. wykorzystując widok zasobów lub sieci, widok GIS, widoki hierarchii, plany pięter, widoki szaf serwerowych, itd.

Nieograniczony dostęp do zasobów i możliwości własnej sieci 

Comarch Infrastructure Management działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykorzystuje skalowalną architekturę mikroserwisów i może być uruchamiany z poziomu chmury, a dzięki ustandaryzowanemu modelowi danych oraz interfejsom API REST działającymi w oparciu o branżowe standardy TMF, pozwala pozyskać kompletne dane o zasobach i topologii z dowolnego miejsca w cyfrowym ekosystemie ekosystemie. Umożliwia to znaczne przyspieszenie wprowadzania nowych usług i technologii w ramach organizacji oraz ekosystemu operatora. 

Nowe możliwości biznesowe i cyfrowe ekosystemy

Comarch Infrastructure Management poszerza możliwości i zasięg sieci integrując usługi dodane i infrastrukturę oraz sieci partnerów biznesowych. Kontrolując w czasie rzeczywistym wykorzystanie i planowanie zajęcia zasobów lub przepustowości, dzierżawionych linii oraz urządzeń, a także świadcząc usługi infrastrukturalne lokuje operatora w łańcuchu usług on-line, otwiera nowe możliwości i źródła przychodów przed zarządzaną cyfrowo firmą.

Podniesienie jakość obsługi klienta

Dzięki wizualizacji  elementów sieci obejmującej wielu dostawców, technologii i partnerów i unifikacji modelu sieci, usługa zarządzania infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej zabezpiecza ciągłość i przewidywalność działania procesów biznesowych operatora oraz stabilność poziomu obsługi klienta. Umożliwia także świadczenie kompleksowej usługi dla klientów rynku konsumenckiego, biznesowego, jak również dla klientów operatorów usług typu Carrier.

Automatyzacja i optymalizacja działalności

Standardowy model danych, kreatory urządzeń i połączeń, szablony konfiguracji dostępne również przez API, zintegrowany moduł BPM i planowania oraz zarządzania zmianą, wsparcie dla konfiguracji i zarządzania w warstwach logicznych sieci i rezerwacji zasobów dla usług - to wszystko jest możliwe dzięki wprowadzeniu automatyzacji bazującej na modelu i logice określonych domen, a nie na odrębnej, skomplikowanej, kosztowne i zawodnej integracji w warstwie IT. Wykorzystanie modelu i logiki domeny do kontroli jakości danych oraz zarządzanie operacjami masowymi optymalizuje wykorzystanie personelu, a także automatyzuje znaczącą część operacji.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa i ciągłości działania

System zabezpiecza dostęp do danych i możliwości zmian konfiguracji zarządzanych cyfrowo sieci oraz określa reguły dostępu do krytycznej infrastruktury przez wdrożenie najwyższych standardów zabezpieczeń na każdym poziomie. Integruje się z systemami zarządzania dostępem operatora (LDAP, Active Directory, Keycloack, inne). Zbiera wszystkie dane niezbędne w celu zapewnienia ciągłości działalności biznesowej, np. relacje pomiędzy urządzeniami, topologię połączeń, zasilanie, zarządzanie zmianami i rozbudowę sieci.   

Korzyści z wdrożenia systemu do paszportyzacji i obsługi zasobów infrastruktury sieciowej IT dla firm telekomunikacyjnych - Infrastructure Management:

  Zobacz wszystkie materiały

  Integracja z innymi modułami OSS:

  Comarch Infrastructure Management działa jako centralna usługa ewidencji i inwentaryzacji zasobów fizycznych oraz połączeń w sieci dla wszystkich komponentów Comarch OSS, a także współpracuje przez otwarte API REST z usługami typu GIS, hurtowniami danych, dedykowanymi systemami Inventory czy ERP firm trzecich, w ekosystemach operatorów.  

  Wykorzystanie komponentu Auto-discovery & Reconciliation zapewnia kontrolowaną aktualizację danych referencyjnych w oparciu o dane pozyskane z domenowych systemów zarządzania siecią (NMS/NEMS, SDN-C,VIM/NFVO) 

  Field System Management wykorzystuje dane z bazy systemu oraz widoki, schematy i dokumentację (aplikacja mobilna technika, integracja procesów), jak również wspiera weryfikację stanu sieci w teranie i automatyczną korektę danych ewidencyjnych na skutek wywiadu lub zmiany oblężenia zasobów dla wykonywanego zlecenia.


  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.