Zarządzanie Infrastrukturą

Comarch Infrastructure Management: efektywna paszportyzacja i wykorzystanie zasobów infrastruktury sieciowej i IT dla firm telekomunikacyjnych

Comarch Infrastructure Management to flagowy komponent Comarch OSS i efekt 25 lat doświadczenia we wspieraniu operatorów telekomunikacyjnych w transformacjach technologicznych oraz efektywnym planowaniu i wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i IT.

Wśród korzyści płynących z wdrożenia systemu znajdują się:

 • Kompleksowe wsparcie realizacji planów optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków z inwestycji w infrastrukturę poprzez dostęp do kompletnej informacji o istniejących i planowanych zasobach w czasie rzeczywistym i we wszystkich domenach sieci, teletechniki oraz infrastruktury operatorskiej
 • obniżenie kosztów utrzymania przez automatyzację procesów od planowania do wdrożenia i świadczenia usług;
 • posiadanie narzędzia informatycznego i wiedzy dziedzinowej skutecznie wspierających ekspansję w kierunku technologii 5G w szczególności w domenie wirtualizacji usługi i sieci oraz otwartego dostępu
 • wsparcie budowy w pełni cyfrowej firmy telekomunikacyjnej: operatorów usług B2C, B2B oraz typu Carriers, zarządzających zasobami infrastruktury i usługami w sposób otwarty i w pełni on-line 24/7

 

Comarch Infrastructure Management dostarcza kompletnej informacji o infrastrukturze w terenie (Outside Plant), zasobach pasywnych i aktywnych oraz ich wzajemnych połączeniach, a także połączeniach w węzłach (Inside Plant) dla sieci konwergentnych, unifikując domeny różnych dostawców:

 • szkieletowych sieci komórkowych i stacjonarnych (IMS/EPC Core, vEPC/vCore) ze wsparciem architektury i usług 5G wirtualnych sieci prywatnych (Network Slice)
 • sieci transmisyjnych i tzw, backhaul dla wszystkich technologii w tym IP/MPLS, Ethernet, DWDM, SDH, SONET, sieci opartych o radiolinie (MW)
 • radiowych sieci dostępowych RAN w technologiach 2G/3G/4G oraz 5G ze wsparciem C-RAN
 • o stałym dostępie kablowym w technologiach (xPON/Copper/HFC)
 • łączy satelitarnych, sieci IoT/M2M i innych specjalizowanych sieci

 

Nowoczesna architektura oraz elastyczny Model Danych systemu wspiera zarządzenie (tzw. hosting) wirtualnych funkcji sieciowych (VNF) w nowoczesnych Centrach Przetwarzania Danych (Datacenter, Cloud) oraz w wyniesionych węzłach (Edge Computing).

Notatka prasowa: Implementacja systemu OSS w LG U+:

Koreański dostawca usług telekomunikacyjnych zdecydował się na wdrożenie Comarch OSS do monitoringu sieci w ramach przygotowań do zakrojonego na szeroką skalę wdrażania infrastruktury 5G, które rozpoczęło się w kwietniu 2019 r. Działania te miały przede wszystkim na celu...

Przeczytaj więcej

Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

Zobacz nasze wideo!

Najważniejsze usługi systemu Comarch Infrastructure Management dla telekomunikacji:

 • Inwentaryzacja urządzeń fizycznych i zasobów sieci   

Dzięki centralnemu katalogowi zasobów opartemu na standardach Telemanagement Forum (TMF Frameworx) oraz bibliotece zawierającej ponad 19 000 kompletnych modeli urządzeń i komponentów sieciowych, Comarch Infrastructure Management zapewnia unifikację i standaryzację zarządzania infrastrukturą sieci, a także umożliwia kreowanie nowych urządzeń i technologii.
Zapewnia użytkownikowi wyspecjalizowane kreatory, szablony konfiguracji zasobów, wizualizację struktury i hierarchii urządzeń oraz ustandaryzowany interfejs API REST do zarządzania zasobami fizycznymi w sposób spójny i zabezpieczony dla wszystkich typów urządzeń. Opcjonalny komponent DMS wspiera paszportyzację sieci, przechowuje i kataloguje automatycznie załączniki i dokumentację.

 • Inwentaryzacja połączeń fizycznych i topologia węzłów sieci  

Oferuje zestaw narzędzi obsługujących teletechnikę, okablowanie i krosowanie, a także połączenie elektryczne na potrzeby infrastruktury wewnątrz serwerowni. Zarządza połączeniami pomiędzy lokacjami, szafami i urządzeniami, w tym w obrębie złożonych urządzeń klasy operatorskiej (tzw. Multichassis Devices, DWDM, itp.). Weryfikuje i nadzoruje dostępność oraz pojemność zasobów infrastruktury teletechnicznej i urządzeń w obrębie serwerowni, jak również w ramach pełnej ścieżki punk-punkt dla kreowanych usług lub planowanej rozbudowy. Kontroluje i weryfikuje zadane parametry fizyczne sygnału (Staraty/Loss) w obrębie ścieżki, pomagając wybrać optymalny wariant usługi. Oferuje dedykowane widoki, schematy, automaty i szablony krosowania, a także zakańczania z wbudowanymi funkcjami wspierającymi autouzupełnianie ścieżek w warstwach logicznych sieci. Wykorzystuje spójną technologię Comarch Trail Framework w celu pełnej integracji warstwy infrastrukturalnej i warstw logicznych sieci, dostarczając kompletną topologię sieci i usług, oraz standardowy interfejs do zarządzania nią w trybie on-line (API REST).    

 • Centralne zarządzenie budynkami, lokacjami i danymi adresowymi  

Zarządza ewidencją budynków, lokalizacji fizycznych i logicznych (węzłów logicznych sieci) z dostępnością, strukturą, z wykorzystaniem zarządzania przestrzenią (interaktywny widok Floor Plan), zasilaniem i chłodzeniem, a dodatkowo zarządza wypełnieniem szaf serwerowych (interaktywnym widok kreatora szaf – Rack, i widoku zainstalowanego sprzętu). Centralizuje zarządzanie danymi adresowymi i geoprzestrzennymi lokacji dzięki konfigurowalnym schematom adresów oraz geokodowaniu. Wspiera proces planowania i zarządzanie dostępnością oraz pojemnością węzłów sieci. Zabezpiecza zainstalowaną infrastrukturę krytyczną dzięki zaawansowanej kontroli dostępu i uprawnień. Udostępniając dane o infrastrukturze lokacji i widok zainstalowanych urządzeń on-line, pomaga technikom pracującym w terenie, ograniczając ryzyko błędów i ostrzegając przed potencjalnymi zagrożeniami takimi jak promieniowanie czy wysokie napięcie.

 • Ewidencja geoprzestrzenna oraz planowanie i projektowanie sieci z poziomu mapy   

Dzięki dedykowanemu dla telekomunikacji komponentowi klasy GIS, Comarch Infrastructure Management umożliwia prowadzenie wszystkich operacji oraz planowanie rozbudowy i zmian sieci bezpośrednio z poziomu widoku Mapy. Kompletne dane geoprzestrzenne obiektów, tras połączeń czy wizualizacja połączeń logicznych dostępne są na mapie w środowisku uruchomieniowym, nie wymagając dodatkowych licencji środowisk GIS, integracji danych ani utrzymania spójności modelu danych. Usługa GIS oparta na standardowej bibliotece Open Layers zapewnia integrację z usługami geoportali firm trzecich (np. WMS/WFS/Standardy ArcGIS/Goole KML/KMZ) za pośrednictwem otwartego interfejsu geoprzestrzennego.

Kompleksowe projektowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnych

Obejrzyj nasze video!

Korzyści z wdrożenia systemu do inwentaryzacji zasobów sterujących sieci mobilnych i stacjonarnych dla telekomunikacji - Comarch Mobile & Fixed Core Inventory:

Pełna kontrola nad tym, jak zasoby pracują w całym cyklu życia

Comarch Infrastructure Management kontroluje wszystkie zasoby infrastruktury i ich oblężenie w celu maksymalizacji korzyści z inwestycji w sieci. Innymi słowy — pomaga zarabiać. Dane na temat urządzeń, topologii, przepustowości, wykorzystania i zaplanowanych działaniach można udostępniać w czasie rzeczywistym inżynierom sieci oraz planistom, technikom i analitykom, dostarczając im informacje o aktualnym stanie sieci w sposób najbardziej kontekstowy i intuicyjny, np. wykorzystując widok zasobów lub sieci, widok GIS, widoki hierarchii, plany pięter, widoki szaf serwerowych, itd.

Nieograniczony dostęp do zasobów i możliwości własnej sieci 

Comarch Infrastructure Management działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykorzystuje skalowalną architekturę mikroserwisów i może być uruchamiany z poziomu chmury, a dzięki ustandaryzowanemu modelowi danych oraz interfejsom API REST działającymi w oparciu o branżowe standardy TMF, pozwala pozyskać kompletne dane o zasobach i topologii z dowolnego miejsca w cyfrowym ekosystemie ekosystemie. Umożliwia to znaczne przyspieszenie wprowadzania nowych usług i technologii w ramach organizacji oraz ekosystemu operatora. 

Nowe możliwości biznesowe i cyfrowe ekosystemy

Comarch Infrastructure Management poszerza możliwości i zasięg sieci integrując usługi dodane i infrastrukturę oraz sieci partnerów biznesowych. Kontrolując w czasie rzeczywistym wykorzystanie i planowanie zajęcia zasobów lub przepustowości, dzierżawionych linii oraz urządzeń, a także świadcząc usługi infrastrukturalne lokuje operatora w łańcuchu usług on-line, otwiera nowe możliwości i źródła przychodów przed zarządzaną cyfrowo firmą.

Podniesienie jakość obsługi klienta

Dzięki wizualizacji  elementów sieci obejmującej wielu dostawców, technologii i partnerów i unifikacji modelu sieci, usługa zarządzania infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej zabezpiecza ciągłość i przewidywalność działania procesów biznesowych operatora oraz stabilność poziomu obsługi klienta. Umożliwia także świadczenie kompleksowej usługi dla klientów rynku konsumenckiego, biznesowego, jak również dla klientów operatorów usług typu Carrier.

Automatyzacja i optymalizacja działalności

Standardowy model danych, kreatory urządzeń i połączeń, szablony konfiguracji dostępne również przez API, zintegrowany moduł BPM i planowania oraz zarządzania zmianą, wsparcie dla konfiguracji i zarządzania w warstwach logicznych sieci i rezerwacji zasobów dla usług - to wszystko jest możliwe dzięki wprowadzeniu automatyzacji bazującej na modelu i logice określonych domen, a nie na odrębnej, skomplikowanej, kosztowne i zawodnej integracji w warstwie IT. Wykorzystanie modelu i logiki domeny do kontroli jakości danych oraz zarządzanie operacjami masowymi optymalizuje wykorzystanie personelu, a także automatyzuje znaczącą część operacji.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa i ciągłości działania

System zabezpiecza dostęp do danych i możliwości zmian konfiguracji zarządzanych cyfrowo sieci oraz określa reguły dostępu do krytycznej infrastruktury przez wdrożenie najwyższych standardów zabezpieczeń na każdym poziomie. Integruje się z systemami zarządzania dostępem operatora (LDAP, Active Directory, Keycloack, inne). Zbiera wszystkie dane niezbędne w celu zapewnienia ciągłości działalności biznesowej, np. relacje pomiędzy urządzeniami, topologię połączeń, zasilanie, zarządzanie zmianami i rozbudowę sieci.   

Korzyści z wdrożenia systemu do paszportyzacji i obsługi zasobów infrastruktury sieciowej IT dla firm telekomunikacyjnych - Infrastructure Management:

Integracja z innymi modułami OSS:

Comarch Infrastructure Management działa jako centralna usługa ewidencji i inwentaryzacji zasobów fizycznych oraz połączeń w sieci dla wszystkich komponentów Comarch OSS, a także współpracuje przez otwarte API REST z usługami typu GIS, hurtowniami danych, dedykowanymi systemami Inventory czy ERP firm trzecich, w ekosystemach operatorów.  

Wykorzystanie komponentu Auto-discovery & Reconciliation zapewnia kontrolowaną aktualizację danych referencyjnych w oparciu o dane pozyskane z domenowych systemów zarządzania siecią (NMS/NEMS, SDN-C,VIM/NFVO) 

Field System Management wykorzystuje dane z bazy systemu oraz widoki, schematy i dokumentację (aplikacja mobilna technika, integracja procesów), jak również wspiera weryfikację stanu sieci w teranie i automatyczną korektę danych ewidencyjnych na skutek wywiadu lub zmiany oblężenia zasobów dla wykonywanego zlecenia.

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza