Fixed Access Network Management

Comarch OSS Fixed Access Network Management: automatyzacja zarządzania warstwą logiczną i usługami sieci dostępowej kablowej dla telekomunikacji

Comarch OSS Fixed Access to kompleksowe narzędzie dla operatorów telekomunikacyjnych chcących zcentralizować i zautomatyzować zarządzanie zasobami logicznymi i usługami sieci światłowodowych, w technologiach wykorzystujących kable miedziane czy infrastrukturę HFC. Stanowi podstawę dla systemów klasy Service Order Management (w tym systemu NG Service Fulfillment z palety rozwiązań Comarch OSS).

Rozwiązanie zapewnia operatorom:

  • Pełną ewidencję węzłów sieci: zasoby sieci agregacyjnej, central office i platformy usługowe, dystrybucję, gotowość węzłów instalacyjnych wewnątrzbudynkowych, a także standard instalacji
  • Zarządzanie pokryciem i automatyzację wywiadu technicznego w określonym miejscu (na bazie adresu / geokodowania) oraz kwalifikację zasobów sieci i infrastruktury potrzebnych do uruchomienia usługi
  • Precyzyjną rezerwację zasobów wymaganych do uruchomienia usługi, także z użyciem funkcji planowania rozbudowy
  • Aktywację dla usług zleconych w zamówieniu zasobów
  • Standardowe API REST dla systemów zarządzania i orkiestracji zleceń technicznych

Na podstawie norm branżowych, zaleceń TMF i najlepszych praktyk, system Comarch Fixed Access oferuje standardowy model danych bazujący na TMF SID (Shared Information Data) i ujednoliconym interfejsie REST API (utworzonym na TMF Open API oraz otwartym charakterze architektury serwisowej systemu Comarch OSS).

OSS Fixed Access Network Management obsługuje topologie logiczne sieci dostępowych, konfigurację i standardy łączności w sieciach oraz węzłach opartych na kablach światłowodowych, miedzianych i koncentrycznych. Wykorzystuje technologię GIS i wizualizację zakresu pokrycia obszaru usługą na mapie, w określonych regionach, punktach adresowych i na określonych działkach. Dostarcza pełną informację o możliwych wariantach jakościowych usługi na bazie specyfikacji przepustowości sieci dystrybucyjnej i instalacyjnej, dostęp w czasie rzeczywistym do zasobów węzłów sieci i portów logicznych urządzeń w węzłach dostępowych oraz agregacyjnych, a także gotowości platform serwisowych i szkieletowej sieci transmisyjnej.


 
Comarch OSS Fixed Access zarządza siecią dostępową na potrzeby:

  • Nowoczesnych pakietów usług „triple play” lub „quad play”, oferowanych dla klientów indywidualnych (Model B2C) - w tym także z wykorzystaniem sieci i usług operatorów trzecich (LLU/rLLU, BSA/rBSA, IPTV, VAS, itp.)
  • Złożonych usług dla biznesu i przedsiębiorstw (model B2B) w oparciu o wielodostępowość, z wykorzystaniem wielowarstwowych technologii telekomunikacyjnych, ścieżek i węzłów dostępowych i agregacyjnych
  • Kompleksowych usług operatorów i usług hurtowych (model B2O lub tzw. model „Carrier”), świadczonych w tzw. Punktach Styku czy Punktach Wymiany Ruchu (Point of Presence – POP, Meet-Me Rooms)
  • Przyszłych elementów sieci 5G, takich jak usługa X-Haul w sieciach C-RAN (z wykorzystaniem technologii zwirtualizowanej sieci dostępowej)

 OSS Fixed Access Network Management

Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

Zobacz nasze wideo!

Zalety rozwiązania Comarch OSS Fixed Access Network Management:

Wysokiej jakości informacje o dostępnych i wykorzystywanych zasobach twojej sieci dostępowej   

Fixed Access zapewnia spójne dane dot. topologii logicznej oraz usług utworzonych na warstwie infrastruktury udostępnianej przez paszportyzację sieci fizycznej. Umożliwia to automatyzację dostarczania własnych usług, wpływając dodatnio na zadowolenie klientów (UX), ale także umożliwia integrację z partnerami w sposób całkowicie automatyczny, minimalizując ryzyko naliczania kar za udostępnienie niekompletnej lub niepoprawnej informacji w punkcie styku lub pod określonym adresem klienta. Udostępnia usługę topologii oraz kompletne dane dla domeny zarzadzania jakością (Assurance), oraz zarządzania zleceniami i CRM. Udostępnia API REST on-line oraz kompleksową wizualizację i ewidencję zasięgu, topologii oraz przepustowości sieci dostępowej, co ogranicza czas analizy wpływu planowych prac na ciągłości usług, a także przywracania dostępności po awarii. 

Poszerzenie zakresu sieci dzięki integracji z partnerami i  możliwością technologii 5G

Comarch OSS Fixed Access oferuje nowoczesnym operatorom automatyzację procesów zarządzania dostępnością sieci dostępowej, integracji sieci oraz udostępniania jej partnerom – innym operatorom,  dostawcom usług i resellerom. Dzięki temu, możliwe jest dotarcie do nowych klientów lub większe wykorzystanie potencjału swojej sieci (monetyzacja). Elastyczny model danych obsługuje wszystkie kluczowe technologie sieci dostępowych oraz technologie kombinowane, takie jak: MoCa, G.Fast. Zastosowanie modelu logicznego umożliwia  udostępnianie zasobów sieci dostępowej w ramach sieci wielodostępowych 5G, a także wykorzystanie sieci klasy GPON dla współdzielenia z siecią x-haul 5G RAN. System umożliwia szybkę i tanią integrację, bazując na API REST stworzonym w oparciu o TMF Open API.

Standaryzacja procesów i optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich  

System zapewnia ujednolicenie zarządzania zasobami i zasięgiem sieci dostępowej obejmującej wiele technologii. Optymalizuje procesy masowej zmiany oraz procesy operacyjne, takie jak przemieszczenie, rozbudowa, konsolidacja lub wymiana urządzeń, czy zmiana konfiguracji świadczonych usług, kontrolując i minimalizując ich potencjalny negatywny wpływ na jakość usługi komercyjnej oraz obsługi klientów. Umożliwia to optymalizację ilości zasobów ludzkich włączonych w proces dostarczania i utrzymania usług i sieci, co z kolei zapewnia możliwość przesunięcia wydatków operacyjnych na inwestycje i generowanie wartości dodanej.

Zobacz nasze materiały PDF związane z inwentaryzacją sieci logicznej E2E dla telekomunikacji

Kompleksowe projektowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnych

Obejrzyj nasze video!

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza