6 powodów, dla których warto zainwestować w Zdalną Opiekę Medyczną

Placówki medyczne coraz śmielej decydują się na wdrożenie Zdalnej Opieki Medycznej. Rosnącą popularnością cieszą się m.in. rozwiązania wzbogacone o funkcje telemedyczne wykorzystywane w kardiologii, położnictwie i długoterminowej opiece nad seniorami. Z czego wynika wzrost zainteresowania technologią umożliwiającą świadczenie usług medycznych na odległość? Powodów wartych uwagi jest co najmniej sześć.    
                                                  

zalety telemedycyny

 

1. Oszczędność czasu

Monitorowanie pacjentów w sposób zdalny pozwala na skrócenie czasu hospitalizacji do niezbędnego minimum. W efekcie placówka medyczna zyskuje możliwość obsłużenia większej liczby osób w tym samym czasie, pacjenci zaś nie muszą czekać długimi tygodniami na przyjęcie do szpitala. Zamiast konkurować o łóżko z innymi chorymi kontynuują leczenie w przyjaznym środowisku domowym, ograniczając stres, pod stałym nadzorem specjalistów.    

2. Odciążenie personelu

Przejęcie pierwszej linii opieki nad pacjentem przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej pozwala personelowi placówki medycznej na złapanie „oddechu” w natłoku codziennej pracy. Monitorowani nie tracą przy tym poczucia bezpieczeństwa dzięki możliwości szybkiego kontaktu ze specjalistą, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, przez cały okres objęcia Zdalną Opieka Medyczną.

3. Kontrola nad przebiegiem terapii

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań telemedycznych umożliwia zdalne monitorowanie farmakoterapii, obserwację trendów i dynamiki zmian w pomiarach parametrów życiowych pacjentów. Taka forma leczenia wyraźnie zwiększa odsetek osób przestrzegających zaleceń lekarskich. Efektem jest poprawa skuteczności terapii skorelowana z czasem jej trwania.

4. Wzrost efektywności leczenia

Długoterminowe monitorowanie pacjenta aparaturą wzbogaconą o funkcje telemedyczne wydatnie wpływa na poprawę efektów procesu leczenia. Stały pomiar wybranych parametrów pozwala na skrócenie reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osoby korzystającej z badania.  

 
5. Zwiększenie renomy placówki

Wprowadzenie do oferty placówki medycznej innowacyjnych usług opartych o nowe technologie pozytywnie wpływa na jej wizerunek. Uzyskana w ten sposób renoma może zostać z powodzeniem wykorzystana m.in. w działaniach marketingowych w celu pozyskania nowych klientów, którzy poszukują nowoczesnych form leczenia opartych na rozwiązaniach zapewniających elastyczność i poprawę komfortu życia pacjenta.

6. Optymalizacja kosztów

Wykorzystanie Zdalnej Opieki Medycznej w podmiotach ochrony zdrowia jest rozwiązaniem optymalnym kosztowo. Pozwala na racjonalne gospodarowanie sprzętem i personelem placówki medycznej, który dzięki zastosowaniu aparatury wzbogaconej o funkcje telemedyczne i nowoczesnym formom komunikacji online nie jest przywiązany do miejsca, w którym w danej chwili się znajduje. Przykładem zastosowania tej technologii są telekonsylia medyczne, pozwalające mieszkańcom mniejszych miejscowości (w których kontakt z lekarzem bywa często ograniczony) na uzyskanie fachowej porady od specjalisty znajdującego się w dowolnym miejscu na świecie pod warunkiem dostępu do odpowiedniej infrastruktury technicznej (specjalistyczne oprogramowanie), medycznej (np. zdalny rejestrator EKG, zdalny stetoskop) i Internetu.  

Dowiedz się więcej na temat Zdalnej Opieki Medycznej. Poznaj schemat działania, przykłady zastosowań i możliwe modele wdrożenia. Kliknij>  

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać