Zdalna Opieka Senioralna

Zdalna Opieka Senioralna pozwala na bieżące monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta przez ratowników medycznych oraz konsultowanie stanu zdrowia i samopoczucia osób w wieku podeszłym z lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem lub z lekarzem specjalistą. Badania mogą być wykonywane przez samego pacjenta, ale również przez jego opiekuna lub personel medyczny zarówno w domu (dla jednego pacjenta), jak i w domach opieki lub w ośrodkach skupiających seniorów (usługi dedykowane grupom badanych). Na podstawie przesyłanych wyników lekarz prowadzący może skontaktować się z pacjentem, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Zalety Zdalnej Opieki Senioralnej

Dla pacjenta  

 • Poprawa jakości życia seniora
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem medycznym
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia
 • Poprawa skuteczności terapii skorelowanej z czasem jej trwania
 • Przypominanie o konieczności zażycia lekarstw i wykonania zleconego pomiaru
 • Możliwość monitorowania parametrów życiowych w domu

Dla placówki medycznej

 • Indywidualne opracowywanie modeli leczenia skorelowane z bieżącą oceną stanu zdrowia
 • Wzrost efektywności profilaktyki, diagnostyki i terapii
 • Redukcja liczby wizyt w poradni dzięki realizacji leczenia zdalnego
 • Redukcja kosztów opieki medycznej nad osobą starszą
 • Wzrost renomy oraz poprawa wizerunku placówki medycznej
 • Zwiększenie współczynnika stosowania się do zaleceń lekarskich

Poznaj urządzenia potrzebne do świadczenia Zdalnej Opieki Senioralnej:

 

Beneficjenci

Modele współpracy

Model wdrożenia Zdalnej Opieki Senioralnej oraz jej zakres funkcjonalny dostosowywany jest do potrzeb i skali konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności możliwe jest zastosowanie różnych wariantów:

 

 • Zdalna Opieka Senioralna stanowi nowatorskie rozwiązanie, wspierające postępowanie z pacjentami starszymi, przebywającymi zarówno w naturalnym środowisku domowym, jak i w różnych placówkach zinstytucjonalizowanych. Teleopieka medyczna daje możliwość monitorowania stanu zdrowa seniora na odległość oraz szybkiego, zdalnego kontaktu diagnostyczno- terapeutycznego między pacjentem, a zespołem specjalistów. Tym samym daje szansę na wypracowanie zindywidualizowanych metod opieki nad osobami w wieku podeszłym. Świadczenie usług w ramach Zdalnej Opieki Senioralnej to przykład kompleksowego podejścia do tematu opieki i pielęgnacji osób starszych.
   
  lek. med. Iwona Kurowska, geriatra, specjalista medycyny rodzinnej

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

  Przejdź do formularza

  Proszę czekać