Zdalna Opieka Senioralna

Zdalna Opieka Senioralna pozwala na bieżące monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta przez ratowników medycznych oraz konsultowanie stanu zdrowia i samopoczucia osób w wieku podeszłym z lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem lub z lekarzem specjalistą. Badania mogą być wykonywane przez samego pacjenta, ale również przez jego opiekuna lub personel medyczny zarówno w domu (dla jednego pacjenta), jak i w domach opieki lub w ośrodkach skupiających seniorów (usługi dedykowane grupom badanych). Na podstawie przesyłanych wyników lekarz prowadzący może skontaktować się z pacjentem, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Zalety Zdalnej Opieki Senioralnej

 • Dla pacjenta
 • Dla placówki medycznej

Zdalna Opieka Senioralna dla pacjentów - Comarch Healthcare

Dla pacjenta  

 • Poprawa jakości życia seniora
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem medycznym
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia
 • Poprawa skuteczności terapii skorelowanej z czasem jej trwania
 • Przypominanie o konieczności zażycia lekarstw i wykonania zleconego pomiaru
 • Możliwość monitorowania parametrów życiowych w domu

Zdalna Opieka Senioralna - Comarch Healthcare

Dla placówki medycznej 

 • Indywidualne opracowywanie modeli leczenia skorelowane z bieżącą oceną stanu zdrowia
 • Wzrost efektywności profilaktyki, diagnostyki i terapii
 • Redukcja liczby wizyt w poradni dzięki realizacji leczenia zdalnego
 • Redukcja kosztów opieki medycznej nad osobą starszą
 • Wzrost renomy oraz poprawa wizerunku placówki medycznej
 • Zwiększenie współczynnika stosowania się do zaleceń lekarskich

 

 

Poznaj urządzenia potrzebne do świadczenia Zdalnej Opieki Senioralnej

 

Dowiedz się więcej

Beneficjenci

Placówki medyczne

Domy opieki

Ośrodki pomocy społecznej

Centra aktywizacji dziennej osób starszych

Modele współpracy

Model wdrożenia Zdalnej Opieki Senioralnej oraz jej zakres funkcjonalny dostosowywany jest do potrzeb i skali konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności możliwe jest zastosowanie różnych wariantów:

 

Zdalna Opieka Senioralna - Comarch Healthcare

 • Zdalna Opieka Senioralna stanowi nowatorskie rozwiązanie, wspierające postępowanie z pacjentami starszymi, przebywającymi zarówno w naturalnym środowisku domowym, jak i w różnych placówkach zinstytucjonalizowanych. Teleopieka medyczna daje możliwość monitorowania stanu zdrowa seniora na odległość oraz szybkiego, zdalnego kontaktu diagnostyczno- terapeutycznego między pacjentem, a zespołem specjalistów. Tym samym daje szansę na wypracowanie zindywidualizowanych metod opieki nad osobami w wieku podeszłym. Świadczenie usług w ramach Zdalnej Opieki Senioralnej to przykład kompleksowego podejścia do tematu opieki i pielęgnacji osób starszych.

   

  lek. med. Iwona Kurowska, geriatra, specjalista medycyny rodzinnej

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.  Przejdź do formularza