Rola nowych technologii medycznych w czasie pandemii
Pandemia koronawirusa zmieniła więcej niż styl życia i codzienne nawyki. Spowodowała, że dostęp do placówek medycznych jest znacznie utrudniony; opieka nad pacjentami przez długi czas ograniczyła się tylko do przypadków pilnych. Dla osób z grupy podwyższonego ryzyka nawet jedno wyjście z domu może być niezwykle niebezpieczne. Wszystko to sprawiło, że pacjenci i lekarze coraz bardziej doceniają telemedycynę i zastosowanie nowych technologii: telekonsultacji, teleporad, zdalnego monitorowania stanu zdrowia i przesyłania dokumentów bez wychodzenia z domu.

Telemedycyna w dobie pandemii


Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na „odmiejscowienie” opieki medycznej i ograniczenie wyjść z domu. W obecnej sytuacji, kiedy każda wizyta w przychodni czy szpitalu może grozić zakażeniem wirusem SARS-Cov-2, rozwiązania telemedyczne umożliwiają załatwienie wielu spraw związanych ze zdrowiem zdalnie. Korzystając z komputera czy smatfona pacjenci mogą przesłać dokumenty medyczne, pomiary ciśnienia czy temperatury, a także skorzystać z wideokonsultacji. Jest to szczególnie korzystne dla:

 • osób znajdujących się w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (głównie przewlekle chorych i seniorów),
 • osób niepełnosprawnych,
 • kobiet w ciąży,
 • osób mieszkających w miejscach o utrudnionym dostępie do opieki medycznej.

Osoby, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, w czasie pandemii powinny ograniczyć wyjścia z domu do minimum, a najlepiej w ogóle go nie opuszczać. Niestety, często są to seniorzy i osoby obarczone chorobami przewlekłymi, które muszą stale monitorować parametry życiowe i regularnie konsultować się z lekarzem. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, oferując nowoczesne rozwiązania telemedyczne, które skutecznie wspierają lekarzy i pacjentów. Najważniejsze to:


Bransoletka życia – bezpieczny senior

Wyjątkowo zagrożone podczas pandemii są osoby po 65. roku życia. Ich odporność jest często niska, a dodatkowym obciążeniem są choroby przewlekłe. Dlatego troska o seniorów powinna być w tym czasie szczególna.

Przede wszystkim osoby te nie powinny opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Każde wyjście na zewnątrz zwiększa ryzyko zarażenia koronawirusem. Niestety, obecnie również kontakt z najbliższymi nie jest bezpieczny. Tymczasem osoba starsza pozostająca w domu może ulec wypadkowi, upaść czy źle się poczuć. Telefon nie zawsze jest w zasięgu ręki, zwłaszcza gdy coś złego wydarzy się na przykład w łazience.

Bransoletka Życia Comarch to urządzenie, które dba o bezpieczeństwo seniorów 24/7. Jest to opaska monitorująca zakładana na nadgarstek, umożliwiająca szybkie wezwanie pomocy. Bransoletka posiada czujnik tętna, moduł GPS, przycisk SOS oraz funkcję wykonywania i odbierania połączeń. Nieustannie wysyła informacje do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie analizowane są przez wykwalifikowany personel medyczny. W przypadku wysłania sygnału SOS lub innych niepokojących danych ratownik kontaktuje się z pacjentem, a w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe. O zdarzeniu informowani są także najbliżsi podopiecznego. Bransoletka Życia daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju o stan naszych najbliższych, którymi z powodu pandemii nie możemy zaopiekować się bezpośrednio.

Bransoletka Życia Comarch
Zdalny monitoring pacjentów – kontrola stanu zdrowia bez wychodzenia z domu

Zdalny monitoring pozwala na obserwację stanu zdrowia pacjentów poza placówkami medycznymi, co w obecnych warunkach epidemiologicznych jest wygodną i bezpieczną opcją. Osoby chore przewlekle narażone są na niebezpieczeństwo ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19. Ich układy immunologiczne, osłabione innymi chorobami, najgorzej radzą sobie z dodatkowym obciążeniem w postaci wirusa. Dotyczy to w szczególności osób z:

 • chorobami układu krążenia,
 • cukrzycą,
 • chorobami układu oddechowego,
 • nadciśnieniem tętniczym,
 • nowotworami,
 • chorobami zapalnymi jelit.

Ta grupa pacjentów musi być pod stałą, regularną kontrolą, a wizyty u lekarza w okresie pandemii nie są bezpieczne. Zdalny monitoring upraszcza proces leczenia: zapobiega zbyt częstym wyjściom z domu i zmniejsza zagrożenie kontaktu z osobami potencjalnie zarażonymi. Jednak kluczowym zadaniem nowoczesnych technologii monitorujących stan zdrowia jest wczesne wykrycie stanu zagrożenia i reakcja na nie. Możliwe jest to dzięki platformie telemedycznej, która odbiera i przetwarza dane pochodzące z urządzeń pomiarowych, aplikacji i systemów do zdalnego monitoringu.

Wśród innowacyjnych urządzeń, które będą wsparciem dla osób przewlekle chorych w czasie pandemii, są:

 • Comarch PMA - aparat do wykonywania badania EKG metodą Holtera,
 • Comarch CardioVest – kamizelka z innowacyjnymi elektrodami tekstylnymi,
 • Comarch SMA - zestaw do zdalnego monitoringu osób chorych przewlekle, który składa się z tabletu z dedykowaną aplikacją oraz zintegrowanych urządzeń pomiarowych.

 
Pacjentom, którzy mają utrudniony dostęp do opieki medycznej, zdalny monitoring umożliwia regularną kontrolę stanu zdrowia i wideokonsultacje lekarskie. Automatycznie przesyłane dane (wyniki pomiarów parametrów zdrowotnych) analizowane są pod kątem trendów zmian i wartości poza normą, co umożliwia wczesne wykrycie zagrożenia. Sprawny i regularny kontakt z personelem medycznym ułatwia utrzymanie dobrego stanu zdrowia, zmniejsza ryzyko komplikacji, może uchronić przed wizytą na oddziale ratunkowym, zmniejszyć ilość i skrócić czas hospitalizacji.
 


Punkt Diagnostyczny – pomiary podstawowych parametrów życiowych w dowolnym miejscu i czasie

Pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej, część osób normalnie uczęszcza do pracy. W niektórych zakładach pracy pracownicy poddawani są stałej kontroli ich stanu zdrowia. Standardem stały się pomiary temperatury u osób wchodzących na teren firmy. Możliwość przeprowadzenia badań najważniejszych parametrów zdrowotnych w dowolnym miejscu i czasie to główne zalety naszych Punktów Diagnostycznych.

W skład Punktu Diagnostycznego, który dostępny jest w formie stacjonarnej i mobilnej, wchodzą urządzenia i oprogramowanie pozwalające na szybkie i proste pomiary podstawowych parametrów zdrowotnych. System automatycznie określa, czy wynik jest prawidłowy, a także umożliwia wysyłanie danych do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, w celu dodatkowej analizy i przygotowania zaleceń dla użytkownika.

Punkt Diagnostyczny Comarch

Aplikacja Comarch HealthNote – zapisywanie, przechowywanie i udostępnianie badań i dokumentów medycznych

Pozostając w domach podczas epidemii zachowujemy się odpowiedzialnie i chronimy nie tylko siebie, ale również innych. Nie zwalnia nas to jednak od konieczności obserwacji swojego stanu zdrowia. Należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia gorączki, duszącego kaszlu i trudności z oddychaniem. Dlatego niezbędne jest wykonywanie pomiarów temperatury i zapisywanie niepokojących objawów. Można to zrobić łatwo za pomocą aplikacji Comarch HealthNote, która jest mobilną książeczką zdrowia. Umożliwia gromadzenie dokumentacji medycznej, zapisywanie pomiarów parametrów życiowych, odtwarzanie ich w postaci wykresów i tabel oraz udostępnianie tych danych lekarzowi e-mailem, SMSem lub przez dysk chmurowy, co może być bardzo pomocne w ocenie stanu zdrowia.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej ankiecie aplikacja Comarch HealthNote pomoże także w ocenie ryzyka zarażenia koronawirusem i poinformuje, co należy robić w kolejnych krokach.


Rola nowych technologii medycznych w czasie pandemii

Czas pandemii koronawirusa drastycznie zmienił codzienne życie ludzi na całym świecie. Unikamy wyjść z domu, a strach przed zakażeniem towarzyszy nam na co dzień. Nowe technologie, które są coraz częściej wykorzystywane w medycynie, pozwalają na stały monitoring stanu zdrowia, ograniczenie wyjść z domu i ułatwienie opieki nad osobami starszymi, które są wyjątkowo zagrożoną grupą w obecnej sytuacji. Rozwój technologii medycznych, sztucznej inteligencji, zastosowanie algorytmów i innych rozwiązań informatycznych przyczynia się do usprawnienia opieki medycznej, a placówkom ochrony zdrowia pomaga zmniejszyć koszty i odciążyć personel.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać