Telekonsylia - nowość na polskim rynku zdrowia

Realizacja usług Zdalnej Opieki Medycznej możliwa jest dzięki platformie Comarch e-Care, pozwalającej na ciągły monitoring stanu zdrowia pacjentów w sposób zdalny. Platforma umożliwia odbieranie i przetwarzanie danych medycznych oraz danych zgromadzonych z urządzeń pomiarowych, kontrolujących określone parametry życiowe. Wspiera również personel medyczny w realizacji ustalonych schematów postępowania. 

Kto może wdrożyć usługę telekonsultacji?

Zalety rozwiązania

 

 

Telekonsylia- telemedycyna - Comarch Healthcare dla placówki medycznej -

Zalety dla placówki medycznej 

 • Poszerzenie oferty o innowacyjną usługę telemedyczną. Wzrost kompleksowości świadczonych usług bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu medycznego.
 • Poprawa wydajności pracy personelu medycznego. Możliwość obsłużenia  większej liczby pacjentów w tym samym czasie.
 • Możliwość rozwoju kompetencji lekarzy POZ. Poszerzenia wiedzy medycznej przy okazji telekonsyliów z lekarzami różnych specjalizacji.  
 • Wzrost rentowności placówki na skutek wdrożenia optymalnych kosztowo rozwiązań telemedycznych i korzystnego finansowo outsourcingu części usług. 
 • Poprawa wizerunku, wzrost rozpoznawalności i prestiżowe miano „lidera technologicznego” na lokalnym rynku medycznym.

 

 

 

Telekonsylia - telemedycyna - Comarch Healthcare dla samorządów

Zalety dla jednostki samorządowej 

 • Wzrost równomierności dostępu do specjalistycznych porad medycznych. Szczególnie istotny na terenie gmin wiejskich oddalonych od dużych ośrodków medycznych, oraz lokalnych samorządów o znacznym odsetku ludności w podeszłym wieku.
 • Zwiększenie zadowolenia pacjentów, polepszenie wizerunku i wzrost atrakcyjności mieszkaniowej gminy jako efekt zabezpieczenia podstawowej potrzeby jej mieszkańców w postaci łatwego dostępu do opieki medycznej w ujęciu kompleksowym.
 • Wzrost rentowności samorządowych placówek medycznych na skutek wprowadzenia optymalnych kosztowo rozwiązań telemedycznych.
 • Poprawa wizerunku gminy i zyskanie miana „lidera innowacji” wśród lokalnych samorządów w regionie.

 

Telekonsylia - telemedycyna - Comarch Healthcare dla pacjenta

Zalety dla pacjenta

 • Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty.
 • Dostęp do lekarza specjalisty bez konieczności  podróżowania do innej, często znacznie oddalonej miejscowości. Oszczędność czasu i pieniędzy niezbędnych do pokrycia kosztów ewentualnego transportu. 
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa zapewniony przez zdalny kontakt ze specjalistą w obecności  znanego pacjentowi lekarza pierwszego kontaktu, który rozumie kontekst medyczny i dobrze orientuje się w historii choroby.  
 • Szybsza diagnoza zwiększająca szansę na podjęcie skutecznego leczenia. 

Beneficjenci

Usługa telekonsultacji skierowana jest w szczególności do osób zamieszkujących na terenach wiejskich, które na co dzień posiadają ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów. Również do osób starszych i przewlekle chorych, których stan zdrowia trwale ogranicza możliwość poruszania się, a tym samym dostęp do leczenia i powszechnie oferowanych na rynku usług medycznych. 

Infrastruktura techniczna umożliwiająca telekonsultacje

Telekonsylia – technologia, która ułatwia dostęp do lekarza specjalisty

Zdalne Konsultacje Medyczne (tzw. telekonsylia) to prawdziwa nowość na polskim rynku zdrowia

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać