Zdalna Przychodnia

Zdalna Przychodnia umożliwia świadczenie usług medycznych na odległość. Rozwiązanie nie zastępuje tradycyjnej opieki zdrowotnej lecz jest wobec niej komplementarne i pozwala poszerzyć wachlarz oferowanych świadczeń zdrowotnych bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu medycznego. Wdrożenie optymalnych kosztowo rozwiązań telemedycznych poprawia wydajność pracy, umożliwiając obsłużenie większej liczby pacjentów w tym samym czasie. Dzięki zastosowaniu narzędzi teleinformatycznych, pozwalających na ciągły monitoring stanu zdrowia oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych w warunkach domowych, Zdalna Przychodnia zwiększa efektowność leczenia i poczucie bezpieczeństwa swoich pacjentów poprzez zapewnienie im stałego kontaktu z wykwalifikowanym personelem medycznym. Poza szybkim i bezpiecznym dostępem do elektronicznej dokumentacji medycznej lekarz ma możliwości przeprowadzania telekonsultacji z pacjentem, a także zdalnej konsultacji medycznej z innym lekarzem specjalistą, z dowolnego miejsca i o dogodnej porze, dzięki czemu nie traci czasu i pieniędzy na dojazdy. Oferowane w ten sposób usługi są doskonałym uzupełnieniem terapii, w szczególności w przypadku pacjentów, którzy wymagają stałego specjalistycznego nadzoru lekarza lub opieki długoterminowej

Usługi Zdalnej Przychodni

Korzyści dla podmiotu medycznego: 

 • Poszerzenie oferty o innowacyjną usługę telemedyczną. Wzrost kompleksowości świadczonych usług bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu medycznego.
 • Poprawa wydajności pracy personelu medycznego. Możliwość obsłużenia większej liczby pacjentów w tym samym czasie.
 • Możliwość rozwoju kompetencji lekarzy POZ. Poszerzenia wiedzy medycznej przy okazji telekonsyliów z lekarzami różnych specjalizacji. 
 • Wzrost rentowności placówki na skutek wdrożenia optymalnych kosztowo rozwiązań telemedycznych i korzystnego finansowo outsourcingu części usług.

Korzyści dla podmiotu medycznego - Zdalna Przychodnia - Comarch Healthcare

Korzyści dla lekarza:

 • Optymalizacja czasu pracy prowadząca do systematycznego zwiększania liczby przyjmowanych pacjentów.
 • Budowa zdrowej relacji między lekarzem a pacjentem. Wzrost efektywności leczenia i poziomu zadowolenia pacjenta z usługi medycznej. Sprawniejsze pozyskiwanie i utrzymywanie pacjentów. 
 • Możliwość umówienia wizyty online. Wsparcie w budowaniu profesjonalnego wizerunku w Internecie. 
 • Eliminacja bezpłatnych porad telefonicznych i innych bezkosztowych form komunikacji z pacjentem, wykraczających poza czas wizyty w gabinecie lekarskim. 
 • Szybki i bezpieczny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Możliwość przeprowadzania zdalnych konsultacji medycznych z lekarzami innych specjalizacji.

Korzyści dla personelu medycznego - Zdalna Przychodnia - Comarch Healthcare

Korzyści dla pacjenta: 

 • Elektroniczna rejestracja na wizytę do wybranego lekarza (wizyta w gabinecie bądź telekonsultacja), zdalne zamawianie recept oraz skierowań. 
 • Dostęp do lekarza specjalisty bez konieczności przemieszczania się. Możliwość kontynuowania leczenia i monitorowania parametrów życiowych w domu. 
 • Automatyczne przypomnienia o konieczności zażycia lekarstw i wykonania zleconego pomiaru. 
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem medycznym. Możliwość kontaktu ze specjalistą w obecności znanego pacjentowi lekarza pierwszego kontaktu, który rozumie kontekst medyczny i dobrze orientuje się w historii choroby.
 • Łatwy i bezpieczny dostęp do własnych danych medycznych, stały podgląd zaleceń lekarskich i wyników badań. Personalizowana baza wiedzy medycznej.

Korzyści dla pacjenta - Zdalna Przychodnia

Beneficjenci

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Indywidualne/grupowe praktyki lekarskie

Praktyka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej

Innowacyjne rozwiązania wchodzące w skład Zdalnej Przychodni:

INFOGRAFIKA : Schemat działania Zdalnej Przychodni

Zapoznaj się z pełną infografiką obrazującą jak działa Zdalna Przychodnia.

 

Dowiedz się więcej

zdalna przychodnia schemat

Modele Współpracy

Model wdrażania Zdalnej Przychodni oraz jej zakres funkcjonalny dostosowany jest do potrzeb i skali konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności usługa może być dostępna w modelu usługowym bądź w modelu sprzedażowym. Istnieje także możliwości współpracy z kontrahentem na innym, indywidualnie opracowanym modelu.

“W przypadku Zdalnej Przychodni wykorzystujemy własne rozwiązania, bazując na dotychczasowych wdrożeniach z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zdalnej opieki medycznej. Rezultatem jest kompleksowy ekosystem rozwiązań telemedycznych, który usprawnia pracę placówek medycznych i jest odpowiedzią dla pacjentów 2.0, szukających informacji na temat zdrowia i lekarzy w Internecie oraz chcących umawiać się na wizyty do lekarza przez Internet. "

 

Bartosz Pampuch, Wiceprezes Comarch Healthcare 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza