Wzmianka o firmie Comarch w raporcie firmy Gartner® za rok 2022 pt. „Competitive Landscape: CSP Customer Management and Experience Solutions Report”

Czerwiec 2022, Polska – Comarch został wymieniony w raporcie firmy Gartner® za rok 2022 dotyczącym rozwiązań w zakresie zarządzania i doświadczeń użytkowych klientów platform CSP.

Raport firmy Gartner® zawiera takie aspekty, jak definicja rynku, opis, kluczowe ustalenia i przyszłe rekomendacje. „Gartner zidentyfikował pięć trendów konkurencyjnych związanych ze sposobem, w jaki dostawcy CM&X zajmują się trzema kluczowymi obszarami”. Wśród kluczowych zaleceń Gartner® wymienia „efekty działalności spółek jako część realizacji projektu poprzez podążanie odpowiednią mapą drogową projektu, skupienie się na biznesowych wskaźnikach efektywności KPI, które klienci traktują priorytetowo, oraz funkcje sukcesu klienta”. Ponadto cel, jakim jest „stworzenie przejrzystej i zróżnicowanej strategii konkurowania w przyszłości poprzez skupienie się na produktach dla konkretnych segmentów rynku i rozwijanie relacji partnerskich pod kątem propozycji wartości docelowych”.

Comarch jest wymieniony w raporcie wśród ośmiu profili konkurencyjnych dostawców CM&X na rynku zarządzania i doświadczeń użytkowych klientów usług BSS. Według raportu „dostawcy zostali włączeni do dokumentu na podstawie ich znaczenia, zainteresowania i bazy klientów, aby przedstawić różne trendy konkurencji”. Raport stwierdza, że „wielu dostawców rozwiązań CM&X w ramach usług BSS zwiększa możliwości usług BSS, które wspierają obszary rozwoju platform CSP, takie jak segmenty konsumenta cyfrowego, B2B i rynki branżowe ze wsparciem ekosystemu i potencjału relacji partnerskich”.

Gartner twierdzi, że „tych pięć trendów konkurencyjnych odzwierciedla to, jak różni dostawcy usług BSS CM&X pozycjonują się, w co inwestują, jak podchodzą do różnych obszarów biznesu i jak konkurują:

  1. Dostawcy, którzy koncentrują się na rozwiązaniach CM&X typu „cloud-first” i „cloud-native”, które są gotowe do wdrożeń natywnych w chmurze.
  2. Dostawcy, których głównym celem jest wspomaganie platform CSP w rozszerzaniu działalności na nowe segmenty, ekosystemy, branże i rynki.
  3. Dostawcy, którzy pomagają platformom CSP w przechodzeniu na standardowe produkty i przystosowywaniu CSP przy użyciu technologii niskokodowych/ bezkodowych, komponentów typu open source, lokalnego rozwoju i najlepszej architektury komponowalnej.
  4. Obecni liderzy rynku CM&X, którzy koncentrują się na rozwiązaniach typu „full-stack”, ścisłej integracji z możliwościami sieciowymi, wysokiej pojemności i niezawodności przy jednoczesnej modernizacji swoich rozwiązań z wykorzystaniem potencjału oferowanego przez chmurę”.*

Raport zwraca uwagę na nowo powstające firmy, których celem jest zwiększenie możliwości platform CSP w zakresie rozwoju biznesu, automatyzacji lub najnowocześniejszej cyfrowej samoobsługi poprzez przyspieszenie transformacji biznesowej za pomocą nowych technologii oraz możliwości sprzedaży i marketingu.

Uważamy, że nasze wartości i sposób działania są zgodne z wymaganiami postawionymi przez Gartner® w tym raporcie. Comarch stawia na cyfryzację i automatyzację wraz z wielokanałowym użytkowaniem dla segmentu B2B wraz z ofertą 5G i IoT. Nasz system jest ustandaryzowany na bazie TM Forum Open API, dzięki czemu możemy świadczyć wszechstronne i elastyczne usługi” – mówi Andrzej Zasadziński, szef działu usług telekomunikacyjnych BSS w firmie Comarch.

Ponadto Gartner® nakreślił założenia planowania strategicznego. Wskazano, że „do 2024 roku 50% dostawców usług BSS będzie oferować oparte na chmurze usługi SaaS i platformę jako usługę (PaaS) dla konkretnych projektów biznesowych dla platform CSP; w 2021 roku liczba ta wyniosła około 10%”.

*Gartner, „Competitive Landscape: CSP Customer Management and Experience Solutions”, Juha Korhonen, Amresh Nandan, Chris Meering, Susan Welsh de Grimaldo, 8 czerwca 2022 r. 

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej filii w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, a w niniejszym dokumencie jest wykorzystany za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Gartner® nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w jej publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze firmy Gartner® zawierają opinie działu badawczo-doradczego firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzeń faktów. Firma Gartner® nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tego badania, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza