Usługi Zarządzane

BSS/OSS Managed services

Era usług cyfrowych skłania operatorów telekomunikacyjnych do zwiększania sprawności operacyjnej, celem szybkiego dostosowywania się do potrzeb klientów oraz skracania czasu wprowadzania nowych usług na rynek.

W rezultacie operatorzy sieci mobilnych, stacjonarnych, łącz szerokopasmowych oraz sieci kablowych zaczęli konsolidować swoje środowiska IT często złożone z komponentów od wielu dostawców i oparte o różne technologie, jak również optymalizować działania operacyjne, wiedzę i procesy biznesowe.

Jednak projekty IT, których celem jest zwiększenie szybkości biznesu i uproszczenie systemów IT wymagają wsparcia ze strony partnera biznesowego, który jest w stanie wziąć na siebie część odpowiedzialności za efekty projektu, dzieląc ją z decydentami w Twojej firmie, który aktywnie pomaga osiągać założone cele projektowe, i który może odciążyć Twoją firmę poprzez wzięcie w swoje ręce części ważnych działań operacyjnych. Dzięki temu Twoja firma może się skupić na rezultatach biznesowych projektu.

Oferta Usług Zarządzanych Comarch opiera się na naszych sprawdzonych produktach BSS/OSS oraz usługach (w tym także bazujących na Centrach Danych (Data Center) Comarch w Polsce, Niemczech i USA), połączonych z pre-integrowanymi, selektywnie dopieranymi komponentami firm trzecich (naszych oficjalnych partnerów lub firm wskazanych przez klienta w projekcie).

Dzięki Usługom Zarządzanym Comarch Twoja firma może obniżyć koszty operacyjne aż o 50%, skrócić czas wprowadzania nowych usług, technologii, urządzeń i infrastruktury.

Telco Managed Services - Korzyści

Uzyskaj mierzalne efekty biznesowe w projektach BSS/OSS

Zdefiniuj kontraktowe wskaźniki wydajności (KPI – key performance indicator) i jakości (KQI – key quality indicator) dla Comarch – takie, które najlepiej wesprą Cię w osiągnięciu celów projektu, na każdym jego etapie.

Ciesz się wysoką jakością usług zagwarantowaną w SLA

Miej pewność, że Twoje usługi IT są projektowane i operowane w taki sposób, by wspierać Twoje procesy I cele biznesowe. Korzystaj z możliwości monitorowania, mierzenia, raportowania i przeglądania wyników zdefiniowanych w umowach o poziomie świadczenia usług (SLA - service level agreement).

Skutecznie zarządzaj incydentami

W razie incydentu – bądź spokojny, że Twoje usługi zostaną przywrócone najszybciej jak to możliwe, oraz że wpływ incydentu na Twój biznes jest zminimalizowany.

Zleć nam hosting i utrzymanie systemów

Dzięki naszym Centrum Danych możemy świadczyć usługę hostingu Twoich systemów na naszych serwerach oraz oferować Twojej firmie modele wdrożeń oparte o SaaS (software-as-a-service) i IaaS (infrastructure-as-a-service).

Przenieś zarządzanie procesami na dostawcę

Pozwól Comarch wziąć odpowiedzialność za wyniki procesów biznesowych (np. miesięczne fakturowanie dla Twoich klientów i zapewnienie wysokiej jakości danych finansowych). Comarch może też wprowadzać w systemie zadania operacyjne w Twoim imieniu (konfiguracje produktów, rejestracja nowych klientów, itd.) oraz monitorować Twoje procesy biznesowe.

Efektywnie migruj systemy BSS/OSS

Zapomnij o skomplikowanych, długich procesach migracji IT – z Comarch migracja przebiega szybko, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na model black box outsourcing czy na w pełni zarządzane procesy.

Zaufaj specjalistom

Comarch oferuje między innymi usługi SaaS i outsourcing procesów biznesowych, z gwarantowaną jakością, co umożliwiają procesy ITIL. Nasz zespół ds. Usług Zarządzanych to specjaliści certyfikowani w ITIL v3.

Zyskaj wsparcie 24/7 i dedykowaną osobę kontaktową

Korzystaj z pojedynczego punktu kontaktu po naszej stronie, by zapewnić sprawne rozwiązywanie problemów i ważnych kwestii biznesowych. W ramach naszych Usług Zarządzanych BSS/OSS oferujemy naszym klientom stały dostęp (24/7) do dedykowanego zespołu wsparcia.

W skład oferty Managed Services wchodzą:

Studium przypadku

Elementy poprzedniego systemu BSS używanego w KPN wymagały ogromnych nakładów pracy ze strony użytkowników. Ostatecznie postanowiono kupić nowe, zintegrowane rozwiązanie – a Comarch idealnie wpasował się w sformułowane przez nas wymagania.

Cees Versteeg, Dyrektor ds. IT i Operacyjnych, KPN

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.