Netia Polska Case Study

Wdrożenie systemu Comarch Interpartner Billing

Grupa Netia to jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku. Zatrudnia niemal 2 tys. osób w 70 lokalizacjach w całej Polsce. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in.: Netia S.A., Internetia Sp. z o.o., Telefonia Dialog Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o. Od 2000 roku akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Światłowodowa sieć szkieletowa, którą dysponuje Grupa Netia ma blisko 20 tys. km długości i łączy sieci metropolitalne Grupy w ponad 50 miastach oraz zapewnia kilkanaście niezależnych połączeń międzynarodowych. Liczba obiektów telekomunikacyjnych (są to m.in. budynki, szafy, kontenery, maszty), należących do Grupy Netia przekracza 30 tys., a liczba węzłów sieciowych (PoP) to ponad 81 tys. sztuk.

Potrzeba biznesowa

W 2004 r. Comarch podpisał umowę z Netia S.A. na dostawę systemu Comarch InterPartner Billing, służącego do rozliczeń z innymi operatorami, dostawcami treści czy partnerami.

Celem projektu było zapewnienie obsługi umów międzyoperatorskich Netii (interconnect) i zarządzania pełną ścieżką przetwarzania danych – począwszy od załadowania danych z mediacji, poprzez wycenę zdarzeń, po przygotowywanie rozliczeń i raportów rozliczeniowych z uwzględnieniem planów numeracyjnych, integracji z systemami księgowymi i zewnętrznymi źródłami danych.

Koncepcja

Zaproponowane przez Comarch rozwiązanie InterPartner Billing umożliwia obsługę usług w modelu hurtowym, podziału przychodów pomiędzy wielu operatorów oraz rozliczeń zewnętrznych, z opcją wdrożenia różnych scenariuszy biznesowych takich jak:

 • Przetwarzanie pojedynczych zdarzeń i zagregowanych danych, w tym:
  • Naliczanie opłat w oparciu o „dane statystyczne”
  • Wycena przy użyciu pul / limitów
  • Zdarzenia jednorazowe/okresowe
  • Inne
 • Regułowa wycena i naliczanie opłat
 • Naliczanie opłat na podstawie wykorzystania usługi i w innych modelach
  • Funkcjonalność wyceny obliczająca zarówno przychody, jak i koszty
 • Różne scenariusze biznesowe, w tym:
  • Rabaty ilościowe
  • Kary
  • Gwarantowany wolumen (płatność w wypadku niezrealizowania ustalonej ilości ruchu)
  • Transakcje wzajemnej wymiany usług
  • Rozliczenia na podstawie treści
  • Zobowiązanie się do ilości/kwoty opłat za tranzyt
  • Ustalanie cen i kosztów na podstawie miejsca inicjacji połączenia
  • Podział opłat za tranzyt i terminację połączeń
  • Rozliczenia za udostępnienie infrastruktury sieciowej
  • Inne

Rozwiązanie

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2004 r., a pierwsze rozliczenia miały miejsce w czerwcu 2005 r. Wdrożone rozwiązanie pozwala na obsługę:

 • 300 mln rekordów danych dotyczących wykorzystania usług
 • Rozliczeń z ponad 40 partnerami w ramach umów międzyoperatorskich

Funkcjonalności rozwiązania wdrożone w Netia SA obejmują:

 • Zarządzanie danymi partnerów
 • Zarządzanie umowami
 • Zarządzanie planami numeracyjnymi
 • Regułową wycenę
 • Raporty finansowe i statystyczne
 • Obsługę wielu środowisk (z wykorzystaniem modułu Flexible Data Replication, służącego do replikacji danych)

Rezultaty

Comarch InterPartner Billing został wybrany ze względu na fakt, że jest w stanie przetwarzać miliony rekordów CDR miesięcznie. System został wdrożony w zgodnie z harmonogramem, dostarczając Netia SA kompleksowy zestaw funkcjonalności, pokrywających obecne i przyszłe potrzeby operatora.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia rozwiązania Comarch InterPartner Billing (IPB) obejmują:

 • Utrzymanie silnej pozycji na rynku przez Netia S.A. i gotowość do oferowania nowych usług
 • Zapewnienie sprawnego narzędzia do prowadzenia rozliczeń z wieloma partnerami oraz gwarancja bezpieczeństwa w zakresie utraty kontroli nad istotnymi i wrażliwymi danymi objętymi różnymi umowami
 • Łatwy dostęp do wszystkich istotnych danych (dane ogólne, adresowe, finansowe i dotyczące wykorzystania usług)
 • Architekturę systemu pozwalającą na integrację wszystkich oferowanych usług, począwszy od telefonii stacjonarnej i komórkowej, poprzez sieci transmisji danych, dzierżawę łączy, usługi mobilne i sieć WLAN, po usługi sieciowe takie, jak poczta elektroniczna, dostęp do Internetu, VPN, hosting stron internetowych czy Web Farming
 • Moduł Least Cost Routing umożliwiający zwiększenie przychodów dzięki wykorzystaniu tabeli optymalnego trasowania połączeń
 • Moduł Reconcilliation pozwalający na redukcję kosztów poprzez automatyczne zarządzanie rozstrzyganiem spornych kwestii

Dlaczego Comarch?

"Comarch zapewnił nam proaktywne podejście do naszych potrzeb i doskonałe rozwiązania. To proaktywne podejście umożliwiło szybkie rozpoczęcie obsługi umów, a rozwiązanie Comarch zostało uznane za niezwykle elastyczne nie tylko w zakresie zaspokajania bieżących potrzeb, ale także wparcia nowych usług i scenariuszy biznesowych na szybko rozwijającym się rynku telekomunikacyjnym."

Robert Kipczak, Project Manager
Netia SA

Pobierz Case Study jako PDF

Pobierz PDF

Przeczytaj inne Case Studies

Wróć do referencji klientów

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza