Fault Management

Fault Management – system IT do zarządzania awariami w sieci telekomunikacyjnej

Jednym z większych wyzwań operatorów jest zapewnienie ciągłej dostępności sieci telekomunikacyjnej. Jednak rosnąca złożoność zasobów sieciowych, zarówno fizycznych jak i zwirtualizowanych, powoduje, że rośnie również możliwość wystąpienia awarii w sieci telekomunikacyjnej. Sprawna obsługa zdarzeń sieciowych jest niezbędna dla zapewnienia ogólnej niezawodności sieci.

Comarch Fault Management (FM) to narzędzie służące do bieżącej obsługi zdarzeń sieciowych w hybrydowej (fizyczno-wirtualnej) sieci telekomunikacyjnej. Ten system IT do monitorowania awarii w sieci telekomunikacyjnej kontroluje wszystkie istniejące elementy sieci i odbiera, wyświetla oraz śledzi alarmy, umożliwiając użytkownikom szybkie i efektywne zarządzanie problemami mogącymi zagrozić niezawodności czy dostępności sieci telekomunikacyjnej. Elastyczny i rozbudowany zestaw funkcji systemu Fault Management zapewnia zaawansowaną automatyzację i ułatwia operatorom wykrywanie oraz rozwiązywanie problemów źródłowych awarii w sieci telekomunikacyjnej.

System Comarch Fault Management jest ściśle zintegrowany z innymi produktami z linii Comarch Integrated Assurance i obsługuje ujednolicone przetwarzanie zdarzeń wspierane przez nowoczesny aparat korelacji, prezentując dane z różnych źródeł na jednym ekranie (koncepcja single-pane-of-glass). To ostatnie zapewnia operatorowi szybki dostęp do wszystkich istotnych informacji (alarmów skorelowanych, powiązanych zgłoszeń serwisowych, informacji o przestojach, szczegółów dotyczących zasobów i ich lokalizacji, alarmów z tego samego zasobu / lokalizacji, alarmów historycznych, wpisów instruktażowych itp.), w jednym miejscu. Oprogramowanie Comarch Fault Management można rozszerzyć za pomocą modułu korelacji topologicznych (Topological Correlations) i modułu uczenia maszynowego (Machine Learning), aby zwiększyć stopień korelacji alarmów oraz możliwości prognozowania.

Predictive Maintenance as the first step towards Intelligent Assurance

Oglądaj nasze video!


Korzyści z wdrożenia systemu do obsługi awarii w sieci telekomunikacyjnej - Fault Management:

 1. 01 Inteligentne zarządzanie awariami w sieci telekomunikacyjnej
 2. Rozszerz możliwości systemu Fault Management o moduły korelacji topologicznych (Topological Corellations) oraz uczenia maszynowego, by móc wdrożyć w swojej firmie inteligentne zarządzanie awariami sieciowymi.
 3. 02 Kompleksowe zarządzanie zdarzeniami sieciowymi
 4. Korzystaj z ujednoliconego przetwarzania zdarzeń sieciowych, uwzględniającego alarmy dotyczące zasobów z sieci, alarmy o przekroczeniu progów z systemu zarządzania wydajnością lub zarządzania jakością usług czy zgłoszenia serwisowe.
 5. 03 Wydajna orkiestracja domen sieci telekomunikacyjnej w zarządzaniu awariami
 6. Obsługuj w sposób ujednolicony zdarzenia sieciowe, w ramach różnych obszarów technologicznych sieci telekomunikacyjnej. Dzięki temu z Comarch Fault Management możesz zarządzać siecią komórkową, stacjonarną czy szkieletową, a także orkiestrować infrastrukturę zwirtualizowaną – ten nowoczesny system do zarządzania awariami sieciowymi obsługuje nowoczesne interfejsy wirtualnych funkcji sieciowych (NFV) w celu ustalania bieżącego stanu sieci i sterowania innymi procesami realizowanymi za pomocą kompleksowego orkiestratora.

Inteligentne zarządzanie awariami w sieci telekomunikacyjnej

Rozszerz możliwości systemu Fault Management o moduły korelacji topologicznych (Topological Corellations) oraz uczenia maszynowego, by móc wdrożyć w swojej firmie inteligentne zarządzanie awariami sieciowymi.

Kompleksowe zarządzanie zdarzeniami sieciowymi

Korzystaj z ujednoliconego przetwarzania zdarzeń sieciowych, uwzględniającego alarmy dotyczące zasobów z sieci, alarmy o przekroczeniu progów z systemu zarządzania wydajnością lub zarządzania jakością usług czy zgłoszenia serwisowe.

Wydajna orkiestracja domen sieci telekomunikacyjnej w zarządzaniu awariami

Obsługuj w sposób ujednolicony zdarzenia sieciowe, w ramach różnych obszarów technologicznych sieci telekomunikacyjnej. Dzięki temu z Comarch Fault Management możesz zarządzać siecią komórkową, stacjonarną czy szkieletową, a także orkiestrować infrastrukturę zwirtualizowaną – ten nowoczesny system do zarządzania awariami sieciowymi obsługuje nowoczesne interfejsy wirtualnych funkcji sieciowych (NFV) w celu ustalania bieżącego stanu sieci i sterowania innymi procesami realizowanymi za pomocą kompleksowego orkiestratora.
Alarm reduction rate achieved with IA&A Fault Management functionalities

Powiązane produkty:

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

  Zobacz wszystkie materiały

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.