Fault Management

Fault Management: system IT do zarządzania alarmami sieci telekomunikacyjnej

Podstawowym wymogiem dzisiejszych sieci jest ciągła dostępność. Firmy potrzebują jej do realizacji zadań o znaczeniu krytycznym. Niestety, rosnący poziom złożoności sprzętu wykorzystywanego w sieciach fizycznych i wirtualnych zwiększa ryzyko awarii. Sprawne zarządzanie awariami i alarmami ma fundamentalne znaczenie dla poprawy ogólnej niezawodności systemu. 

Oparty na nowoczesnej, zaawansowanej technologii system Comarch Fault Management (FM) to kompletny produkt do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z awarii sieci hybrydowych, w skład których wchodzi infrastruktura fizyczna i wirtualna. To rozwiązanie do monitorowania awarii sieci w branży telekomunikacyjnej pozwala na kontrolowanie wszystkich istniejących elementów sieci oraz wydajne odbieranie, wyświetlanie i śledzenie alarmów. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i skutecznie zarządzać potencjalnie krytycznymi problemami z siecią. Produkt oferuje szeroką gamę wszechstronnych funkcji, w tym zaawansowane narzędzia do automatyzacji oraz wykrywania i rozwiązywania problemów wywołujących awarie sieci.

System Comarch Fault Management jest ściśle zintegrowany z innymi produktami z linii Comarch Comarch Integrated Assurance. Obsługuje ujednolicone ścieżki przetwarzania zdarzeń z wykorzystaniem nowoczesnego mechanizmu korelacji oraz podejścia „single pane of glass”, które zapewnia operatorowi szybki dostęp do wszystkich istotnych danych na jednym ekranie (alarmy skorelowane, powiązane zgłoszenia serwisowe, przestoje, szczegóły dotyczące zasobów i lokalizacji, alarmy z tego samego zasobu lub lokalizacji, historia alarmów, instrukcje, zaplanowane prace itp.). System Comarch Fault Management dla branży telekomunikacyjnej można rozbudować o moduł Topological Correlations oraz moduł uczenia maszynowego w celu zwiększenia stopnia korelacji alarmów oraz zdolności prognozowania.

Pracownicy terenowi mogą korzystać z systemu zarządzania awariami na urządzeniach przenośnych, aby przeglądać zgłoszenia i monitorować proces korelacji alarmów. Aplikacja dla urządzeń z systemem iOS lub Android zapewnia dostęp do informacji, które ułatwiają rozwiązywanie problemów z infrastrukturą.

Podczas dokonywania napraw serwisant może też skorzystać z aplikacji mobilnej, aby weryfikować alarmy dotyczące danej lokalizacji i wykorzystywać dane bezpośrednio z systemu Fault Management.

Obsługa otwartych interfejsów API opracowanych przez TM Forum

Całe portfolio produktów Comarch zostało opracowane według wytycznych ODA, a nasze 12 interfejsów API jest zgodnych z modelem Open API. Architektura systemów oraz podejście Comarch są ukierunkowane na zgodność ze standardami Open Digital Architecture (ODA). Dążymy jednak do uzyskania kolejnych certyfikatów. 

Dowiedz się więcej

Sztuczna inteligencja podstawą Gospodarki 4.0

Zobacz nasze wideo!

Korzyści płynące z wdrożenia systemu Comarch Fault Management:

Wdrożenie inteligentnego procesu przetwarzania zdarzeń

Zarządzaj usługami opartymi na niejednorodnych sieciach składających się z elementów pochodzących od wielu dostawców oraz platformach usługowych obsługiwanych przez partnerów.

Stworzenie systemu ochrony, który ułatwia wydajną orkiestrację

Stosuj funkcje do analizy i prognozowania, aby zapobiegać pogorszeniu jakości usług oferowanych klientom.

Obsługa infrastruktury SDN/NFV

Kompleksowy system zarządzania alarmami to klucz do skutecznej orkiestracji środowiska zwirtualizowanego. System Comarch Fault Management dla sieci telekomunikacyjnych obsługuje nowoczesne interfejsy NFV, co pozwala na śledzenie bieżącego stanu sieci i zarządzanie innymi procesami realizowanymi przez rozwiązanie E2E Orchestrator. 

Ograniczenie zaangażowania centrum zarządzania siecią NOC w procesy terenowe

Możliwość bezpiecznego i szybkiego uzyskiwania dostępu do danych wymaganych podczas zarządzania awariami na urządzeniach przenośnych pozwala zredukować liczbę kontaktów z centralą NOC oraz usprawnić procedury realizacji napraw w terenie. Serwisanci przebywający w miejscu wystąpienia awarii mogą samodzielnie decydować o podejmowanych działaniach.

Monitorowanie sieci 5G z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego

Zobacz nasze wideo!

Zobacz przykłady zastosowania Comarch Fault Management. 
Przeczytaj referencje klientów:

Arqiva logo
Arqiva (Wielka Brytania)

Wsparcie w procesie rozwoju inteligentnych usług pomiarowych (smart metering) nowej generacji dzięki Comarch OSS oraz Managed Services

LG U+ logo
LG U+ (Korea Południowa)

Uruchomienie pierwszej na świecie sieci 5G, z pomocą produktów Comarch z gamy Operations Support Systems oraz Intelligent Assurance & Analytics

Vodafone logo
Vodafone Germany

Comarch Integrated Assurance & Analytics dla sieci i usług komórkowych, stacjonarnych i kablowych firmy Vodafone Germany, łącznie ze spółką Vodafone Kabel Deutschland

NetWorkS! logo
NetWorkS! (Polska)

Wsparcie procesu planowania wspólnej sieci docelowej, w ramach inicjatywy współużytkowania infrastruktury operatorów Orange i T-Mobile w Polsce, z użyciem Comarch OSS

Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem awariami w sieci telekomunikacyjnej!

Jeśli oprogramowanie do zarządzania awariami wzbudziło Twoje zainteresowanie, zobacz również ten produkt:

Zmniejszone ryzyko awarii sieci i lepsza jakość usług dla klientów dzięki rozwiązaniu Fault Management

"Comarch zapewnił nam proaktywne podejście do naszych potrzeb i doskonałe rozwiązania. To proaktywne podejście umożliwiło szybkie rozpoczęcie obsługi umów, a rozwiązanie Comarch zostało uznane za niezwykle elastyczne nie tylko w zakresie zaspokajania bieżących potrzeb, ale także wparcia nowych usług i scenariuszy biznesowych na szybko rozwijającym się rynku telekomunikacyjnym."

Robert Kipczak, Project Manager
Netia S.A.

Przeczytaj więcej

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza