Fault Management

Czym jest produkt Fault Management?

Najważniejszym wymaganiem stawianym współczesnym sieciom jest zapewnienie ciągłej dostępności na potrzeby realizacji kluczowych zadań firm. Jednak zasoby sieciowe, zarówno fizyczne fizyczny i zwirtualizowane, są coraz bardziej złożone, co zwiększa możliwość wystąpienia awarii. Ich wydajna obsługa jest niezbędna dla ulepszenia ogólnej niezawodności systemu. Comarch Fault Management (FM) to oparty na najnowocześniejszej technologii kompletny system do obsługi bieżących problemów z awariami w hybrydowych fizyczno-wirtualnych sieciach telekomunikacyjnych. To narzędzie do monitorowania awarii sieciowych kontroluje wszystkie istniejące elementy sieci i odbiera, wyświetla oraz wydajnie śledzi alarmy, umożliwiając użytkownikom szybkie i efektywne zarządzanie problemami mogącymi zagrozić skuteczności sieci. Jego elastyczny i rozbudowany zestaw funkcji zapewnia zaawansowaną automatyzację i ułatwia operatorom wykrywanie oraz rozwiązywanie problemów źródłowych awarii sieci.

System Comarch Fault Management jest ściśle zintegrowany z innymi produktami z linii Comarch Integrated Assurance i obsługuje ścieżkę ujednoliconego przetwarzania zdarzeń wspieraną przez najnowocześniejszy aparat korelacji w paradygmacie prezentowania danych z różnych źródeł na jednym ekranie (ang. single-pane-of-glass), co zapewnia operatorowi szybki dostęp do wszystkich istotnych informacji (alarmów skorelowanych, powiązanych biletów problemów, informacji o przestojach, szczegółów zasobów i lokalizacji, alarmów z tego samego zasobu, alarmów z tej samej lokalizacji, alarmów historycznych, wpisów instruktażowych itp.) w jednym miejscu. Oprogramowanie Comarch Fault Management można rozszerzyć za pomocą modułu korelacji topologicznych (Topological Correlations) i modułu uczenia maszynowego (Machine Learning), aby zwiększyć stopień korelacji alarmów oraz możliwości prognozowania.

Predictive Maintenance as the first step towards Intelligent Assurance

Oglądaj nasze video!


Korzyści z produktu Fault Management:

 1. 01 Wdrażaj inteligentne przetwarzanie incydentów
 2. Ujednolicone przetwarzanie zdarzeń uwzględniające alarmy dotyczące zasobów z sieci, alarmy o przekroczeniu progów z systemu zarządzania wydajnością lub zarządzania jakością usług, bilety problemów z siecią oraz bilety problemów klientów to za mało? Produkt do zarządzania awariami można rozszerzyć o funkcje korelacji topologicznych i uczenia maszynowego.
 3. 02 Zastosuj wszechstronny produkt do obsługi wydajnej orkiestracji
 4. System Comarch Fault Management dla telekomunikacji może w sposób bardziej ujednolicony obsługiwać różne obszary technologiczne w sieci organizacji — z uwzględnieniem funkcji sieci fizycznej (PNF) i funkcji sieci zwirtualizowanej (VNF) — takie jak między innymi sieć komórkowa, sieć telefonii stacjonarnej i sieć rdzenia. Specjalne pakiety technologiczne dotyczące korelacji topologicznych zapewniają dodatkową wartość biznesową.
 5. 03 Obsługuj infrastrukturę SDN/NFV
 6. Kompleksowy system zarządzania awariami to klucz do wydajnej orkiestracji środowiska zwirtualizowanego. System Comarch Fault Management dla telekomunikacji obsługuje nowoczesne interfejsy NFV w celu ustalania bieżącego stanu sieci i sterowania innymi procesami realizowanymi za pomocą orkiestratora E2E.

Wdrażaj inteligentne przetwarzanie incydentów

Ujednolicone przetwarzanie zdarzeń uwzględniające alarmy dotyczące zasobów z sieci, alarmy o przekroczeniu progów z systemu zarządzania wydajnością lub zarządzania jakością usług, bilety problemów z siecią oraz bilety problemów klientów to za mało? Produkt do zarządzania awariami można rozszerzyć o funkcje korelacji topologicznych i uczenia maszynowego.

Zastosuj wszechstronny produkt do obsługi wydajnej orkiestracji

System Comarch Fault Management dla telekomunikacji może w sposób bardziej ujednolicony obsługiwać różne obszary technologiczne w sieci organizacji — z uwzględnieniem funkcji sieci fizycznej (PNF) i funkcji sieci zwirtualizowanej (VNF) — takie jak między innymi sieć komórkowa, sieć telefonii stacjonarnej i sieć rdzenia. Specjalne pakiety technologiczne dotyczące korelacji topologicznych zapewniają dodatkową wartość biznesową.

Obsługuj infrastrukturę SDN/NFV

Kompleksowy system zarządzania awariami to klucz do wydajnej orkiestracji środowiska zwirtualizowanego. System Comarch Fault Management dla telekomunikacji obsługuje nowoczesne interfejsy NFV w celu ustalania bieżącego stanu sieci i sterowania innymi procesami realizowanymi za pomocą orkiestratora E2E.
Alarm reduction rate achieved with IA&A Fault Management functionalities

Powiązane produkty:

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

  Zobacz wszystkie materiały

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.