Uruchomienie platformy teleinformatycznej „Miasto Zdrowia” w Suwałkach

30 maja nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miasta Suwałki a firmą Comarch S.A., które dotyczy pilotażowego uruchomienia w mieście usług medycznych, dostarczonych przez platformę teleinformatyczną, w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Miasto Zdrowia”.

 

Suwałki - uruchomienie pilotażowego projektu Miasto Zdrowia

 

Pilotaż „Miasto Zdrowia” jest realizowany przez Comarch S.A. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Projekty B+R przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa uwzględnia dofinansowanie w wysokości 8.385.401,60 zł do projektu o łącznej wartości 20.963.504,00 zł. 

Główny cel projektu zakłada objęcie mieszkańców wszechstronną opieką zdrowotną od chwili narodzin, przez całe życie, przy równoległym - kształtowaniu przestrzeni usług opieki dostępnych w mieście. Wdrożenie obejmuje wytworzenie i dostarczenie środowisku lekarskiemu, osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej oraz pacjentom nowoczesnego zestawu narzędzi, umożliwiających wyeliminowanie niektórych z istniejących problemów publicznej służby zdrowia. Ideą rozwiązania nie jest tworzenie alternatywnych do niego rozwiązań, ale stworzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić i wspomóc funkcjonowanie poszczególnych uczestników systemu opieki zdrowotnej. 

Pilotażowe uruchomienie platformy teleinformatycznej zakłada przeprowadzenie prac rozwojowych i wytworzenie instalacji demonstracyjnej, łączącej ze sobą usługi ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców miasta w aspekcie zdrowotnym. W ramach projektu zostaną dostarczone urządzenia telemedyczne, takie jak: Zdalne KTG,  przenośne aparaty do diagnostyki EKG, Przenośne Stanowisko Telemedyczne, aparaty telemetryczne do monitoringu EKG pacjentów na terenie szpitala, urządzenia klasy medical-hub oraz Przycisk Życia. Wytworzona zostanie także platforma teleinformatyczna, umożliwiająca realizację zdalnych usług medycznych oraz integrująca dane medyczne i wytworzone urządzenia. W jej skład wejdą także systemy Platformy Analitycznej i Raportującej oraz Elektronicznej Książeczki Zdrowia. Platforma teleinformatyczna zostanie zintegrowana z platformą wytworzoną w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.  

 

Suwałki - uruchomienie pilotażowego projektu Miasto Zdrowia

 

Całość utworzonego systemu umożliwi udostępnienie mieszkańcom miasta następujących usług demonstracyjnych: 

  • Zdalna Położna, która jest stworzona z myślą o kobietach w ciąży i wykorzystuje urządzenie KTG 
  • Zdalna Pielęgniarka, przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym, do wykonywania badań przesiewowych i profilaktycznych, korzystająca z Przenośnego Stanowiska Telemedycznego 
  • Zdalna Rehabilitacja i Profilaktyka, wykorzystująca przenośne aparaty do diagnostyki EKG oraz urządzenia telemetryczne do monitoringu EKG pacjentów na terenie szpitala 
  • Zdalna Opieka, przeznaczona dla osób w podeszłym wieku, wykorzystująca urządzenia klasy medical-hub oraz Przycisk Życia 

Dane z powyższych usług demonstracyjnych będą integrowane w usłudze Elektronicznej Książeczki Zdrowia na bazie Regionalnej Platformy EDM oraz w formie zanonimizowanej w Platformie Analitycznej i Raportującej. Elektroniczna Książeczka Zdrowia wraz z wbudowanym systemem ekspertowym pozwoli na zaawansowane przetwarzanie danych medycznych, a Platforma Analityczna i Raportująca, umożliwi władzom województwa, powiatu oraz miasta analizę trendów zjawisk społecznych, medycznych, epidemiologicznych i ekonomicznych oraz rekomendowanie mieszkańcom miasta spersonalizowanych ofert usług, produktów lub wydarzeń prozdrowotnych, dopasowanych do ich preferencji i stylu życia.

 

Lista podmiotów, biorących udział w projekcie:

  1. Województwo Podlaskie (Partner Wiodący)
  2. Gmina Miasto Suwałki (Partner Projektu)
  3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  (Partner Projektu)
  4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia "SANITAS" w Suwałkach (Partner Projektu)
  5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner Projektu)

 

Suwałki - podpisanie umowy dot uruchomienia pilotażowego projektu Miasto Zdrowia

 

W ramach umowy Comarch udostępnia usługi medyczne oraz oprogramowanie, zapewniając jednocześnie wsparcie w okresie ich świadczenia. Firma jest również odpowiedzialna za przetwarzanie danych mieszkańców oraz przygotowanie i udostępnianie w formie raportu analizy danych zebranych podczas realizacji projektu. Po stronie partnerów projektu leży zapewnienie personelu w celu pilotażowego uruchomienia usług dla wybranej grupy mieszkańców.

Realizacja projektu trwać będzie do końca grudnia 2017 roku. Natomiast pilotażowe wykorzystanie dostarczonych produktów odbywać się będzie w okresie od listopada 2016 roku do listopada 2017 roku.

 

Zobacz materiał wideo >>     

 

Relacje mediów:

(2016-05-31) Pilotażowy projekt "Miasto Zdrowia" w Suwałkach - http://stooq.pl/

(2016-05-31) Pilotażowy projekt "Miasto Zdrowia" w Suwałkach - http://finanse.wp.pl/

(2016-05-31) Pilotażowy projekt "Miasto Zdrowia" w Suwałkach - http://www.biznesradar.pl/

(2016-05-31) Pilotażowy projekt "Miasto Zdrowia" w Suwałkach - http://biznes.onet.pl/

(2016-05-31) Pilotażowy projekt "Miasto Zdrowia" w Suwałkach - http://analizy.bgzbnpparibas.pl/

(2016-05-31) Pilotażowy projekt "Miasto Zdrowia" w Suwałkach - http://wyborcza.biz/

(2016-05-31) Pilotażowy projekt "Miasto Zdrowia" w Suwałkach - http://www.rynekzdrowia.pl/

(2016-05-31) Pilotażowy projekt "Miasto Zdrowia" w Suwałkach - http://www.pb.pl/

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać