Zdalna Pielęgnacja

Zdalna Pielęgnacja wspiera opiekę nad pacjentem niesamodzielnym w systemie całodobowym, przez siedem dni w tygodniu. Wykorzystywana technologia pozwala planować opiekę i monitorować bezpieczeństwo, a nawet samopoczucie osoby będącej pod opieką zapewniając m.in. kontakt telefoniczny z opiekunem wspierającym. Dodatkowo także posiada możliwość monitorowania szerokiego zakresu parametrów życiowych i zdrowotnych. Kompleksowa usługa umożliwia opiekę nad osobą zależną w czasie, kiedy jej stan wymaga stałej kontroli lub kiedy przebywa sama w domu. Wspiera tym samym rodzinę, opiekunów i asystentów, ale przede wszystkim zwiększa poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania osoby o którą się troszczą. Wywołanie przycisku SOS będącego na wyposażeniu urządzeń lub wygenerowanie alarmu na podstawie przekroczeń monitorowanych parametrów życiowych inicjuje kontakt z ratownikiem medycznym, który może zaalarmować lekarza bądź natychmiast przywołać karetkę pogotowia do osoby zagrożonej. Dzięki połączeniom wideo możliwa jest również zdalna rehabilitacja lub opieka dietetyka bądź psychologa. Urządzenia są przyjazne i łatwe w użyciu, mogą więc być obsługiwane zarówno przez osobę wymagającą opieki, jak i w przypadku znacznego stopnia niesamodzielności przez jego rodzinę, opiekuna, asystenta lub personel w ośrodkach opieki, czy domach pomocy społecznej.

Oferta Zdalnej Pielęgnacji stanowi wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

 • pomoc przy realizacji opieki nad pacjentem niesamodzielnym
 • kontrola nad wizytami w domu pacjenta
 • monitoring podstawowych parametrów życiowych
 • pielęgnacja (odleżyny, odżywianie, farmakoterapia, itp.)
 • stały kontakt z personelem nadzorującym opiekę i stan pacjenta (wideokonferencje)
 • monitorowanie rehabilitacji i wsparcie pielęgnacyjne

zdalna pielęgnacja oferta dla opiekunów osób niesamodzielnych

Schemat pomocy seniorom w przypadku incydentu zdrowotnego

schemat działania zdalnej pielęgnacji 

Przykładowy opis sytuacji

zdalna pielęgnacja-comarch-healthcare-opis-przykładowej-sytuacji

 

Beneficjenci

Seniorzy

Pacjenci przebywający w domu

Osoby niepełnosprawne

Zdalne Usługi Opiekuńcze - Zdalne Usługi Opiekuńcze - Comarch Healthcare

Zalety

 • Interdyscyplinarność rozwiązania
 • Umożliwienie pełnej pielęgnacji poza środowiskiem szpitalnym
 • Komfort opieki
 • Łatwość, prostota obsługi urządzeń
 • Kontakt i całodobowa pomoc dla opiekunów pacjentów

Zapoznaj się z innymi usługami

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza